Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Langelandsfaret 19

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 15.11.2022
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Langelandsfaret 19
  • Beskrivelse: Veibom mellom Langelandsfaret til Thoresheimveien. Der er bratt gang/sykkelsti. Kjører biler der enkelte ganger.
  • Svar: Takk for Deres henvendelse. Gang- og sykkelvegen er bratt og det er utfordring med god plassering av bom mht drift og vedlikehold slik at vi har ikke planer om å sette opp en sykkelbom her. Mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle