Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Utsiktsvegen 17

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 04.07.2017
 • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
 • Adresse: Utsiktsvegen 17
 • Beskrivelse: Utsiktsvegen strekningen Utsiktsv/Jernbaneg og opp til øverste del av Utsiktsvgen mangler fartdumper. I andre boligområder er det fartsgrense 30 og dumper, smal veg osv. mens denne delen av Utsiktsvegen i praksis har fri fart. He er tett med boliger, mange tilknyttede veger med til dels dårlig sikt ved utkjøring, busstopp, unger som ferdes og venter på buss,turgåere osv. Det bør lages noen fartsdumper i denne vegen slik som vanlig er i boligstrøk.
  Utsiktsvegen 17
 • Svar: Hei og takk for din henvendelse! Den delen av Utsiktsvegen du beskriver er ikke kommunal veg, men Fylkesveg. Riks- og Fylkesveger er Statens vegvesen sitt ansvar. Du må derfor rette din henvendelse dit. E-post: firmapost-ost@vegvesen.no Telefon: 22073000 Med hilsen Teknisk forvaltning Kongsvinger kommune
Se 20 siste saker eller alle