Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Lensmann Jahnsens veg 1

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 14.01.2020
  • Kategori: Gatelys
  • Adresse: Lensmann Jahnsens veg 1
  • Beskrivelse: Manglende gatelys langs Østre Solørvei ved Shell skaper svært trafikkfarlige situasjoner i fotgjengerfeltet om kvelden.
  • Svar: Hei Østre Solørveg ved Shellstasjonen her er europaveg (E16). Veglys langs Østre Solørveg her er Statens vegvesens ansvar. Deres henvendelse er videresendt til Statens vegvesen. Hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle