Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Tors veg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 24.07.2019
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Tors veg
  • Beskrivelse: Har forstått det slik at Tors veg er kommunal veg. Etter etablering av treningssenter i de gamle KIWI-lokalene blir denne vegen benyttet som gjennomfartsveg med til tider vanvittig kjøring. Hastigheten er stor, og kombinert med utstrakt mobilbruk er det bare et spm. om tid før en ulykke skjer i denne vegen. Som beboer i Tors veg forventer jeg at det er i kommunens interesse å forhindre at noen/noe blir påkjørt og skadet, og at det derfor taes grep for å forhindre dette. Mvh. Niklas Holth
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Vi har pr. nå ikke noen planlagte tiltak i Tors veg. Vi vurderer fortløpende trafikksikkerhetstiltak ut fra tildelte midler og prioriteringer. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle