Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bæreiaveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.09.2021
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Bæreiaveien
  • Beskrivelse: Denne veien har 50km fartsbegrensning. Tidligere opphøyde fotgjengerfelt/fartsdump som har vært den eneste fartsdumpen på denne vegen, ble ved asfaltarbeid i sommer borte. Dette resulterer i at altfor mange kjører langt over tillat hastighet på denne veien. Merkingen på denne veien er mangelfull. Antall beboere som benytter denne veien har i senere år økt betraktelig. Dette resulterer i veldig stor trafikk, som medfører stor støybelastning for beboere i Høststubben. Deler av denne veien burde hatt støyskjerming
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Bæreiavegen er fylkesveg og du må rette din henvendelse til Innlandet fylkeskommune vedrørende fotgjengerfelt og fartshumper. Høy hastighet håndheves av Politiet. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle