Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Jomfru bakkes veg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.08.2022
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Jomfru bakkes veg
  • Beskrivelse: Det er mange skolebarn som bor i jomfru bakkes veg etterhvert. Det mangler fotgjengerovergang og skilt som viser at skolebarn krysser vegen. Hastigheten er satt til 30 km/t, men veien svinger og er uoversiktlig. Biler kjører fortsatt fort. Krysset er uoversiktlig og ikke trygg for barna pt. Vi ønsker at det legges til rette for at barn kan krysse vegen for sikker skoleveg.
  • Svar: Vi har fått tidligere henvendelse på dette på fiks nabolaget. Vi har svart at vi ønsker å avvente vurdering av tiltak til anleggsarbeidene i gata er ferdigstilt. mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle