Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Borghild Langaardsvei 50

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.04.2022
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Borghild Langaardsvei 50
  • Beskrivelse: Hei, jeg henvender meg til dere på nytt angpende trafikkregulering i Borghild Langaardsvei: mye trafikk, høy fart -spesielt i svingen, boliger med utkjørsel rett ut i veien (og ikke minst kort fra selve inngangdøren til veien-ikke haver med god avstand bolig vei), barn som løper rett ut i veien-ferdes langs veien. Dette er et boligfelt, men veien og trafikken der dominerer. For oss som bor her virker ikke veien-med mengden trafikk etter at det for noen år tilbake ble gjort endringer vegnettet i området som innebærer at flere boliger skal bruke veien-er forenlig med hvordan boligene er plassert. Vegen blir jo en del av området barna leker-løper til fra hverandre. Det fordrer mindre trafikk. Det er ingen fartsregulerende tiltak her foruten 30 sone. Og farten er ofte høy. Nå skal vegen i forbindelse med arbeider som utføres asfalteres på nytt. Vi ber innstendig om at det nå vurderes å etablere fartsumper når det først skal gjøres arbeid på vegen. Det vil naturlig medføre at farten dempes slik vi vurderer det. Jeg har tidligere redegjort for de trafikkfarlige situasjonene vi som bor her observerer.
  • Svar: Takk for Deres henvendelse. Det er naturlig å sende lengre henvendelse til postmottak@kongsvinger.kommune.no. Vi har fått tilsvarende henvendelse i 2021 fra leder i borettslaget. Vi har tatt med etablering av fartshumper i asfaltanbudet som går ut nå, men det er ikke avklart hvor de skal etableres. Borghild Langaardsveg vil blir vurdert i forhold til andre veger om hvilke som skal prioriteres i denne runden. Mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle