Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Eventyrstien / Bukkene Bruses veg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 21.11.2019
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Eventyrstien / Bukkene Bruses veg
  • Beskrivelse: Kunne det vært en idé å lage gangvei mellom Bukkene Bruses veg og Eventyrstien mellom hus og parkering i Eventyrstien borettslag? slik at folk bruker Eventyrstien og Alvevegen til å gå fremfor Bukkene Bruses veg mellom Askeladdvegen og Storvænna. Svingen i Bukkene Bruses veg nedenfor Storvænna er smal, uoversiktlig og så lite egnet for gående.
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Det er pr i dag en gangforbindelse inne på Eventyrstien borettslag som eies av borettslaget. Vi har ingen planer om etablering av gangforbindelse her på nåværende tidspunkt. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle