Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Skrivervegen 16

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 15.04.2024
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Skrivervegen 16
  • Beskrivelse: Vi bor i skrivervegen 16, det er midt i veiskille skrivervegen og toresheimvegen. Med små barn og biltrafikanter i høy fart, så er det ønskelig at det gjøres en vurdering på om det burde vært fartsdempere langs strekningen og eller gangsti. Slik det er nå, risikerer vi å sende våre barn utfor en ulykke.
  • Svar: Takk for Deres henvendelse. Dette er en eksisterende busstrasé slik at vi ønsker ikke å etablere flere fartsreduserende tiltak i busstraséen enn det som allerede er der. Mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle