Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Utsiktsvegen 19

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.01.2018
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Som beboer i Utsiktsvegen registrerer jeg at denne vegen er i overkant godt brøytet og saltet hele vinteren gjennom. Derimot er det problematisk for tiden å kjøre trygt inn til Utsiktsvegen via Gml. Bæreiaveg og Jerbanegata. Begge disse tiførselsvegene er svært glatte og trafikkfarlige i begge retninger. I tillegg er Jernbangata her snevret inn med brøytekanter slik at man blir tvunget til å benytte fortauet ved forbikjøring. Jeg vet at fylket har ansvaret for Utsiktsvegen, hvorfor ikke også de to veibitene som fører fra Glommengata til Utsiktsvegen? Håper noen raskt kan ta tak i dette!
    Utsiktsvegen 19
  • Svar: Hei! Det er fylkesveg helt ned (inkl. Glommengata), noe som betyr at fylket ved vegvesenet har ansvaret for brøytingen på strekningen du beskriver. Med vennlig hilsen teknisk forvaltning

Se alle