Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Langelandsfaret19

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 16.11.2019
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Langelandsfaret19
  • Beskrivelse: Nyrestaurert gangsti mellom langelandsfaret og thoresheimvegen. Det er behov for «»bom»»nederst i bakken . Da det kjører biler der dette er ikke en bilveg. Og en kan stanse farten for syklister.
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Vi har foreløpig ikke planer om montering av bom her, men dersom dette utvikler seg til et problem må vi vurdere dette. Prosjektet skal ferdigstilles med skilting "gang- og sykkelveg" så snart vedtak fra statens vegvesen foreligger. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle