Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Mygglivegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 15.08.2023
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Mygglivegen
  • Beskrivelse: Et skilt med fartsgrense er ønskelig da det er usikkert om det er 30 eller 50 i denne gata. Ville selv antatt 30, men kommer det turister er de usikre. Kan skjønne folks fortvilelse med fartshumper, men jeg ser på dette som unødvendig på denne strekningen da det er gangsti hele strekningen. Msn burde heller vurdere fotgjengeroverfelt noen steder i gaten.
  • Svar: Takk for Deres henvendelse. Vi har planer om å asfaltere Mygglivegen fra Roverudgata til barnehagen i år. Vi er enig at det bør skiltes med 30-sone slik at dette kommer opp i forbindelse med anleggsarbeidene i området. Det er gang- og sykkelveg på hele strekningen slik at det per nå ikke er prioritert å etablere fartshumper her. mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle