Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Utsiktvegen, Kongsvinger

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 10.09.2017
 • Kategori: Gatelys
 • Adresse: Utsiktvegen, Kongsvinger
 • Beskrivelse: Manglende gatelys på strekningen Utsiktsvegen 1 - 23. Gjelder også hele Enbergvegen og Marivegen ++. Deler av denne strekningen i Utsiktsvegen er uten fortau. Fartsgrense 50 km/t! Meget farlig for fotgjengere etter mørkets frambrudd.Slik har det vært minst ei uke- om ikke lenger!!
  Utsiktvegen, Kongsvinger
 • Svar: Hei! I øyeblikket er det unormalt mange gatelys i Kongsvinger som er ute av drift. For de områdene som er mørke, vil utbedringene bli igangsatt fra og med mandag 11. september noe som bekreftes av Laje Entreprenør AS som utfører denne jobben for Kongsvinger kommune. Det er foreløpig ikke mulig å si når arbeidet vil være ferdig da det er ulike årsaker til at gatelysene er mørke (forskjellig skadeomfang). Noen ganger kan feilen være lett å utbedre som skifte av lyspære eller sikring, mens i andre tilfeller kan det medføre omfattende feilsøking og gravearbeid. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle