Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Saker i kategorien Veg/Vegvedlikehold

 • 25.02.2018 Nedre skogsvei 13
  Beskrivelse: Dårlig brøyting
 • 24.02.2018 Holtvegen
  Beskrivelse: Holtvegen fra Mega og hele vegen til siste ende er ikke brøytet etter siste snøfall. Hjulspor på 20-40 cm dybde, ikke plass for møtende biler. Trafikk foregår mye på gangfelt. Må brøytes snarlig.
 • 24.02.2018 Thomasine lies vei 3
  Beskrivelse: Kongevegen, fra G2 og helt opp. Veldig sporete og altfor dumpete underlag. Veien må skrapes slik at det er lavere risiko å møte biler. Mye løs snø i veien som fører til at biler må kjøre på fortau ved møting av andre biler, noe som forsterkes av sporter underlag. Bilen blir også utsatt for unødvendig slitasje.
 • 23.02.2018 Borghild Langaardsveg
  Beskrivelse: Manglende brøyting av vei/skraping
 • 23.02.2018 Dr. Gjemsveg, 2208 Kongsvinger
  Beskrivelse: Manglende brøyting av vei/skraping
 • 23.02.2018 Tiurvegen
  Beskrivelse: Trengs fortsatt en real omgang med skrape/høvel her... blir livredd hver gang man skal ut og kjøre fordi det er sporete/løst, og man sklir hele tiden!
 • 23.02.2018 Kongevegen/Erika Nissens veg
  Beskrivelse: Kongevegen, Erika Nissens veg og andre veger i området Lierrasta trenger skraping. Det er så mye «melen» og løs snø i vegbanen. Dette gjør det vanskelig å holde kontroll på bilen i riktig kjørebane. Framkommeligheten er også dårlig.
 • 23.02.2018 Dr. Gjems veg, 2208 Kongsvinger
  Beskrivelse: Kan tenkes dette er feil forum, men det burde ha vært måkt i Dr. Gjems veg. Sporene i vegen er nå såpass dype at det snart kan bli problemer med å kjøre her.
 • 22.02.2018 Rynningsgt
  Beskrivelse: Det bør brøytes for å få vekk 10-15cm med løssnø som gjør det farlig for biler og fotgjengere. Vegene i området kan også brøytes bredere. Dette gjelder Nygata, Rynningsgt, O.A.Hexumsveg og Løkkegt.
 • 22.02.2018 Bossemoen/Roverudgata/Stasjonsvegen
  Beskrivelse: Trafikkfarlig snøhaug i utkjøringa fra Stasjonsveien/Roverudgata/Bossemoen på Roverud. Håper at denne kan fjernes eller skyves lenger inn på området. Denne hemmer veldig ved utkjøring fra Stasjonsveien. Farlig for myke trafikkanter også. Her ferds skolebarn
 • 22.02.2018 Gangvei mellom Duevegen og Vennersberg barnehage
  Beskrivelse: Her har det falt ned større grener og topper av trær på gangveien etter snøfall. Burde vært hogd skog langs etter gangvei. Skulle de grenene som har falt ned truffet voksne/barn hadde vedkommende mest trolig ikke overlevd.
 • 22.02.2018 Duevegen
  Beskrivelse: Blitt farlig uoversiktlig kryss. Stor snø haug ved kryss. Når du kommer fra Duevegen, klarer du ikke å se om det kommer noen i gangveien før bilen er ute foran gangveien. Er mye barn som ferdes her når Vennersberg skole og barnehage ligger her.
 • 22.02.2018 Sissenersgate
  Beskrivelse: Setter pris på om det blir ryddet snø i denne gata! Har nettopp kommet en faktura fra kommunen som tilsier at vi kanskje kan kreve litt vedlikehold her i form av snøbrøyting og grus når det er nødvendig.Dette gjelder også øvrige gater i byen!
 • 22.02.2018 Toresheimvegen, 2214
  Beskrivelse: Forferdelige kjøreforhold på en strekning hvor det både er 5-6 leilighetsblokker, mange rekkehus, flust av eneboliger, skoleveg for mange barn og strekning for bybyss med stramt tidsskjema - det kan ikke gå bra det, med så mye trafikk... det må skrapes slik at vi får mer av bredden på vegen tilbake igjen. Skrivervegen er heller ikke bra, kanskje enda værre. Jeg kan sende bilder hvis dere trenger det.
 • 21.02.2018 Mårvegen
  Beskrivelse: Heisann! Hadde det vært mulig å skrapt Mårvegen med høvel? Veldig humpete! Det er også flere lys innover her som ikke fungerer! Hilsen Julius
 • 21.02.2018 Løkkegata - Georg Stangs gate
  Beskrivelse: Gatene i Øvrebyen er måket, men snøen er ikke fjernet. De smale gatene er blitt enda smalere og fremkommeligheten redusert. Dette fører til trafikkfarlige situasjoner og vil by på store problemer for evt utrykningskjørety. Gateparkering kjør situasjonen enda mer uholdbar.
 • 21.02.2018 Kongeveien Erikanissensveg
  Beskrivelse: Må skrape kongeveien opp og inn erikanissensveg da det er masse løs snø, dette kan skape farlige situasjoner. Det er nesten umulig å kjøre på riktig side av veien.
 • 21.02.2018 Skriverveien 25 c
  Beskrivelse: det er veldig mye løs snø som gjør det vanskelig å ferdes både med bil og til fots langs skrivervegen - spesielt fra 1-27. vanskelig å møte andre biler pga dype spor og løs snø. viktig å fjerne før det eventuelt blir kaldere og fryser på
 • 21.02.2018 Erik Werenskiolds veg
  Beskrivelse: Her trengs det skraping før det skjer en ulykke! Mye snø, glatt og løst.
 • 21.02.2018 Tiurvegen og svalevegen
  Beskrivelse: Hadde vært flott om det kunne blitt skrapt på vegen så slipper man å subbe nedi vegen og få ødelagt bilen under.
 • 21.02.2018 Tiurvegen
  Beskrivelse: veldig sporete og humpete...
 • 21.02.2018 Rynningsgate
  Beskrivelse: Rynningsgate burde vært skrapt. Masse løs snø og trangt. Vet det samme gjelder i Nygata Skrivervegen og flere. Lenge siden det er kjørt opp her.
 • 21.02.2018 Kongevegen
  Beskrivelse: Mye løs snø som må fjernes. Sporete og vanskelig å kjøre der.
 • 21.02.2018 Rugdevegen
  Beskrivelse: Dårlige veier rastavegen/tajevegen/ rugdevegen Sporete å vanskelig å komme seg fram
 • 21.02.2018 Blomstervegen
  Beskrivelse: Hei, Det ligger mye løs snø i Blomstervegen som gjør det svært vanskelig å kjøre. Bør ryddes i løpet av dagen.
 • 21.02.2018 Kongeveien
  Beskrivelse: Nå er det snart bare 4WD og Suv biler som tar seg frem på denne vegen.Elendig skraping og vedlikehold og nesten umulig å gå der. Med håp om snarlig skraping/rydding.
 • 21.02.2018 Gråspurvvn.
  Beskrivelse: Lerkevn, Gråspurvv,, Bokfinkvn. Bør skrapes da snøbrøyting har vært elendig der i vinter.
 • 21.02.2018 digerudveien 2
  Beskrivelse: Nå må dere høvle dette området snarest. dere må jo ta en runde å få unna løssnø etter snøfall så slipper vi dette hver gang! gjelder også Samvirkegata og Jernbanegata.
 • 21.02.2018 Doktor Gjems vei
  Beskrivelse: Skraping av vei
 • 21.02.2018 Seljeveien
  Beskrivelse: I går var det nesten umulig å kjøre bilen fra Nedre skogvei og oppover på Seljeveien i Glåmlia.Trenger skraping etc
 • 20.02.2018 Borghild langaardsveg
  Beskrivelse: Veldig sporete og slappeste veg.
 • 20.02.2018 Nordlivegen 25
  Beskrivelse: Kan dere komme å rydde snø på snuplassen innerst i Nordlivegen? Givas var her for å tømme søppel nå og sa ifra at det var siste gangen de hentet søppel her i vinter fordi de ikke fikk snudd bilen på snuplassen uten å skade bilen.
 • 12.02.2018 Kirkebakken
  Beskrivelse: Trengs å gruses
 • 12.02.2018 orrevegen/heggebærvegenrognebærv
  Beskrivelse: Er helt polert og svært glatt i de to svingene
 • 12.02.2018 Austmarka
  Beskrivelse: Det er ikke måka små veiene eller gang og sykkelvei på Austmarka, ligger is under snøen og det er glatt, og en kan ramle og skade seg, selv sklei og vridde kneet og nå er det dobbelt og vondt.
 • 12.02.2018 Aagot Vangens veg
  Beskrivelse: Manglende snøbrøyting og strøsand i kassa i Aagot Vangens veg.
 • 12.02.2018 snarevegen
  Beskrivelse: Snarevegen må skrapes. Snart uframkommlig
 • 12.02.2018 Prinsens gate opp til Puttara.
  Beskrivelse: Veien / stien er ikke brøytet i vinter . Det er mange unger som er å aker i Puttara hoppbakken. Mange eldre liker å gå stien rundt om Holt Gravplass.
 • 09.02.2018 Parkveien
  Beskrivelse: Kan de som har ansvaret fjerne høye snøkanter i de fleste kryssene. Har liten bil og ser ikke noe, må langt ut i kryssene og føler meg veldig utsatt for å forårsake en ulykke . Spesielt krysset ved sykehuset når man kjører Parkvegen og skal over til sykehuset.
 • 31.01.2018 Rastavegen
  Beskrivelse: I sommer ble en stripe asfalt fjernet tvers over vegen, veldig skarpe rette kanter. Det ble fylt i grus så det var greit å kjøre. For snart 3 uker siden ble grusen fjernet, og det er veldig skarpe kanter å kjøre over. Når skal det asfalteres? Hvorfor ble grusen fjernet?
 • 31.01.2018 Ole R.Gjems veg/Otto Wengs veg
  Beskrivelse: Snø og is i trappa fra Ole R. Gjems veg ned til Otto Wengs veg er ikke fjernet. Nå er trappa blitt svært farlig. Fortauet langs muren fra trappa og ned til krysset ved Shell-stasjonen er heller aldri blitt måkt i vinter.
 • 29.01.2018 Prinsensgat
  Beskrivelse: Hvem har ansvaret for snørydding/vedlikehold av Prinsensgt. fra Haraldsgate til friluftsområde Puttara? Her må mann stabbe i snø til over knærne + at grøftene har tettet seg slik man må gå vann til over knærne. Her må det gjøres noe fort.
 • 29.01.2018 Snarevegen 2210 Granli
  Beskrivelse: Det er nå på tide å måke Snarevegen på Granli, det er nesten umulig å komme seg frem. Fryser det på nå så blir det enda mer utfordrende. Det har generelt vært dårlig vedlikehold av denne veien. Så dette får Givas nå ta tak i. På tide!
 • 29.01.2018 Brattbakken/Chr. Engs veg
  Beskrivelse: Trenger høvel og salt i grusen skal man komme frem. Gjelde også svenske haugen
 • 29.01.2018 Bregnevegen
  Beskrivelse: Nå har det gått 5 timer siden forrige klage på strøing i gata. Dette mildværet kom vel ikke akkurat overraskende... Elendig service av kommunen.
 • 29.01.2018 Erik Werenskioldsvei
  Beskrivelse: Måking av veien går stort sett bra, men bredden begynner å bli dårlig. Stedvis vanskelig å møte en stor bil
 • 29.01.2018 Erik Werenskioldsveg
  Beskrivelse: Ryddet snø blir lagt i vegskille vestre solørveg/erik werenskioldsveg. Dette hindrer sikt da vi skal kjøre opp fra Erik Werenskioldsveg ut i Vestre Solørveg. Vi må kjøre ut i vegen for å se om det kommer noen fra høyre. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner. Det samme kan sies om vegen opp fra krematoriet. Der er også snøen ryddet opp i haug tett ved vegkryss.
 • 29.01.2018 Erling Maulandsveg, Roverud
  Beskrivelse: Det har over lengre tid (siden jul) vært dype spor i kjørebanen. Det har etter hvert blitt 3 spor, noe som gjør det vanskelig å farlig, for ikke lett å komme ut av sporene når en møter andre biler. Det er flere biler som har fått sleng og havnet i grøfta. Nå når det igjen har vært kraftig snøfall blir sporene enda dypere. Håper veien kan høvles ned.
 • 25.01.2018 Skrivervegen
  Beskrivelse: Hei, Innkjøring fra Vardåsvegen og mot Thoresheimvegen MÅ snarest skrapes / måkes godt. Slik den er i dag er det fare for folk som går når biler blir slengt hit og dit fordi det er sporete og isete. HASTER
 • 25.01.2018 Bukkene bruses veg
  Beskrivelse: Mye dårlig vedlikehold av veien før og etter jul. Mye dumper, is og sporete vei hele veien ned til osloveien.
 • 25.01.2018 Bregneveien
  Beskrivelse: Speilblank vei som trenger strøing.
 • 25.01.2018 Bregnevegen, Lia
  Beskrivelse: Mangel på strøing. Det må kunne gå an å prioritere gater med bakker. Vi krever umiddelbart strøing i Bregnevegen. Uhørt med så dårlig veivedlikehold. Uprofesjonelt !!!!
 • 25.01.2018 Tranebærvegen 7
  Beskrivelse: Speilblank og våt veg Her må det strøs grundig skikkelig i løpet av dagen
 • 24.01.2018 Kongeveien 11
  Beskrivelse: Lurte på om dere kunne kommet og ta den store snøhaugen dere har lagt ved/på min tomt etter siste dagers snøfall. Den skaper farlige trafikksituasjoner da jeg må midt uti gangveien for og se om det kommer noen. Og så har jeg ikke noen plass når jeg tar brøytekanten deres.
 • 22.01.2018 Damstien
  Beskrivelse: Her trengs strøing snarest. Tre skolebarn observert på vei til skolen med fall. Blå is på veien, biler problemer med fremkomstmiddel, men værst for gående
 • 22.01.2018 Bygningsgutua
  Beskrivelse: Blir det strødd noe på små veia som Bygningsgutua / sagaveien på Austmarka i dag, er såpeglatt og tørr nesten ikke gå ut. Å er en dårlig til beins er det ikke mye moro å ramle på glatta.
 • 22.01.2018 Øvre Langelandsveg
  Beskrivelse: Noen burde ta en rullator eller barnevogn og spasere på gangveien fra Langelandhjemmet og ned til Osloveien. Den personen hadde ikke kommet langt.
 • 22.01.2018 Åågot Gjems Selmersv.6
  Beskrivelse: Nå må strøkassene fylles opp, for nå blir det mildt og regn.På forhånd takk. Dette gjelder krysset Dagny Juel vei og Aagot Gjems Selmersv.
 • 22.01.2018 Amundveien
  Beskrivelse: Det har ikke blitt ryddet snø i Amundveien
 • 22.01.2018 Løkkegata 1-3
  Beskrivelse: Det er ikke ryddet snø enda i vinter, og det vil mest trolig by på problemer for utrykningskjøretøy å komme frem. Fint om veien kan bli ryddet snart.
 • 22.01.2018 utsiktsvegen/jernbanegat
  Beskrivelse: Kjørte etter den som brøyter ned utsiktsvegen i dag. Når den svingte ned til venstre, på Jernbanegata, så sluttet han og brøyte. Kan ikke han også få ansvaret for de 75-100 meterne ned til brua, slik at det ikke blir så vanskelig å kjøre der
 • 22.01.2018 Sørroa/Roverud
  Beskrivelse: Det er FRYKTELIG glatt på hovedveien etter Condigakrysset på Roverud og mot Svullrya. Dette gjelder også opp bakken inn til Sørroa. Her kunne det trengt å blitt strødd eller saltet en god del! Har blitt skrapet der for noen uker siden, men det gjorde bare vondt verre, er bare stålisen der.
 • 22.01.2018 Rastavegen
  Beskrivelse: Må skrapes! Er så sporete, vansklig å møte biler.
 • 22.01.2018 Kongeveien
  Beskrivelse: Ble skrapet nylig men er gjort en dårlig jobb. Fortsatt sporete og skummelt og kjøre der.
 • 22.01.2018 Jernbaneplassen
  Beskrivelse: Hvor mange må falle før det blir skikkelig skrapa/ strødd gangveien ned til stasjonen? Og da spesiellt der parkeringa kommer ut og masse biltrafikk. En som slo hull i hodet der nå nettopp og måtte på legevakta.
 • 22.01.2018 Kongeveien
  Beskrivelse: Hei,veldig sporete i Kongeveien,farlig da bilen legger seg på tvers pga dype spor.Også farlig for fotgjengere. Fint hvis den kunne skrapes..
 • 22.01.2018 Orrevegen
  Beskrivelse: Snart uframkommelig, MEGET dype spor ! MÅ SKRAPES!!!
 • 22.01.2018 Orrevegen
  Beskrivelse: Orrevegen er sporete. Har nå så dype spor at bilen ikke kan bruke rett kjørefelt - Veien må skrapes
 • 22.01.2018 Kongevegen/Tiurvegen/Orrevegen
  Beskrivelse: Vegbanen er både sporete og stedvis meget glatt med hard is. Gjelder deler av Orrevegen fra Tiuervegen og svingen opp mot den katolske kirke, også krysset med Tiurvegen der det er en fartsdump samt langs fra Tiurvegen ut mot krysset til Kongsvegen. Burde først og fremst strøs godt men også skrapes.
 • 22.01.2018 Utsiktsvegen 19
  Beskrivelse: Som beboer i Utsiktsvegen registrerer jeg at denne vegen er i overkant godt brøytet og saltet hele vinteren gjennom. Derimot er det problematisk for tiden å kjøre trygt inn til Utsiktsvegen via Gml. Bæreiaveg og Jerbanegata. Begge disse tiførselsvegene er svært glatte og trafikkfarlige i begge retninger. I tillegg er Jernbangata her snevret inn med brøytekanter slik at man blir tvunget til å benytte fortauet ved forbikjøring. Jeg vet at fylket har ansvaret for Utsiktsvegen, hvorfor ikke også de to veibitene som fører fra Glommengata til Utsiktsvegen? Håper noen raskt kan ta tak i dette!
 • 22.01.2018 Parkvegen
  Beskrivelse: Dype hjulspor i den delvis nedkjørte snøen. Vi i Kongsvinger Taxi vil sette pris på om det blir skrapet her. Dette gjelder også Tommelstadgate og Tråstadvegen. På forhånd takk! Eirik Furuli
 • 22.01.2018 Blåbærveien og Tyttebærveien
  Beskrivelse: Det må snart komme noe strø, er veldig glatt
 • 22.01.2018 Øvrebyen
  Beskrivelse: Speilglatte gater i øvre del av Øvrebyen - ikke et gruskorm her
 • 22.01.2018 Thoresheimvegen/barkevegen
  Beskrivelse: Brøyting, generelt sene/dårlig til å brøyte/skrape
 • 22.01.2018 Lierkrysset
  Beskrivelse: Snøhauger som sperrer sikt i krysset.
 • 17.01.2018 Tranebærvegen 7
  Beskrivelse: Hei, Vil først gi ros for meget god snøbrøyting på Langerudberget. Tranebærvegen er en blindveg med vendeplass, men i går måtte jeg måke halve vendeplassen sjøl. Vi som bor for enden av vendeplassen har begge garasjer som vender ut mot denne. Mellom garasjene har vi fylt og planert et større område bl.a. for at det skal være enkelt å måke snøen videre og ut på arealet bak som tilhører kommunen. I flere år har dette fungert utmerker, men nå har snøen ikke blitt måkt langt nok slik at er dannet en stor haug på vårt område mellom garasjene. Mulig han som måker ikke har redskap stor nok til å få det unna. Så flott om det kan komme en hjullaster for å få snøen det videre.
 • 15.12.2017 Glommengata
  Beskrivelse: Fartsdumpene er nå vanskelig å passere uten at bilen slår nedi, dette er vel ikke normalt ?, kjøre ca km 50000 i året men har aldri opplevd liknende noe sted !
 • 11.12.2017 Høibyvegen
  Beskrivelse: Meget glatt på Høibyvegen.
 • 11.12.2017 sissenersgate 26
  Beskrivelse: Ringte klokke 11.30 i dag da det var speilglatt i. Vedkommende sa de skulle se, og syntes det var rart. Det er så¨pass at jeg drister meg ikke til å verken kjøre eller gå. Bratt og svingete. Skulle vært i byen, men ingen har kommet og ordnet i problemet enda :( Nå regner det så de venter kanskje i påvente av at naturen ordner opp?
 • 11.12.2017 Iduns veg 10-12
  Beskrivelse: Den 26.10.17 meldte jeg fra om stor høydeforskjell mellom vegbanen og en avløpskum. Jeg sendte med foto. Fikk svar. Bl.a. mente jeg at det fort kunne skje uhell ved at biler skled utfor på vinterføre. Nå har det skjedd, En bergingsbil måtte dra opp en personbil som lå nede mot kummen. Nå er det antagelig for sent å rette opp problemet, men noe bør nok etter hvert gjøres.
 • 11.12.2017 Bregnevegen
  Beskrivelse: Hva skjer i byen ? Øvre del av Lia er bekmørk igjen, 3.dagen nå. Det må jo kunne gå an å få permanent orden på dette ??? Ellers så er det merkelig at ikke bygatene i sentrum blir brøytet. Er det noen spesifikk grunn til dette?
 • 11.12.2017 Bregnevegen
  Beskrivelse: Verken gatelys eller brøyta veg
 • 11.12.2017 Prinsens Gate 43
  Beskrivelse: Manglende snørydding og grusing. Jeg har ved flere anledniger både mars måned tidligere i år og senest nå 22 og 23 november bedt Givas komme å rydde snø i den delen av Prinsens gate som går fra Haralds gate og opp til Puttara. Veien er ikke blitt brøytet og har nå behov for grusing da det er "blå is" frem til min eiendom i Prinsens gate 43.
 • 11.12.2017 Borghild Langaards veg
  Beskrivelse: Akutt behov for grusing. Flere biler har sklidd av veien i dag. Bilde fra Glåmdalen
 • 11.12.2017 Brattbakken
  Beskrivelse: Kunne gjerne ha strødd og saltet slik at ikke flere bein går
 • 11.12.2017 Dr Gjems veg
  Beskrivelse: Så glatt at det ikke er mulig å sette beina under seg. Farlig for både gående og kjørende.
 • 11.12.2017 Arkoveien
  Beskrivelse: Gangbrua over veien fra Dekkteam til Holtbanen er speilblank og ikke strødd. Svært farlig. Benyttes som skolevei.
 • 11.12.2017 Kabberudvegen 2210 Granli
  Beskrivelse: Hei. Fint hvis dere kunne fylle opp strøkasse som står i bakken i Kabberudvegen .
 • 11.12.2017 Badeparken-Sissenersgate 14
  Beskrivelse: Bakken er nesten ikke kjørbar etter tilsynelatende avsluttet gravearbeid.
 • 11.12.2017 Øvre Langelands vei
  Beskrivelse: Gang sykkelveg er bare is. Trenger å bli strødd
 • 26.10.2017 Iduns veg 10-12
  Beskrivelse: Iduns veg er nå under rehabilitering og det virker som om det kun asfalten som mangler- I veggrøfta er det noen kunne for overvannet. Kummen ved nr. 10-12 ligger svært lavt nede i grøfta. Jeg trodde det skulle på en ring eller to i tillegg,men det skal visstnok ikke skje. Dermed er det 70-80cm fra overkant gate og ned til kummen som ligger helt inntil vegen. Jeg ser på dette som svært uheldig/farlig. Hvis det ikke blir gjort noe med dette før vinteren kan det fort skje at fotgjengere trår utenfor vegbanen og ramler ned i. Kjøretøy som kommer for nær kanten står også i fare for å skli nedi. Det er også andre kummer i vegen som også ligger svært lavt.Vær snill å ta en befaring på dette faremomentet. Mvh Hans-Otto
 • 26.10.2017 Fladbergvegen
  Beskrivelse: Hei. Fladbergvegen i Sørroa burde skrapes før vinteren. Mange hull i vegen.
 • 26.10.2017 Gamle Granlivei
  Beskrivelse: Gamle Granlivei er en vei full av hull.
 • 26.10.2017 Stasjonsveien Roverud
  Beskrivelse: Håper på skraping av Stasjonsveien på Roverud. Skrapa er oppservert på Roverud i skrivende stund. Kanskje skjer det noe snart,det håper vi på.på forhånd takk
 • 26.10.2017 Jernbanegata
  Beskrivelse: To storehull på parkeringsplassen, vet ikke hvem som har ansvaret der. Men når det er vann der, så ser man ikke hvor dype de hullene er. Har ikke en veldig lav bil, men fortsatt fått skrapt opp bilen under etter parkering.
 • 26.10.2017 Maurberget
  Beskrivelse: Manglende kantslått. Ikke utført kantslått enda i år. Noe som burde gjøres da sikten er veldig dårlig og unger sykler eller går mer midt i veien. dette blir da trafikkfarlig!!Gjelder da alle kommunens veier på lundersæter
 • 26.10.2017 Løkkegata 2
  Beskrivelse: Veien trenger skraping eller ettefylling av grus da veien er blitt veldig hullete. Hullene er så dype at de er farlige for folk som går og andre trafikanter.
 • 26.10.2017 Gamle Granliveg
  Beskrivelse: Store, dype hull i veien.
 • 26.10.2017 Thomasine Lies veg, 10
  Beskrivelse: Store hull på parkeringsplassen til Vennersberg skole/barnehage.
 • 26.10.2017 Tjernsbergs veg
  Beskrivelse: Tjernsbergsveg trenger og høvles har mange til dels dype hull.
 • 26.10.2017 skyrudvegen
  Beskrivelse: trenger skraping av Skyrudvegen og skifting av 2 gatelyspærer ved skyrudvegen 33 og 72
 • 26.10.2017 Tos veg 31
  Beskrivelse: Parkeringsplassen ved Gjemselund stadion må utbedres snarest. Her får Kongsvinger besøk fra fotball- og ishockeyfamilier daglig, og nå er det flaut å ta imot idrettsgjester. Førstkommende lørdag, 16.9, arrangerer KIL en stor barnefotballturnering her, og det er helt nødvendig at parkeringsplassen utbedres til da. Dette er dårlig reklame for Kongsvinger kommune!
 • 26.10.2017 Bokfinkvegen sør
  Beskrivelse: Som vanlig mange store hull i første innkjøring til Bokfinkvegen fra Lerkevegen (ved Br.Dal), skjer hver gang det har regnet litt.
 • 26.10.2017 Norvald Strands veg 93
  Beskrivelse: Hull i Norvald Strand veg rett utenfor Stantek pga. undergraving. Dette medfører at lastebiler må kjøre delvis utenfor veien og den er nå i ferd med å gi seg. Bør utbedres før det skjer en ulykke.
 • 26.10.2017 Sofies gate
  Beskrivelse: Sofies gate: Store hull i asfalten.
 • 26.10.2017 Ole R Gjemsveg 36
  Beskrivelse: Vei er blitt ødelagt pga bygningsarbeid til ØM Fjeld. Minstekrav er at huller gjennfylles, men helst bør den fikses mer så det ser litt bedre ut og. ØM Fjeld mener det ikke er dems problem.
 • 26.10.2017 Bæreiavegen
  Beskrivelse: Fryktelig dårlig veg. Spesielt frem til Bæreiavangen, men hele vegen frem til Veteransenteret trenger vedlikehold.
 • 26.10.2017 Erling Maulandsveg Roverud
  Beskrivelse: Erling Maulandsveg er det en stor "kul" i kjørebanen, samt noen sprekker i asfalten. Det er i starten på veien, fra Roverudgata.Måtte ha bil til reperasjon, fredag 18.08.17
 • 25.08.2017 Gangveg mellom Erling maulandsveg og Humlevegen
  Beskrivelse: Gangvegen mellom Erling maulandsveg og Humlevegen har så stor høydeforskjell og slitasje at det er farlig for barn å sykle der!! Vanskelig å gå med barnevogn også!
 • 25.08.2017 Gamle bæreiaveg 17 b 2208 Kongsvinger
  Beskrivelse: Det renner vann fra innkjøringa Gamle bæreiaveg 17 b
 • 25.08.2017 Sofies gate 16
  Beskrivelse: Dype hull i veien som blir verre å kjøre utenom fire hver uke, flere små som dekker ca 4m2
 • 25.08.2017 Løkkegata
  Beskrivelse: Før Kongeparets besøk i Kongsvinger den 14.6.17, ble Løkkegata gruset fra Rynningsgt og fram til innkjøringa til Kvinnemuséet, Løkkegt. 35. Dette ble meget bra, men dere "glemte" nok å gruse videre bortover gata hvor det etter hvert ble en masse store hull i. Jeg har nå fylt hullene med grus (0-16), og forventer at dere følger opp og kommer med et gruslass for den delen av gata som ikke ble gruset i juni.
 • 25.08.2017 Aagot Gjems Selmersveg
  Beskrivelse: Denne vegen trenger sårt vedlikehold. Veien er så smal, så en bil må kjøre i grøfta hvis man møter en annen bil. Dette gjelder hele strekningen. Har idag hatt bilen på verksted, og må bytte dekk pga rifter i hjulene som følger av at jeg har måtte kjøre i grøfta opp Lierrasta hver dag.
 • 25.08.2017 Oberst Krebs gate Øvrebyen
  Beskrivelse: Oberst Krebs gate i Øvrebyen er i helt elendig stand. Meste av asfalten er gått i oppløsning, og det er med nød og neppe vi kjører der uten å få skade på bilene. Folk som har bodd i denne gata i så lenge som 40 år, sier at intet er gjort på de 40 årene... det er på tide - legger ved bilde, så dere ser hvor ille det er. (Har flere bilder, men får bare til å laste opp ett).
 • 25.08.2017 Bruajordet
  Beskrivelse: Bruajordet mangler vedlikehold. Begynner å bli en del hull. Er ikke vedlikeholdt siden den ble anlagt. Dårlig/manglende brøyting om vinteren også. Kun en del av veien som brøytes.
 • 25.08.2017 SNAREMOVEGEN 29
  Beskrivelse: Mange store hull i grusveien langs snaremovegen på Granli. Risikerer å ødelegge bilen. Trenger å fylle hullene da veiskraping ikke har noen hensikt.
 • 25.08.2017 Holmenveien 2224 Austmarka
  Beskrivelse: Holmenveien på Austmarka Grøft har gravd seg inn i veien.(det er satt opp en bukk.Den har stått i ca 4mnd)
 • 25.08.2017 Treanglen Gamle/ny Bæreiaveien og Blomsterveien
  Beskrivelse: Den 5. april skrev jeg en melding på Fiks nabolaget mitt. Problemet var sikten i dette krysset. Etter en stund fikk jeg svar om at dette skulle løses i løpet av våren og sommeren. Det er fortsatt ikke gjort noe med dette krysset Det er fortsatt like uoversiktlig. Så jeg spør når skjer det noe i denne saken??
 • 25.08.2017 Jonas Lies 13
  Beskrivelse: Det ble i forbindelse med opprusting av vegen lagt fartsdump inn til huset vårt, for at vi ikke skulle få vann i på eiendommen. Det er bra, men vi ser oss nødt til å be om hjelp til å gjøre denne dumpa lavere. Flere biler har fått skader under på grunn av høyden. Den er særs høy å gir en bråstopp når man vi kjører inn på tomta, noe som også er uheldig for kryssende trafikk. Det kan lett oppstå farlige situasjoner. Håper på raske respons. Kontaktes på tlf: 62 81 52 91
 • 02.08.2017 Røgdenvegen 249
  Beskrivelse: Hvorfor blir det itte tatt kanslått?
 • 04.07.2017 Gullivegen 18
  Beskrivelse: Stort hull i veidekke. Til fare for syklister mm
 • 15.06.2017 Digerudvegen
  Beskrivelse: Store hull i asfalten i Digerudvegen ved Engnes gate - Ivar Færderseilasen veg. Dette er vel 3. gangen jeg sier i fra.
 • 15.06.2017 Markensvegen
  Beskrivelse: Veldig stort hull i vegen, som burde ha vært fikset for lenge siden. Kan tenke meg at flere biler har fått ødelagt noe der, inkludert meg selv.
 • 15.06.2017 Kongevegen
  Beskrivelse: Mange hull i vegen fra krysset Kongev/Lerkev sørover til Lierrasta, og videre i Erika Nissensv. Stort hull i krysset ved Aagot Vangensv.
 • 15.06.2017 Skrivervegen
  Beskrivelse: Vil asfalten bli ordnet her snart ? det er utrolig dumpete og ekkelt å kjøre i nederste del av skrivervegen, og det har det vært lenge.
 • 15.06.2017 Glommengata
  Beskrivelse: Her har det vært utført vegarbeid, som så har blitt asfaltert over. Asfalteringen (midlertidig?) er elendig - så vegen er blitt veldig humpete. Hva er planen her?
 • 15.06.2017 Rynningsgt 6
  Beskrivelse: Det er et stort hull i veien, DIameter40cm og dybde 10cm. Farlig for både biler og sykler.
 • 15.06.2017 Rynnings gate
  Beskrivelse: Det er ett stort dypt hull i vegen. Ca ved Rynningsgate 6.
 • 15.06.2017 Iduns veg 10/12
  Beskrivelse: Jeg viser til nedenstående melding fra meg i 2015. Ingenting har skjedd ennå. Jeg har vært ute og prøvd å måle høyden på kulen og kommer til at den slår opp i bunnpanna på en personbil med minste frihøyde 15-18 cm. Begge mine biler har slått ned i, men er ikke lenger noe problem for jeg har passert denne kulen i flere år og vet hvordan jeg skal passere den.. Litt rart hvis dere ikke har fått noe erstatningskrav ennå? From: Min Gate Sent: Monday, April 27, 2015 10:03 AM To: hans-otto@bjornstadhaugen.net Subject: Saken din i Fiks nabolaget mitt har blitt endret Iduns veg 10/12 Saken din har blitt besvart. Du kan svare på denne e-posten dersom du har kommentarer. Kategori: Veg/Vegvedlikehold Skildring: I Iduns veg mellom nr. 10 og 12 har det etter hvert kommet en stor hevelse (hump) i vegbanen. Den er såpass høy at biler som kjører over den risikerer å slå ned på. Kulen er tydelig merket av at bilunderstell slår nedpå. Vi som er kjent, kjører utenom. Status: Ferdig behandlet Svar: Hei! Takk for tilbakemeldingen! Vi skal se nærmere på saken, og vil vurdere tiltak etter at teleløsningen har gitt seg. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning Mvh. Kommunen
 • 12.05.2017 Bruvegen 82
  Beskrivelse: Alltså nu får det väl vara bra? Dumpar grus och sand på våran gräsmatta när ni rengjör vägen? SE BILDE!!! Sedan så kan ni väl samtidigt rengjöra sykkel- og gangsti til 17mai på Brandval? Det är en skam att ni inte klarar göra det då ni var här på fredagskvällen!! Samt in på skolans parkering kan ni också rengjöra.
 • 12.05.2017 Snarevegen
  Beskrivelse: I utgangspunktet er det positivt når man får ny grus på en grusveg, men den grusinga som ble foretatt her nå sist var ikke bra. Det ser ut for meg som om de to første lassene var av en bra type grus, som tydeligvis "binder seg" Det var ikke de øvrige lassene. Fra Snarevegen 208 virker grusen grøvre og tørrere, og den binder seg ikke i det hele tatt, og desto lengre bortover man kommer, desto værre blir det. Forbi meg(nr 326) er det svært småhumpete, eller vaskebrett som man sier, men her er det altså i løs grus. Jeg er ingen vegekspert, men mener det burde vært brukt noe finere masse, som også skulle vært saltet og vannet. Kjør gjerne forbi her og sjekk. Alle, unntagen de som har firmabil, kjører i ca 30 for ikke å få altfor mye steinsprut på bilen. Noe bør gjøres snarlig.
 • 12.05.2017 Vollgata
  Beskrivelse: 2 store hull i veien ved lastebil pumpa. Ødelagt bilen min der og kjenner fler som har.
 • 12.05.2017 øvre del av Bekkefaret
  Beskrivelse: Øvre del av Bekkefaret er fortsatt full av grus/støv etter vinteren. Nedre del er feid.
 • 12.05.2017 Nuggursvegen
  Beskrivelse: Store høl i veien, med stokk i det ene, like før 60 sona mot Brandval.
 • 12.05.2017 Stærvn. 101
  Beskrivelse: Ved siste snøfall, ble det ryddet med traktor som brukte redskap som ødela asfalt og grøft som var tilsådd og blir klippet hver sommer
 • 12.05.2017 Røde Korsveg
  Beskrivelse: Vegen er svært dårlig, med hull og sprekker i asfalten
 • 12.05.2017 Konglevegen
  Beskrivelse: Hei! Konglevegen er ikke feiet, og det er mye grus som støver veldig når bybussen kjører. Det er også feiet dårlig på fortauen øverst i Vardåsvegen. Det ligger igjen mye grus.
 • 12.05.2017 Løkkegata 38
  Beskrivelse: Bor i enden av Løkkegata, der det er grusvei. Ble lagt ekstra grus fra krysset Rynnings gate frem til Kvinnemuseet i uke 16. Men fra Kvinnemuseet og videre fikk vi ikke grus, her er det mye hull (!!), og det hjelper ikke bare å skrape veien. Forventer at dette tas nå snarest.
 • 12.05.2017 Vardåsevegen
  Beskrivelse: Fortauet i Vardåsvegen er ikke feiet etter vinteren, og er fullt i grus. Fint om dette kan feies snart :)
 • 12.05.2017 Erika Nissens veg
  Beskrivelse: Veldig skarpe kanter på hele veien, som gir skade på felger da man møter biler. Fortauet er så bredt, så ved møtende biler må man opp på fortauet da man kjører nedover, eller motsatt vei kjøre ut på kanten og få skader på bilene. Ønsker så gjerne at det blir utbedret, har vært slik i snart 15 år.
 • 12.05.2017 Symrevegen 14
  Beskrivelse: Dette er både et vann- og vegproblem. Det har begynt å renne vann fra området mellom Utsiktsvegen og Symrevegen. For noen år siden skjedde det samme, og GIVAS gjorde en jobb her. Nå renner igjen vannet ut i dika i Symrevegen, men også slik at det graver seg under vegen og lager sprekker i asfalten rett utenfor Symrevegen 14.
 • 12.05.2017 Lyngvegen
  Beskrivelse: Defekt kuppelrist over sluk i gangvegen mellom Lyngvegen og Barkvegen.
 • 05.04.2017 Tajeveg mellom Hothallen og skøytebana
  Beskrivelse: Stort kumlokk mangler på gangveien på baksiden av Holthallen, mot skøytebana. Folk og dyr kan falle ned i.
 • 05.04.2017 Gamle Bæreia / Ny Bæreiaveien
  Beskrivelse: Treanglen mellom Gamle og nye Bæreiavei og Blomsterveien gror i gjenn. Når det nå vokser til med løv på trærne er det umulig å se biler som kommer fra Blomsterveien og som skal ut i nye Bæreiaveien. Det krattet som står på denne treanglen må derfor fjærnes.
 • 05.04.2017 Brattbakken
  Beskrivelse: Vegen må sopes. Det støver fælt!
 • 24.03.2017 Glommengata
  Beskrivelse: Det blåser opp mye svevestøv i Glommengata, som er plagsomt for vi som går til og fra arbeid. Kanskje tiden er inne til å koste gata?
 • 24.03.2017 Erling Maulands vei, Roverud.
  Beskrivelse: Der Erling Maulands vei starter er det en svær dump på tvers av hele veien. Dette medfører at veldig mange biler slår ned i asfalten med front spoilere/bunnpanner selv om de kjører veldig sakte. Senest i går lå det rester av en spoiler igjen ved dumpa. Denne dumpa har vært der i flere år, men men aldri så ille som nå. Kan det være en stikkrenne/overvanns rør som har røket? Litt asfalt i dumpa ville gjøre susen. Jeg trodde at de som asfalterte Roverud gata i fjor høst ville spandere litt asfalt der, men det ble ikke gjort. Er det noen som kan se på dette.Jeg selv prøver å kjøre litt på skrått over dumpa hvis trafikken tillater det for da slår ikke bilen nedi.
 • 24.03.2017 langelandsfaret 19
  Beskrivelse: nedsunket fartsdump
 • 24.03.2017 Rastavegen
  Beskrivelse: 2 dumper i vegen, mest sannsynlig teleskader etter graving og asfaltering på høsten. Burde i det minste stå advarselsskilt, de dumpene er verre enn fartsdumpen.
 • 24.03.2017 LERKEVEGEN
  Beskrivelse: Stort hull i veien
 • 24.03.2017 Kongevegen
  Beskrivelse: Store hull fler steder
 • 24.03.2017 Kongevegen
  Beskrivelse: Stort hull i krysset/innkjøring til Kongevegen mot Lierrasta, og videre oppover veien. Flere hull i veien mot Vennersberg skole også.
 • 24.03.2017 Kongevegen
  Beskrivelse: Svært hull i vegen i krysset Kongevegen/Lerkevegen opp mot Lierrasta.
 • 24.03.2017 Tiurvegen/Orrevegen
  Beskrivelse: Hei, Behov for strøing på Langerudberget Spesielt i vegkrysset Orrevegen/Tiurvegen hvor det også er en forhøyet fotgjengerovergang og i krysset ut mot Kongevegen
 • 24.03.2017 Øvre Badstuveg/Sidselrudstien
  Beskrivelse: Dype spor i veibanen grunnet at det ikke har vært måkt snø etter siste snøfall. Er vanskelig om mulig umulig å møte andre biler. I tillegg skraper det i kanalen på bilen for oss som ikke har SUV. Må skrapes!
 • 24.03.2017 Trygve stokkes vei
  Beskrivelse: Veien er veldig sporene pga de ikke kan brøyte før det er 7cm snø. Dette baller på seg og blir verre og verre, nå er det vanskelig å legge seg til siden når man møter biler, hvis det regner blir det veldig stor vannplaning. Har også sett barnevogner/rullestoler som må trille i veien fordi fortauet ikke er brøytet. Her kommer det til å smelle en dag hvis det ikke blir gjort noe med, og det burde blitt ordnetmed tanke på barnehage og skole ved siden av veien.
 • 24.03.2017 Dr. Gjemsveg og Øvre badstuveg og gangfelt
  Beskrivelse: Dype spor og ubrøytet. På Øvre badstuveg er det ikke mulig å møtes to biler uten å kjøre på fortauet. Og det er vanskelig å komme ut av sporene. Samme med dr. Gjemsveg. Dette er også farlig for alle elevene som går her til og fra skole. Gangvegene er også ufremkommelige. Ungene velger å gå midt i veien i sporene..
 • 24.03.2017 Kurastien
  Beskrivelse: Dype spor i Kurastien. Gjør det vanskelig og svinge til egen eiendom . Slenges/kastes ut. Trenger besøk av skrapa.
 • 24.03.2017 Gamle Bæreiavegen
  Beskrivelse: Hei, Gamle Bæreiavegen har ikke vært brøytet siden siste snøfall i helgen, og med siste dagers regn og snø kan dere tenke dere selv hvordan denne veien er nå. Håper vegen blir brøytet med det første. Mvh Anders Fjeld 950 36 984
 • 28.02.2017 Blåbærveien 4 og Tyttebærveien
  Beskrivelse: Trenger at strøing blir gjort snart
 • 28.02.2017 Erik Werenskioldsveg
  Beskrivelse: Mye løs snø i veien + glatt. Bør måkes/skrapes + strøs oftere.
 • 28.02.2017 Tors veg
  Beskrivelse: Vegen må skrapes
 • 28.02.2017 Ernst Engs veg
  Beskrivelse: Det er speilblankt ned Ernst Engs veg og Dr Gjems veg. Dette er skolevei for mange og farlig å kjøre opp/ned med mange barn som går i veien. Ber om strøing så raskt som mulig.
 • 28.02.2017 Tråstadvegen/Solvegen
  Beskrivelse: Sørpete, sporete og glatt. Skaping/støing må til nå, før det blir kaldt igjen. Ikke alle som kjører med 4-hjulstrekk og rallypiggdekk
 • 28.02.2017 Stusslivegen 3
  Beskrivelse: Speilblank vei (fordi den ikke er brøytet) trenger strøing før noen kommer seg ut.
 • 27.02.2017 Eventyrstien
  Beskrivelse: Etter mange henvendelser brøyes ennå ikke hele eventyrstien, nå kl 07 så jeg måka glatt kjørte forbi uten å måke-gruse foran nr 19-21-23-34-36-38... Får beskjed at dette skal ordnes men det skjer jo gang på gang...
 • 27.02.2017 Eventyrstien/Alveveien
  Beskrivelse: Veldig glatt der i disse dager, må gå på siden i snøkanten
 • 27.02.2017 Lerkevegen
  Beskrivelse: Manglende strøing på fortau langs Lerkevegen, mellom Skjæreveien og Duevegen. Slik har det vært flere ganger i vinter.
 • 27.02.2017 Ole Bogers veg 1
  Beskrivelse: Beboer i Ole Bogers veg 1 har i mer enn et år hatt sine søppeldunker plassert på vegskulderen utenfor sin eiendom. Plasseringen er til sjenanse for trafikanter og snøbrøyting. Plasseringen er så nær krysset Ole Bogers veg/Bekkefaret at det blir en flaskehals inn mot krysset, og kan i gitte tilfeller kunne forårsake uhell. Naboer har påpekt forholdet til huseier, men det har ikke skjedd noen endringer. Eiendommen har ikke noen mindre tomt enn nabolaget, så det burde være mulig å finne mer hensiktsmessig plass også for ham. Tror det er nødvendig at det kommer en henstilling/pålegg fra kommunen/eier av vegen.
 • 27.02.2017 Borghild Langaardsveg 21
  Beskrivelse: Manglende snømåking til enden av Borghild Langaards veg. Hindrer fremkommelighet for renovasjon, post, nødetater. Ansvarlige bør gjøres oppmerksom på at veien fortsetter forbi snuplass og forbi byggeplass, og at det er bebodd bolig i enden av veien.
 • 27.02.2017 Nedre skogveg 2213 kongsvinger
  Beskrivelse: Ønsker oss fartsdumper da det blir kjørt ekstremt fort.
 • 30.01.2017 Skyrudveien
  Beskrivelse: Meget glatt vei, må gruses pga transport av skolebarn som nå ikke kjører frem til bolig slik de skal for å hente.
 • 30.01.2017 høybyvegen 2224, Austmarka
  Beskrivelse: Det er bare blanke isen hele Høybyvegen.
 • 30.01.2017 kurastien 4
  Beskrivelse: Dårlig strøing ! Grusen smelter inn i isen nå. Har i flere år vært dålig brøyting/måking av fortau på gammlebrua. Går der til og fra jobh der. Synes synd på de med barevongn og gammle!
 • 30.01.2017 Stærvegen 104, Kongsvinger
  Beskrivelse: Det er såpeglatt i Stærvegen . Det er værst øverst. Her må det strøs nå. Umulig å gå og kjøre. Ringte kl 9 idag og fikk beskjed at de skulle gi beskjed. Det har ennå ikke blitt gjordt.
 • 27.01.2017 Bregnevegen / Blomstervegen - tilfarsvei/gangsi
  Beskrivelse: Helt sikkert mye å ta tak i for mannskapene som sikrer adkomsten med strøing i dag, men ønsker bare å gjøre oppmerksom på at det nå er speilglatt og farefullt å ferdes (både med bil og til fots) langs Bregnevegen, samt adkomstveien / gangstien ned til Blomstervegen. Klokken er nå 13.05, og vi har ennå ikke hatt besøk av strøbil.
 • 27.01.2017 Parkvegen
  Beskrivelse: Såpeglatte fortau Fra sentrum - parkvegen og forbi sykehuset
 • 27.01.2017 Eventyrstien
  Beskrivelse: Endelig kom snø og glatta i Eventyrstien- men dere stopper opp å måke-gruse ved di nye husene, nr 32..... Kan dere ikke ta resten av Eventyrstien også? Veien er kommunal hele veien
 • 27.01.2017 Kråkevegen 53/55
  Beskrivelse: Snuplassen i Kråkevegen 53/55, er kommunal og skal brøytes for snø. Dette er ikke blitt gjort i år. Dette er det samme problemet hvert år, slik at vi må purre det opp hvert år.
 • 27.01.2017 Fasanvegen
  Beskrivelse: Vi har over lengre tid bedt om strøsand i vår sandkasse til benyttelse ved glatt vegbane. Denne er enda ikke fylt! (Den står bak garasjeanlegget)
 • 27.01.2017 Pålsvegen 11
  Beskrivelse: Idag den 15/1-17 ca kl. 13:30 ble det strødd i Pålsvegen, men igjen blir vi som bor innerst i vegen oversett. Kan jo på en måte forstå dette, da det ikke er brøytet snø der heller. Er det noen spesiel grunn til at det ikke blir brøytet/strødd innerst i Pålsvegen?
 • 27.01.2017 Pålsvegen 11
  Beskrivelse: I kveld 11/1 var snørydderen oppe i Pålsvegen og ryddet snø, men som før snudde han på snuplassen og vi som bor innerst i veien fikk ingen snørydding.. Har han ikke fått beskjed om at veien går helt frem til nr11? Hvorfor skjer dette vært år? Kan ikke noe for det, men dette begynner og irritere meg
 • 27.01.2017 Pålsvegen 11
  Beskrivelse: Manglende snørydding og strøing. Det har verken blitt kjørt snø eller strødd innerst i Pålsvegen i vinter. Etter at vi måtte lage felles postkassestativ på snuplassen, har det blitt mange turer på glattisen med livet som innsats. Håper vi innerst i veien også vil få snørydding og strøing resten av vinteren. Dette tror jeg er tredje vinteren jeg må ta dette opp, burde vel være unødvendig?
 • 27.01.2017 Vingersjøveien
  Beskrivelse: Veldig hullete vei ved innkjøring fra riksvei. Bør fikses raskt.
 • 27.01.2017 Tjernsbergsveg
  Beskrivelse: Etter grøfterensk i høst tettet de igjen absolutt alle stikkrennene rundt hele tjernsbergsveg, med i jord i begge ender, disse må åpnes før frosten kommer.
 • 13.01.2017 Langelandsfaret.
  Beskrivelse: Nå må det snart bli brøytet i Langelandsfaret. Er håpløst å ta seg fram snart her.
 • 13.01.2017 Krysset øvre Langeland - Storgata
  Beskrivelse: Et hull som har blitt veldig stort er trafikkfarlig da biler (smeller) ned i hullet på vei mot et fotgjengerfelt.
 • 05.01.2017 seterseterveien
  Beskrivelse: Mangler strøing. Veien er såpeglatt!
 • 05.01.2017 Høibyvegen
  Beskrivelse: Høibyvegen er fortsatt like glatt. Det er trafikkfarlig. 4km med glatt føre.
 • 05.01.2017 tuskinvegen
  Beskrivelse: Vegen trenger strøing,såpeglatt.
 • 05.01.2017 Fladbergvegen 146
  Beskrivelse: Fladbergvegen i Sørroa trenger å bli strødd helt opp til nr. 146. Hilsen Lene Fladberg
 • 05.01.2017 Myggliveien
  Beskrivelse: Veldig glatt rundt myggliveien. Må bli flinkere til og strø etter at det ble lagt asfalt rundt her. Asfalten gjør veien såpeglatt
 • 05.01.2017 Glåmlivegen 1
  Beskrivelse: Ønske om strøing av Glåmlivegen.
 • 05.01.2017 tuskinvegen
  Beskrivelse: Takk for rask utførelse vedrørende strøing av veg.
 • 05.01.2017 Tyriveien 3
  Beskrivelse: Snøbrøyting i Glåmlia. Alle veier ble brøytet i Glåmlia i går 5.1., men Tyriveien ble utelatt. Håper det en forglemmelse og ikke skjer igjen. Mv Solveig Hofossbråten
 • 09.11.2016 Aagot Gjems Selmers Veg
  Beskrivelse: Ønsker en strøkasse som skal plasseres i krysset Erica Nissensvei / Dagny Juels vei . Dette fordi noen av oss her skal på jobb veldig tidlig om morgenen , og da er det ikke bestandig strødd enda .Vær snill å hjelp til med dette raskt nå ,da vinteren har kommet .
 • 09.11.2016 Tuskinvegen, Brandval
  Beskrivelse: Grantre har falt over Tuskinvegen og sperrer for 3/4 av den. I tillegg har treet tatt med seg to kabler (tele og strøm?) som nå henger kun ca 3 meter over vegbanen.
 • 09.11.2016 Ivar Færders Veg 6
  Beskrivelse: Ett relativt stort hull på høyre side da man kommer fra bunn av bakken .
 • 04.10.2016 Krysset Lyngveien og Kongleveien
  Beskrivelse: Asfalten er gått i oppløsning og bår fornyes fra krysset og helt ned til Vardåsveien
 • 04.10.2016 2224 Austmarka
  Beskrivelse: Gang og sykkelvei fra Vestbredden v/bru i nordenden av Vestbredden til Åbogenveien er i behov av skraping og kantslåing. Vegen er i meget dårlig befatning. Styret i Austmarka Vel
 • 28.09.2016 Storvænna
  Beskrivelse: Hei Etter gravearbeid, med å legge rør under veg, som ble utført i august 2015 innerst i Storvænna, har ikke veien blitt rettet opp med ny asfalt. Det er store hull i veien nå. Hadde vært fint å fått tilbake vegstandarden som var før gravingen ble utført.
 • 28.09.2016 Billingvegen 667
  Beskrivelse: Store og mange hull i veien
 • 28.09.2016 Eling Maulandsvei
  Beskrivelse: Det ble gravd over Erling Maulandsvei før sommern. Det er fortsatt ikke asfaltert og ordnet i veien. Grusen som ble lagt i veien er nå borte og det er hullete og dårlig.
 • 28.09.2016 Digerudveien 8
  Beskrivelse: Overvannskummen sitter så langt nede i veien at kundene mine risikerer skade på bilene sine.
 • 28.09.2016 Vikervegen
  Beskrivelse: Trenger en real skraping av veien. Det har oppstått en god del store hull i vegen i det siste.
 • 28.09.2016 Odinsveg
  Beskrivelse: Mange store og dype hull i asfalten i Vallhallvegen x Odinsveg
 • 28.09.2016 lerkeveien
  Beskrivelse: Parkeringsplassen ved Vennersbergskole. Full av store dumper
 • 28.09.2016 Duevegen
  Beskrivelse: Parkeringsplassen til Vennersberg barnehage har flere krater en månen. Store og dype hull som kan skade bilen hvis man kjører i dem. Dette er en grusplass, blitt fikset på mange ganger før og blir like ille igjen etter en stund. Hadde vært lurt med asfalt her.
 • 28.09.2016 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Hei. Det er nå behov for en runde med høvelen i Stasjonsvegen. I tillegg er det noen hull i kanten mot Roverudgata. Der bør det spanderes litt grus.
 • 28.09.2016 Odinsveg
  Beskrivelse: Trenger lapping av asfalt i hele Odinsveg. Mange store og dype hull i asfalten
 • 28.09.2016 Skoleveien 1 Lunderseter
  Beskrivelse: Skoleveien Lunderseter . Det er mange hull i veien ved bruenden . Disse blir bare flere og større . Kan noen legge i litt asfalt så ikke disse utvikle r seg til kratre .
 • 16.09.2016 Bæreiaveien 588
  Beskrivelse: Kan dere vennligst skrape/jevne ut veien til Forsvarets Veteransenter. Det er mange ansatte og gjester som bruker denne veien daglig og nå er det mye hull i veien. Dette gjelder helt fra Bjønnmyra - Veteransenetert.
 • 16.09.2016 Posteringsvegen 45
  Beskrivelse: Kratere på parkeringsplass for barnehage og skole. Kan skade biler. Tidligere vedlikehold prøvd, tid for asfalt??
 • 16.09.2016 Posteringsvegen 45
  Beskrivelse: Kratere som på månen. Er parkeringsplass for skole og bhg. Ikke greit å kjøre der. Asfalt kanskje
 • 16.09.2016 Norvald Strandsvei
  Beskrivelse: Hei. Det ble lovet kantklipp langs Glomma på Sivaområdet til skolestart. Det er fremdeles ikke klippet her.
 • 16.09.2016 Nygata
  Beskrivelse: Det er fjernet ei fartdump. Dette ble gjort i 2015. Asfalten har fått et sår og er ytterst farlig for syklister. Spesielt med tanke på mørke morgener/kvelder og skarpe kanter. Et barn på sykkel kan få bråstopp. Hva er planen her? I denne saken er også uttalelsen fra K.Lein i fjor om at vi skulle få ei fartdump til ved lekeplassen i O.A.Hexumsveg. Hva skjer?
 • 16.09.2016 Fasanvegen
  Beskrivelse: Vedr grusing/skraping - nå er det 4 gang dennes saken meldes! Hver gang skal den ordnes!
 • 16.09.2016 Fasanvegen
  Beskrivelse: Det bes igjen om grusing/skraping av vegen vår det trengs sårt og det ville vært hyggelig å få det til før en ny høst/vinter ankommer! Minner også om sand/grus i strøkassa vår
 • 16.09.2016 Stubben
  Beskrivelse: Stubben, som er en grusvei, har nå dype grøfter flere steder etter alt regnværet siste året. Vi har tidligere vært i kontakt med kommunen via mail i fjor og det ble lovet utbedringer. Har i mellomtiden "hørt" at veien skal asfalteres,. Veien er nå i såpass dårlig forfatning, at utbedring bør skje snarest.
 • 16.09.2016 Djupdalsfaret
  Beskrivelse: Siden ifjor sommer har asfalten begynt å falle fra hverandre. På Djupdalsfaret svingen er det vanskelig å se om det kommer biler på grunn av de høye busker. Det er farlig både for bilister i det med at de mister oversikt, men også for fotgående.
 • 16.09.2016 Odalsvegen
  Beskrivelse: Odalsvegen fra Vestby i Brandval til Kuggerud i Austvatn Odal. Fullt av hull, farlig å kjøre
 • 15.08.2016 skyrudvegen
  Beskrivelse: skyrudvegen trenger vegskraping,høvling
 • 11.08.2016 Øvre Langelands veg/Storgata
  Beskrivelse: Ujevn kjørebane, mange ujevnheter, vannansamling ved regn. Har vært slik helt siden gravearbeider i 2010
 • 11.08.2016 tommelstadgata ved bedhuset
  Beskrivelse: Det er to veldig store hull i veien ved Bedhuset i Kongvinger. Hullene er så store at de kan ødelegge bilene som kjøre i dem, og når det er vann så er de veldig vanskelig å se.
 • 10.08.2016 Gamlevn
  Beskrivelse: Kantklipping
 • 09.08.2016 Glommengata Kongsvinger
  Beskrivelse: fNå er det deilig sommer i Kongsvinger. Men her på stasjonssiden er det et skår i gleden. Vi er dag og natt utsatt for en lyd av blikkskrammel som med stor sannsynlighet kommer fra inntaket til ventilasjonsanlegget på toppen av høyblokka i Glommengata. Dette er ikke som det skal være. Kontinuerlig bakgrunnsstøy er noe vi tror vi kan vende oss til, men forskning viser at vi får helseskadelige stressreaksjoner av slikt. Jeg henstiller derfor til rette vedkommende å gjøre noe med dette!
 • 08.08.2016 Gamlevn 2
  Beskrivelse: Klippe kanter i Gamlevn
 • 04.08.2016 norvald strandsvei
  Beskrivelse: I krysset Jostein Svendheimsvei / Norvald strandsvei er det nå store hull i asfalten. Med tanke på all den trafikk som er på veien, bør dette ordnes asap. Ble midlertidlig fikset for en stund tilbake, vi tror det trengs masseutskift og ny asfalt der. Problemet dukker opp år etter år.
 • 04.08.2016 Kongevegen 54
  Beskrivelse: Det er behov for kantslått hele veien ned mot trafoen. Ugresset, busker osv vokser i hytt og pine, og mye av det vokser inn på min tomt langs kongevegen og langs riksveien.
 • 04.08.2016 Tiurvegen
  Beskrivelse: Et stort hull midt i vegbanen i 50-sonen, som kommer brått på når man kjører der. Kan sannsynligvis føre til skade på kjøretøy dersom man er uheldig.
 • 04.08.2016 Tjernsbergsvegen
  Beskrivelse: Gresset langs Tjernsbergsvegen er så langt at det er veldig farlig flere steder i forhold til vilt (spesielt rådyr og elgkalver). Man har ikke sjangs til å se dyrene før de står i veibanen. Det er verst på strekningen mellom travbana og saga.
 • 04.08.2016 Erika nissenvseg
  Beskrivelse: Vegen er generelt dårlig. Mye hull og trangt. Spesielt på vinterstid! Hullene blir fylt opp, men er større etter kort tid.
 • 04.08.2016 Eidemsgate
  Beskrivelse: I forbindelse med anleggsarbeidet i Eidemsgate støver det nå helt ille. Ved telefonhenvendelse i går fikk jeg beskjed av Torodd Myrhaug om å kontakte entreprenøren. Jeg har gjort en henvendelse til en av arbeiderene, men ikke fått kontakt med arbeidsgiveren. Dette er vel heller ikke min jobb men GIVAS sin? Nå regner jeg med at arbeidet blir i ro i et par uker, og det vil være veldig fint å få litt salt sånn at vi kan være ute uten å spytte grus hver gang det kjører en bil forbi.
 • 04.08.2016 Kristian Walbysveg 7
  Beskrivelse: Store hull i veien
 • 04.08.2016 Bokfinkvegen 12
  Beskrivelse: Dypt hull i vegen ved Bokfinkvegen nr 12. 80 cm i diameter og 10 cm dypt.
 • 04.08.2016 Iduns veg nedenfor Langelandshjemmet.
  Beskrivelse: I Iduns veg nedenfor Langelandshjemmet har asfalten gått delvis i oppløsning og det har oppstått djupe hull med skarpe kanter. Det største er ca. 70 cm i diameter og 12-15 cm. djupt og ligger ca 1 meter ut i veien. Hullene står fulle med vann og kan være vanskelig å observere. Jeg fikk framhjulet på på bilen min ned i i går. De sloveldig kraftig i forstillinga og uderstellet på bilen slo ned i. Dette forårsaket ingen skader, men jeg tenker påalle syklistene som nå ferdes på denne veien etter at den nye gangveien kom mellom Langelandskolen og Iduns veg. Jeg tror ingen syklist som får framhjulet ned i et av hullene unngår å stupe i asfalten. Vær snill å fyll opp hullene med et eller annet slik at vi unngår ulykker med personskader. For øvrig er det vel snart et år siden jeg meldte fra om en stadig voksende kul midt i veien ved nr. 10/12. Alle normale biler som kjører over denne kulen slår nedi.
 • 04.08.2016 Kongevegen 145
  Beskrivelse: Jeg støtter fullt ut klagen fra Kongevegen 137 pr. 14,06,2016 vedr.manglende fartsdempende tiltak ifra 30 kmt. sone fra krysset Erika Nissens veg og sørover i Kongevegen. Det blir flere ganger hver dag kjørt ekstremt fort her og det er bare et under at det ikke allerede har skjedd alvorlige ulykker her. Fartsdempere bør snarest anlegges!!! Kommunen har nå fått gjentatte henvendelser om dette og vil således være ansvarlg om ingenting gjøres!
 • 04.08.2016 R M Olsen veg 2,2212 Kongsvinger
  Beskrivelse: I krysset R.M. Olsens veg/Markensveien er det et stort krater etter byggingen av Europris. Det er over 6 måneder siden bygget ble oppført og da burde det være tid for å reparere veien som går over EPA- plassen
 • 04.08.2016 Doblougbakken
  Beskrivelse: Hei! Under opprusting av Heibergs gate i våres ble det satt opp et midlertidig skilt (oransje m sort strek). Dette skiltet er antakelig gjenglemt og står nå i Doblougbakken. Dette til info. :-)
 • 26.06.2016 Løkkegata 38
  Beskrivelse: Veien trenger å gruses opp, hjelper ikke bare å skrape, slik som vanligvis gjøres. Det må kjøres på flere gruslass. Etter siste regnskyll er det masse hull i veien (igjen).
 • 20.06.2016 Austmarkavegen 172
  Beskrivelse: Hullete vei, rister i huset.
 • 14.06.2016 Kongeveien 137
  Beskrivelse: Etter fler henvendelser om dette tema, og uten å få noe klart svar,registrerer jeg saken igjen. Det gjelder mangel på fartshumper i 30 sone i Kongeveien fra kryss Erika Nissens veg og sørover. Her er det en rekke fartsovertredelser hver dag, det er bare flaks det ikke har vært noen alvorlige ulykker på strekningen.. Derfor ber jeg om at fartsdempende tiltak blir satt på dagsorden snarest!!
 • 30.05.2016 fasanvegen
  Beskrivelse: Når dere kommer å har på grus og skraper vår vegstump i Fasanvegen, vil vi sette pris på at dere fyller sand i sandkassa vår som lovet i vinter! Slik at vi har den klar til neste vinter når det sikkert også blir glatt! Sandkassa står bak garasjen hvis dere ikke fant den i vinter.
 • 30.05.2016 Hvitveisbakken
  Beskrivelse: I Hvitveisbakken er det 2 store hull i veien. Disse blir bare større og større! De er nesten ved innkjøringen til Hvitveisbakken 10. Håper det er mulighet for å fikse disse før de blir enorme
 • 30.05.2016 Mygglivn. 2216 Roverud
  Beskrivelse: Trenger salting av grusveien i Mygglivn . Det støver helt forferdelig
 • 30.05.2016 Bievegen
  Beskrivelse: Stort behov for høvling av vegen.
 • 28.04.2016 2219 Brandval
  Beskrivelse: Trafikklyset ved brua på Brandval (bruvegen) skifter ganske sakte... Biler kan stå i 5min, eller lenger i påvente av grønt lys. Dette skjer selv om det ikke er biler på brua, eller på andre siden. Håper dere kan ordne dette:-)
 • 28.04.2016 Digerudvegen
  Beskrivelse: Store hull i asfalten i Digerudvegen mellom der Ivar Færders veg går opp og start på Engens gate.
 • 28.04.2016 Snarevegen 326
  Beskrivelse: Hei! Takk for at dere både skrapa og la ny grus på snarevegen. Men nå har den nye grusen klumpa seg fælt og det er noen skikkelige skarpe dumper. Mulig å kjøre en runde til med skrapa?
 • 28.04.2016 Kabberudvegen 40
  Beskrivelse: Kan dere vær så snill og skrape vegen der dere har lagt på ny grus? Vi ødelegger bilene våre...
 • 28.04.2016 Glåmlivegen 12 A
  Beskrivelse: Hei! Det støver fra veibanen slik at det er umulig og sitte ute. Håper dere snart kommer og fjerner kilden til støvet. Mvh Conny Ludvigsson
 • 28.04.2016 Kabberudvegen
  Beskrivelse: Etter at det ble lagt på et tykt lag med grus ble veien neste ufremkommelig. Bilene sank i grusen, noe som fikk antispinn til å slå inn og nå er veien en eneste berg og dalbane. Så vennligst fiks ASAP. NB! det store hullet som ble rapportert inn i høst er fremdeles tilstede.
 • 28.04.2016 Holtvegen
  Beskrivelse: Store høl i vegen. Var slike fjor også...men nå er det ikke noe og kjøre forbi på igjen. Skader biler.
 • 28.04.2016 Lyngveien/ Barkveien
  Beskrivelse: Veien mellom Lyngveien/ Barkveien er stengt med to store steiner i sement. I vinter har snøbrøytinga flyttet steinene, så de bare ligger der og må settes på plass.. slik at veien blir stengt.
 • 26.04.2016 røgdenvegen
  Beskrivelse: lekkasje på rør nede mot elva fra drenskumen som ligger langs vegen
 • 26.04.2016 Øvrelangelandsvei 18
  Beskrivelse: I krysset ved Helges hjørne og mot Coop Extra (øvre langelandsvei)er det dårlig vei, store hull og ellers i dårlig forfattning.
 • 26.04.2016 Tuskinvegen 103
  Beskrivelse: Takk for flott respons vedrørende høvling av Tuskinvegen :)
 • 08.04.2016 Rymovegen
  Beskrivelse: Vegen ser ut/kjennes som en pløyd åker.
 • 08.04.2016 Gylterudveien
  Beskrivelse: Hullene i veien begynner å bli mange å irriterende dype, fort gjort å skade bilen.
 • 08.04.2016 tuskinvegen
  Beskrivelse: Veg trenger igjenfyllinga av hull i vegbane samt høvling.
 • 06.04.2016 Oberst krebs gt
  Beskrivelse: Asfalten smuldrer bort
 • 06.04.2016 Erling Maulandsveg.
  Beskrivelse: Telerestruksjoner og meget farlig veikryss inn til Erling Maulandsveg, meget dyp tverrgående synke grøft ved inn/utkjørsel. Dette har vært der ca 1 til 2 år uten noen utbedring fra deres side. Det har i løpet av de siste månedene ligget igjen rester av frontspoilere og hele bunnplater i krysset, men nå har krysset blitt såpass trafikk farlig pga utgående personbiler har begynt å legge seg i venstre felt for og kjøre ut på Roverudgata, dette for å unngå dyre reparasjoner på bilene sine. Hva med og innføre telerestruksjoner på Erling Maulandsveg mens det ennå er litt igjen av den. Håper på en rask tilbake melding.
 • 06.04.2016 Fasanvegen
  Beskrivelse: Det er nå et år siden jeg meldte om behov for ny masse på grusvegen samt skraping. Det ble da gitt melding om at det skulle taes etter at telen var gått! Nå går telen snart for 2 - andre- gang og håper det nå i vår blir prioritert vedlikehold av vår vesle vegstump!!
 • 06.04.2016 Seterseterveien
  Beskrivelse: Veien er full i hull, trenger sårt vedlikehold! Bilene blir ødelagt. At denne veien aldri blir bedre! Håper virkelig det blir gjort noe snart. Helt forferdelig for oss som må kjøre her hver dag!
 • 06.04.2016 Seterseterveien
  Beskrivelse: Veien er full i hull. Finnes ikke grøfter ved veien så vannet renner ikke av. Biler blir ødelagt.
 • 06.04.2016 skyrudvegen
  Beskrivelse: Skyrudvegen trenger skraping og gatebelysningen har slokket, det samme på Rv 175. Lyspæra ved skyrudvegev 24 virker ikke.
 • 06.04.2016 Vingersjøveien
  Beskrivelse: Det er ekstremt hullete på Vingersjåveien. Dette går ut over kjøretøy som må benytte veien. Ber om at det skrapes/fylles på grus så fort som mulig:)
 • 06.04.2016 Tronsmos veg
  Beskrivelse: Det er et stort hull i veien og det kan skape store skader på biler som kjører fra pendlerparkeringen på stasjonen
 • 06.04.2016 Røgdenvegen
  Beskrivelse: Hull ved dreneringsrør. Det er nå 2 biler som har satt seg fast her. Har vært inspeksjon 2 ganger tidligere uten at det er gjort noe.
 • 06.04.2016 Stasjonsveien
  Beskrivelse: Hei Håper dere kan komme snarest å gjøre noe med Stasjonsveien for nå er det riktig ille.
 • 06.04.2016 stasjonsvn.
  Beskrivelse: Nå er denne veien verre enn en krøttersti. Håper virkelig dere kan komme å fikse den før alt av biler ryker!
 • 30.03.2016 Tiurvegen/Orrevegen
  Beskrivelse: Har en gangsti der som er asfaltert for mange år siden,men den er veldig hullete,og går delvis i oppløsning.Veldig farlig å gå og sykkle der i mørket,pga.huller og skader.Sendte en henvendelse i 2015 og!
 • 30.03.2016 Barkveien-Lyngveien
  Beskrivelse: Gangveien mellom Barkveien og Lyngveien er helt fylt igjen av et Berg med snø. Interessant opplevelse å ta seg fram uten gatelys og med krykker.
 • 30.03.2016 Blomstervegen
  Beskrivelse: Ønsker at grusen som det ble strødd med i vinter blir sopt opp. Det er store støvplager når det er opphold.
 • 30.03.2016 Bekkefaret 50
  Beskrivelse: Fjerne grus fra veien, hele nabolaget blir støvet ned nå biler kjører opp og ned
 • 30.03.2016 Eidemsgate 8
  Beskrivelse: Eidemsgate mellom Tommelstadsgate og Parkveien har nå veldig dype hull. Regner med at det er for tidlig med å skrape?, men ville være fint om det kunne fylles litt i hullene før vi havner i Kina!
 • 30.03.2016 Fladbergvegen
  Beskrivelse: Hei. Fladbergvegen er i dårlig forfatning. Mange store stygge hull. Trenger grus. Hilsen Lene Fladberg
 • 30.03.2016 Stasjonsveien Roverud
  Beskrivelse: Nå trengs det virkelig vedlikehold av denne veien. Dere lovte å komme i høst, men ingen kom. Nå er våren her, og da kan dere selv tenke i hvilken forfatning veien er. Det trengs i første omgang GRUS. Ønsker at dere kan prioritere denne veien snarest.
 • 30.03.2016 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Hei. Nå er Stasjonsvegen i en elendig forfatning! Skule vært høvlet i høst, men det ble ikke gjort og nå er hullene ennå flere og dypere. Det er neppe sesong for høvling, derfor MÅ det kjøres på noen gruslass og lappes snarest mulig.
 • 30.03.2016 Nordlivegen 25, 2208 Kongsvinger
  Beskrivelse: Nå er det ufremkommelig i Nordlivegen. Send ei vegskrape!!!
 • 30.03.2016 Snarevegen
  Beskrivelse: Hei! Det hadde vært veldig kjekt å få vegskrapa til å ta en tur langs Snarevegen nå. Vi hadde "en liten tass med frontskjær" forbi her for noen dager siden, som la ut vegen på kantene og gjorde en bra jobb med det, men i midten av vegen var det mye nedkjørt snø som den ikke fikk gjort noe særlig med. Når det nå slår igjennom, har vi hjulspor så djupe at det skraper oppi under bilen når man kjører. noen steder er det trre spor og andre bare to, uansett er det fort gjort at man ikke kommer ut av sporet når man møter noen, og da skjønner jo alle hva som skjer. På forhånd takk
 • 14.03.2016 Bregnevegen
  Beskrivelse: Behov for å skrape vegen da snøbrøytingen har vært dårlig. Dette har ført til at det er et relativt tykt snødekke som nå tiner, noe som medfører at vegen er vanskelig å ta seg frem i på en trygg måte da bilene synker nedi og selv velger hvor de vil.
 • 11.03.2016 Soffiesgt/Haraldsgt
  Beskrivelse: Området Sofiesgt./Haraldsgt/Kristinesgt. Deler av gatene er omtrent uframkommelige p.g.a. mye sørpe som medfører farlige situasjoner for myke trafikanter.
 • 11.03.2016 Øvre Badstuvei
  Beskrivelse: Veien må skrapes. Virkelig sporete og vanskelige forhold.
 • 11.03.2016 Vollgata/Glåmlia
  Beskrivelse: Må skrapes, livsfarglig og veldig ufremkommelig med bil.
 • 11.03.2016 Glåmlia
  Beskrivelse: Umulig å gå med barnevogn, nesten umulig å kjøre. Alt for mye sørpe som trengs å skrapes.
 • 11.03.2016 Prinsens gate
  Beskrivelse: Mye slaps og veldig sporete i Prinsens gate. Neste håpløst å ta seg frem. Må skrapes.
 • 11.03.2016 Prinsens gate 9
  Beskrivelse: Veldig mye snø/slaps med dype spor i Prinsens gate, kan bli ugreit når det fryser på igjen. Mulig å få brøytet?
 • 11.03.2016 Borghild Langaards vei
  Beskrivelse: Veien må skrapes
 • 11.03.2016 tjernsbergsveg
  Beskrivelse: siden det nå begynner å tine så ligger det nå mye snø/slaps i veien som gjør kjøreforholdene litt vanskelig.
 • 11.03.2016 Blomsterveien
  Beskrivelse: Hei, har dere glemt blomsterveien? Det er 20 cm snø, den bør skrapes, var faktisk vanskelig å kjøre der nå. Syns det er rart, gangstien er snart fri for snø. Gjelder nok hele blomsterveien, men jeg bor i nr.19. På forhånd takk, dersom den blir skrapt:) God helg!
 • 11.03.2016 Bæreiavegen
  Beskrivelse: Alt for mye snø/sørpe som gjør veien trafikkfarlig
 • 11.03.2016 Stusslivegen 3
  Beskrivelse: Det er ikke brøytet på Hexumløkka, og slapsen er i ferd med å fryse. Det er så mye at det tar oppunder personbilde en del steder, og det er vanskelig fremkommelighet.
 • 11.03.2016 Alfs gate 7 m.fl.
  Beskrivelse: Fortauet langs Alfs gate blir heller ikke i år brøytet. Viser til samme melding i fjor.
 • 11.03.2016 Nedre skogvei 27
  Beskrivelse: Hei. Etter at vi har fått bom i gangveien ser vi at det kun blir strødd i gangveien nedenfor og ikke i gangveien fra riksveien og opp til nedre skogvei. Ønsker at det blir strødd der snarest da det er glatt for eldre og de som benytter gangveien. Alternativ få en strøkasse der så vi får gjort noe selv.
 • 11.03.2016 Tors veg
  Beskrivelse: Tors veg må skrapes snarest.
 • 11.03.2016 Snarevegen
  Beskrivelse: Det er kun 3 spor i vegen nå, farlig ved møting av bil. Trenger å skrapes.
 • 11.03.2016 Strandpromenaden
  Beskrivelse: Hvorfor blir bare strandpromenaden videre fra ungdomskolen bare ryddet for snø når det passer seg ;-( Her er det flere hundre som er ute å går i helgene + sykklister som trimmer dette skjer veldig ofte att den biten ikke er prio tar 10 min å rydde
 • 11.03.2016 Strandpromenaden
  Beskrivelse: Det er farlig glatt på Strandpromenaden fra Kongssenteret til Gjemselund. Det ble ikke skrapt etter siste snøfall, så det er i tillegg veldig ruglete is.
 • 11.03.2016 Orrevegen/Tiurvegen
  Beskrivelse: Det er svært glatt inn mot fotgjengerfeltet/veghump i krysset Orrevegen og Tiurvegen Selv med svært lav fart var det ABS og sikkerhetssystemet som medvirket til at det ikke bare gikk rett fram Så har må det strøs
 • 11.03.2016 O.a. Hexumsveg
  Beskrivelse: Strøing, folk sklir og detter
 • 11.03.2016 Anna Stangsveg
  Beskrivelse: Vegen er speilblank og må strøs!
 • 11.03.2016 Stærvegen
  Beskrivelse: Veien er helt blank og det er veldig glatt der. Må støes. Verst er det ved eneboligene som ligger innerst i veien.
 • 11.03.2016 Erik Werenskioldsveg
  Beskrivelse: Hele Erik Werenskioldsveg må strøes, her kjører man med livet som innsats.
 • 11.03.2016 Nedre Badstuveg
  Beskrivelse: Onsdag morgen kl 0730. Kan dere være så snille å strø i Nedre Badstuveg snarest mulig....der er det livsfarlig å kjøre og enda verre å gå.
 • 11.03.2016 Haugsv 108, 2216 Roverud, Tlf 907 93 252
  Beskrivelse: Stikkrenna på hjørnet av tømmerlåve i Haugsv 108 er totalt igjenfrossen. Vannet strømmer ned fra vår oppkjørsel over kommunal veg, skaper stor isvull i veien og drar med seg grus. Er kjent problem hvert år.
 • 11.03.2016 Aagot Vangens veg
  Beskrivelse: Det er tomt for sand i strøkassa i Aagot Vangen veg, og det er veldig glatt i bakken.
 • 11.03.2016 Vollgata 34
  Beskrivelse: Hei kan noen komme og strø så det går Ann og gå ute uten fare for bein og andre kroppsdeler helst før mandagsmorgen så man tar seg på jobb på gå bein på forhånd takk Marianne Lavrsen
 • 29.01.2016 Høststubben/ Vintersubben
  Beskrivelse: Kjære kommunen kan dere strø litt i Høstubben og Vinterstubben? Det er farlig glatt hos oss og mange gamle mennesker. På forhånd takk!
 • 29.01.2016 Blåbærveien 4
  Beskrivelse: Det må snares strøs i Blåbærvegen og Melbærvegen.
 • 29.01.2016 Ernst Engs veg 1
  Beskrivelse: Trenger strøing i løpet av natten.
 • 29.01.2016 jerpevegen
  Beskrivelse: GIVAS har snørydding etc i vår veg. Regner med at de også skal fylle vår sandkasse til benyttelse ved glatt vegbane. Denne er tom og trenger fylling
 • 29.01.2016 fasanvegen
  Beskrivelse: GIVAS har snørydding etc i vår veg. Regner med at de også skal fylle vår sandkasse til benyttelse ved glatt vegbane. Denne er tom og trenger fylling
 • 29.01.2016 skrivervegen
  Beskrivelse: tror det trengs å strø for det er skikkelig glatt på stien mellom skrivervegen og øvre langelandsveg på veg til langeland skole
 • 29.01.2016 Kabberudvegen
  Beskrivelse: Kunne sandkasse som står i den bratte bakken bli fylt opp med strøsand.Vi må i perioder strø selv i påvente at den kommunale strøbilen kommer. Takk !!
 • 29.01.2016 Sofiesgate
  Beskrivelse: Ber om brøyting av fortau i Sofiesgate på strekningen Røde korsvegen til parkeringsplass bak Østbaenerenes. Fortau er ikke brøytet. Samme sak meldt inn i 2015 og det ble da utført brøyting 1 mnd etter innrapportert sak!
 • 29.01.2016 Løkkegata/Røhneløkka
  Beskrivelse: Minner om at de opparbeidede parkeringsplassene i Løkkegata og Røhneløkka bør brøytes etter snøfall. Forventes mange biler i helga med skiløpere som går ut herfra. Mvh
 • 29.01.2016 Glommengata og Storgata
  Beskrivelse: Undertegnede går hver dag fra Øvre Langelandsveg til togstasjonen og reagerer på mangel på strøing av fortau og gangveier. Etter lengre tid med kuldegrader er det enkelte steder isdannelse og hardpakket snø. Håper det straks blir en bedring på dette. Mvh Øyvind Melvold
 • 29.01.2016 Norvald Strands veg
  Beskrivelse: MEGET glatt fra krysset fv175/utover hele Siva-område!!! Stor trafikk - HER MÅ DET STRØS før det det skjer en ulykke !!!!!
 • 29.01.2016 Tråstad Ungdomskole
  Beskrivelse: Går det ikke ann å holde gangstiene rundt ungdomskolen ryddig for snø ? trafikksikkerheten økes betraktelig før og etter skoletid mange flere ville brukt gangstiene hvis dem var ryddet.-)
 • 29.01.2016 Bæreiavegen overgangsfelt
  Beskrivelse: Det må måkes "åpning" ved fotgjengerfeltet for skoleveien i Bæreiavegen. Farlig for mange barn at det ikke er måkt åpning her. Det må også måkes på forgjengerovergange på Marikollen skole. Nå må man gå der bilene kjører til og fra parkeringsplassen. Ikke bra!
 • 29.01.2016 Bukkene Bruses veg
  Beskrivelse: Det er veldig glatt i Bukkene Bruses veg. Særlig i svingen fra Askeladdvegen, svingen forbi Storveenna/Langvenna og bakken opp mellom Huldervegen og Trollvegen. Fint å få gruset her.
 • 29.01.2016 Kongevegen mot Lierrasta
  Beskrivelse: Fint om denne veien kunne blitt skrapet nå før snøen blir hard og lager veldig ugrei veg.... Blir veldig sporete og lei å kjøre.
 • 29.01.2016 Erik Werenskioldsvei
  Beskrivelse: Hei, det brøytes alt for sent i denne gaten. Nesten et døgn siden sist det ble brøytet her, det går på sikkerheten løs. Mye snø i veien og vanskelig å ha kontroll på bil både opp og ned veien da det er så sporete. Og ikke minst farlig når man skal ut på rv210, hvis man kommer seg ut i veien i det hele tatt.
 • 11.01.2016 tiurveien
  Beskrivelse: Flere hull i asfalten her. Et så dypt at det garantert vil skade hjul og hjuloppheng hvis en kjører rett ut i det! Håper det utbedres raskt!
 • 11.01.2016 Soleiebakken
  Beskrivelse: Soleiebakken er speilblank i kveld. Den MÅ strøs så raskt som mulig.
 • 11.01.2016 Sissenersgate
  Beskrivelse: Vet det er kommet mye snø over alt, men Sissenrsgate er ikke brøytet enda i dag 11 jan. kl. 17.30 Bør strø også, bratt og svingete og vanskelig å ta seg fram. Postbilen tok seg ikke opp, og måtte snu i dag.
 • 11.01.2016 Guldbækåsen
  Beskrivelse: Gjesteparkering i Guldbækåsen må brøytes - flere biler stått fast der i helgen.
 • 11.01.2016 Alfs gate
  Beskrivelse: Er det muligheter for å strø? Begynner å bli glatt.
 • 11.01.2016 Norvald Strands veg
  Beskrivelse: Isete, trenger noe strøing
 • 11.01.2016 vannledningveien
  Beskrivelse: Ikke brøytet opp bakken fra Storvænna til Vannledningvegen. Dette er et nytt boligfelt, og håndverkerne må kunne kjøre helt frem. Må brøytes asap.
 • 19.12.2015 Stusslivegen
  Beskrivelse: Det er speilblankt i Stusslivegen og O A Hexums vei. Her er det et tidsspørmål før noen faller eller kjører ut. Nesten umulig å komme seg fram, uansett om vi kjører ovenfra eller nedenfra.
 • 19.12.2015 Glåmliveien/oldervegen
  Beskrivelse: Kommer oss ikke opp eller ned pga.glatte veier. Må gruses fort.
 • 19.12.2015 Myggliveien, Roverud
  Beskrivelse: Såpeglatte veier. Må bli strødd
 • 19.12.2015 dueveien
  Beskrivelse: Parkeringsplass utenfor skole må gruses eller saltes- speilblankt
 • 19.12.2015 Fladbergvegen
  Beskrivelse: Hei. Fint om Fladbergvegen kunne fått et lag med strøgrus. Såpeglatt. Hilsen Lene Fladberg
 • 19.12.2015 Trygve stokkesvei 57
  Beskrivelse: Hei Marikollen skole trenger å få strødd. Gangstien fra skolen er speilblank. Mvh Mette Myrvold
 • 06.12.2015 Tuskinvegen
  Beskrivelse: Her må det strøes, NÅ. Speilblankt
 • 06.12.2015 Holtvegen
  Beskrivelse: Ved skifting av lystolper i Holtvegen ble det gravet i vegen i krysset Holtvegen/Haraldsgt. Her er det nå så ille å kjøre pga store dumper og hull. Kan dere vennligst utbedre dette snarest.
 • 06.12.2015 E16/Konduktørvegen
  Beskrivelse: Det bør fortsatt asfalteres ved innkjøringen fra E16 og inn på midlertidig tilfartsvei til Konduktørvegen. Denne saken er meldt flere ganger tidligere, og saken meldes løst etter informasjon om befaring, men hva er avgjørelsen??
 • 16.11.2015 snareveien
  Beskrivelse: Sendte en bekymringsmelding ang fartsbegrensning i snareveien på granli .Vi ville ha maks 60 km hele snareveien.Også over liermoen.Ser nå at der er det fortsatt 80 km på liermoen.Dette må det gjøres noe med før det skjer ei ulykke.Mvh Granli ilv/Otto
 • 16.11.2015 Sjøendledvegen , 2218 Lundersæter
  Beskrivelse: Det trengsd å sope veien forgrus etter vinteren. Livsfarlig å sykle her!!!
 • 16.11.2015 Rådhusplassen
  Beskrivelse: Ved nedre del av rådhusplassen, mot storgata/taxiholdeplassen, er det veldig ofte glasskår strødd rundt omkring. Nå har det vært sånn i minst to uker uten at dette har blitt feiet opp. Er det kommunens ansvar å holde dette rent, eller er det Hedmark Taxi sitt ansvar? Uansett er dette farlig, både for syklister og gående. Glasskår/knuste flasker og glass bør fjernes umiddelbart, spesielt hvor folk ferdes. Etterlyser ukentlig oppfølging av dette.
 • 16.11.2015 tiurveien
  Beskrivelse: Fylle ut og asfaltere/ oljegrus i innersvingen i rund kjøringa øverst i Tiurveien hvor vi snur med bybussen. er litt for smalt igjennom der og bakhjula går utenfor veg kanten,Ubehagelig for passasjerer. mvh Frank nettbuss kongsvinger
 • 16.11.2015 Kabberudvegen 30
  Beskrivelse: Det er et stort hull i grusvegen som dekker hele vegen. ingen mulighet å kjøre utenom.
 • 16.11.2015 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Hei. Stasjonsvegen er fortsatt like dårlig. Har dere vært på befaring??? Frosten kommer snart. Mvh Johnny
 • 27.10.2015 Jerpevegen
  Beskrivelse: Når dere nå har meldt deres ankomst til Fasanvegen vil jeg også minne om min tidligere henvendelse vedr vedlikehold/etc i Jerpevegen. Dere har tidligere angitt befaring i April måned, men har ikke fått noe resultat av dette! Velkomne er dere!
 • 27.10.2015 Doblougbakken
  Beskrivelse: Hei! Jeg lurer på status når det gjelder utbedring/vedlikehold av Doblougbakken. Vi ble i desember 2014 fortalt at vegen skulle utbedres i 2015. Vegen er nå helt forferdelig og det går ut over bilene som kjører der (selv om vi kjører veldig forsiktig ja). Håper å høre fra dere + at utbedring er nært forestående.
 • 20.10.2015 E16/Konduktørvegen
  Beskrivelse: Meldte sak angående dårlig asfaltering/asfaltkant ved innkjøring fra E16 på tilfartsvei til Konduktørvegen for en måned siden, og svaret var at det skulle befart. Saken løst.. men hva kom ut av befaringen?? Det holder ikke å løse en opprettet sak her ved å se på det uten å opplyse om den faktiske løsning på problemet.
 • 20.10.2015 Branevegen, Roverud
  Beskrivelse: Branevegen er i svæt dårlig forfatning med kjempestore hull og kratere. Det har blitt kjørt utenom de største hull så vegen har fått en ny trase inn mot gangvegen på det verste stedet.
 • 29.09.2015 Neslevegen
  Beskrivelse: Vi få husene i Neslevegen har søkt kommunen om det lar seg gjøre at kommunen tar over ansvaret. Ve er kun 3 hus som er beboere i vegen, og har ikke lenger mulighet til å ta alt vedllikehold som trengs på veien slik det er i dag. Veien har i sommer og høst nærmest regnet bort. og all grusen ligger nå i gamle Bæreievegen. Vi har skrapt veien hvert år, også i vår. Nå har det seg slik at både Glåmdalen og posten kvier seg for å kjøre veien hos oss. Det er fare for å ødelegge bilene slik det er nå. Det er en grusvei som er relativt bratt. Vi klarer ikke håndtere dette. Mulig eneste løsning er å legge asfalt, jeg vet ikke men håper indelig at kommunen kan hjelpe oss med denne store problemstillingen. på vegne av 3 husstander i Neslevegen, hilsen Aina Høstland.
 • 29.09.2015 Puttarastien
  Beskrivelse: Store vannmengder har delt stien i to, på en 15 meters strekning mellom Holtbekken og kirkegården. Mye grus har forsvunnet. I tillegg er det hull i ei bru ved enden av kirkegården. Farlig å kjøre sykkel i mørket. Noen kvister/greiner kan også med fordel fjernes.
 • 29.09.2015 Fladbergvegen
  Beskrivelse: Fladbergvegen er full av store hull og renner etter regnvær. Trenger skraping og påfyll av grus.
 • 29.09.2015 Mygglivegen, Roverud
  Beskrivelse: Store hull i Mygglivegen (fra barnehagen over haugen til Erling Maulandsveg), i tillegg til ei stor "grøft" laget av regnvær i bakken ned mot Erling Maulandsveg.
 • 29.09.2015 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Hei Nå er Stasjonsvegen på Roverud i veldig dårlig forfatning, med masse store hull. Fint om dere kunne ta en tur med høvelen igjen.
 • 29.09.2015 Bokfinkvegen 18
  Beskrivelse: Trær henger langt ut i vegbanen.
 • 29.09.2015 Goggestredet 32
  Beskrivelse: Sier det igjen!!! Store hull og skader i vegen som har blitt påpekt flere ganger. Fare for skader på kjøretøy pga dybde i hull. Dette må asfalteres. Fire steder som dekker hele veiens bredde. Tre i begynnelsen av veien og en ved Brandvalheimen. Lei av å plukke asfalt ut av plen før klipp.
 • 29.09.2015 Tråstadvegen
  Beskrivelse: Store hull i veien. Kjøreretning mot Storgata
 • 29.09.2015 Seterseterveien
  Beskrivelse: Vegen er utrolig hullete. Bilene blir ødelagt av å kjøre der hver eneste dag. Det har vært slik en god stund nå og det blir bare værre og værre.
 • 29.09.2015 Tjernsbergs veg 266
  Beskrivelse: Tjernsbergs veg trenger sårt høvling. Mye hull og renner etter regnværet.
 • 29.09.2015 Kråkevegen
  Beskrivelse: Det er et kjempestort hull i asfalten som blir større og større i start av bakken etter avkjøring fra Gaukvegen. I tillegg er veien "sunket" i hjulsporene, slik at veien er temmelig høy på midten. Det burde kanskje høvles. Saken er tidligere innmeldt til kommunen, men håper dette lar seg ordne nå, da dette er blitt påpekt i flere år, uten at det skjer noen verdens ting. Dette MÅ tas før vinteren kommer!
 • 29.09.2015 Borghild Langaards vei
  Beskrivelse: Veien gror igjen. Behov for krattknusing. Ikke foretatt siden veien ble anlagt.
 • 29.09.2015 Mygglivegen 41
  Beskrivelse: Hei. Grusvegen i Mygglivegen er forferdelig hullet og full av dype renner etter den siste tidens nedbør. Denne veien må nå skrapes og helst vedlikeholdes med mere grus.
 • 29.09.2015 Krysset Lyngvegen/Konglevegen
  Beskrivelse: Asfalten i krysset er ødelagt pga tungstransport i forbindelse med husbygging i Konglevn 20. Også asfalten i Djupdalsfaret er dårlig
 • 29.09.2015 Odalvegen
  Beskrivelse: Det måste väl gå an å få gjort en kantklipp över odalsvegen och skrapa samt grusa den vägen GOTT. Det är väghål över allt hela den vägen. Samt att det v¨xer massa buskar och dylikt helt uppe i vägen som för oss som INTE har lastbil ser inte mötande trafik.
 • 29.09.2015 Brandvalvegen
  Beskrivelse: Store gupp/ forhøyninger i vegen. Har vært slik i 2,5-3 år
 • 29.09.2015 Kristian Walbys veg 1
  Beskrivelse: En personbil er hensatt utenfor Kristian Walbys veg 1. Den er uten hjul og skilter. Jeg ønsker bilen fjernet.
 • 29.09.2015 Gangvei mellom Kongleveien og Vardåsveien
  Beskrivelse: Naboene til gangveien rapporterer til Skriverskogen Vel om flere fallulykker i denne gangveien. Den løse grusen oppå gammelt ottadekke virker som rullelager og blir glattere enn på vinteren.
 • 29.09.2015 Bergimellomvegen 47
  Beskrivelse: Hull på veg ut av rundkjøringa mot Eidskog, ekkelt å treffe med bil, farlig for motorsykkel/moped.
 • 29.09.2015 Doblougbakken
  Beskrivelse: Hei! I desember 2014 sa dere at utbedring av Doblougbakken sto på planen deres for 2015. Vegen er veldig dårlig og jeg lurer på om dere har noe mer konkret vedr. tidspunkt for utbedring. Hører gjerne fra dere.
 • 27.08.2015 Kråkevegen
  Beskrivelse: Det er et hull i asfalten som utvikler seg større og større i start av bakken etter avkj. til Gaukvegen. Det er også et mindre hull utenfor Kråkevegen 53 som ønskes reparert. Det er en fordel å gjøre tiltak nå før det utvikler seg. Saken er tidligere innmeldt til kommunen, men håper dette lar seg ordne nå.
 • 27.08.2015 E16/Konduktørvegen
  Beskrivelse: Det bør asfalteres ved innkjøring fra E16 inn på gangvei/midlertidig vei til Konduktørvegen! (Kjøkkensenteret) Elendig forfatning på veien!
 • 27.08.2015 Blomstervegen
  Beskrivelse: Det støver noe veldig fra Blomstervegen, denne MÅ saltes umiddelbart!
 • 27.08.2015 Tuskinvegen
  Beskrivelse: Kantrydding kan utføres på hele strekningen.
 • 27.08.2015 Oldervegen
  Beskrivelse: Kanskje dere kan legge asfalt her? Da det støver noe forferdelig fra veien her,visst det ikke har regnet på en par dager. Og dem driver jo og skal legge ny asfalt i nedre skogveg i Glåmliveien, og da hadde det passet fint og asfaltert Oldervegen siden gravemaskiner og alt er i nærheten.
 • 27.08.2015 Ole Bogers veg 20
  Beskrivelse: Asfaltet "skrår" mot min tomt fra husnr 22. Dette fører til at jeg har rene Niagarafossen ned mot min garasje/carport når det regner mye. Eidsiva har gravd opp vegen rett nedenfor meg (lagt nye kabel) og må legge ny asfalt. Kan man samtidig "rette opp" veien slik vannet ledes forbi min eiendom og heller havner ned mot lekeplassen? Det var i sin tid vi beboere som bekostet asfalt i Ole Bogers veg, så forhåpentlig kan kommunen ta dette vedlikeholdet. (Jeg er bortreist i tidsommet 17.8.-25.8.15., men Skjæret i husnr 35 er kjent med problemet.)
 • 27.08.2015 Kråkevegen
  Beskrivelse: Det er sendt flere klager på hulle i asfalten i bakken i Kråkevegen. Dette blir bare større og større - hvem betaler reprasjoner på bilene våre? Savner også kantklipping, dette er gjort i Stærvegen, men vi er glemt som vanlig.
 • 27.08.2015 Blomstervegen (nedre del)
  Beskrivelse: Nå støver vi ned igjen!!! Ber pent om litt salt på vegen omgående, så skal vi forsøke å ha tålmodighet ut den 3. sommeren med manglende asfalt, graving og grus....
 • 27.08.2015 Tjernsbergs veg
  Beskrivelse: Tjernsbergs veg trenger kantklipping. Mye dyr her og de er spesielt vanskelig og se på kveldstid da de ikke ses før de er rett foran bilen. Mvh Morten Rønning
 • 27.08.2015 Rymovegen 1
  Beskrivelse: hekk sperrer for sikten slik at utkjøring fra Rymovegen til Brandvalvegen blir trafikkfarlig
 • 27.08.2015 Bæreiavegen
  Beskrivelse: Hei. Er det mulig å få til kantklipping langs bæreiavegen? Langs denne vegen er vi mange som går, springer og sykler med hundene våre og da det er så langt gress på sidene må hunden springe på asfalt. Med kort gress på sidene får hunden løpt utenfor asfaltkanten og beina blir spart for hardt underlag.
 • 27.08.2015 Erika Nissens veg
  Beskrivelse: Hei! Hele Erika Nissens veg på Lierrasta trenger en oppussing og det har den vel trengt lenge. Om vinteren er denne vegen helt umulig.. Mange tar seg ikke opp her engang. Håper dere ser på saken, takk!
 • 27.08.2015 Kryss Djupdalsfaret/Konglevegen
  Beskrivelse: I dette krysset og ned mot Vardåsvn er asfalten helt knust. I tillegg har tomten på hø side sv veien i krysset trafikkfarlig høy beplantning. Man må helt ut i krysset for å se trafikk ovenfra. Et barn på sykkel ned der... Huffameg!!
 • 27.08.2015 blomstervegen
  Beskrivelse: vegen ble gravd opp i fjor høst å det ser fortsatt ikke ut der! gjelder både oppover mot oversiden og videre på den nedre delen.
 • 27.08.2015 Symrevegen
  Beskrivelse: Meget dårlig vei. Ikke mulig å kjøre normalt i hjulsporene, da det er VELDIG slitt veibane. Meldt fra også i 2014, da det ble sagt det skulle komme noen på befaring. Skulle likt i vite hva som kommet av den befaringen?
 • 27.08.2015 Fasanvegen
  Beskrivelse: Forsøker igjen, det er et stort behov for grus og skraping av Fasanvegen. dette er 3 gang dette meldes
 • 27.08.2015 Borghild Langaardsveg
  Beskrivelse: Det er fortsatt ingen som sopt gatene her! Masse grus på veg og fortau. Ref tidligere innmelding 9/4: Borghild Langaardsveg Saken din har blitt besvart. Du kan svare på denne e-posten dersom du har kommentarer. Kategori: Veg/Vegvedlikehold Skildring: Veldig mye grus på veien. Andre gater er sopet, men ikke her. Status: Ferdig behandlet Svar: Hei! Vegene vil bli feid/sopt, men vi har i første omgang prioritert skoleveger samt gang- og sykkelveger. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning Mvh. Kommunen
 • 27.08.2015 søster nellas veg
  Beskrivelse: Veien faller sammen,vi kan ikke kjøre mitt i uten at det skraper under, dette har pågått i mange år.
 • 20.08.2015 Puttarastien
  Beskrivelse: Holt ungdomsskole er bekymret for standarden på denne stien nå ved skolestart. Det er flere hull, og røtter som stikker opp fra grunnen. elever på sykkel vil fort kunne hekte seg bort i disse.
 • 20.08.2015 KOngevegen
  Beskrivelse: Hele kongevegen er ødelagt i hvertfall fra gamle bosh og mot mix.
 • 20.08.2015 Riksvei 210+ Bruvegen Brandval
  Beskrivelse: Meget leie hull i asfalten på 210 ved Leirud og hull i Bruvegen Brandval
 • 13.07.2015 Vardåsveen/ Lyngveien/ Kongleveien
  Beskrivelse: Hei. Like etter avkjørel fra Vardåsveien inn mott Lyngveien/ Konleveien har asfalten smuldret opp på hø side..i svingen mot Kongleveien. Hilsen Jorunn Holme
 • 13.07.2015 w.faye hansens veg
  Beskrivelse: Meget høy hastighet til skole og barnehage.
 • 13.07.2015 Enbergvegen
  Beskrivelse: Hei! Vil bare informere om det er på høy tid å se på evt drenering av vann som flommer ned Enbergvegen i Lia og tvers over Utsiktsvegen hver gang det regner litt mer enn gjennomsnittlig.  Etter regnværet i går kveld ser Enbergvegen igjen ut som et potetjorde med svære, dype kanaler etter vannet som har rent der. Det er så ille at bilene som kjører inn på tomten min (Enbergvegen 1) subber støtfanger nedi grusen på grunn av dype groper.  Jeg vet ikke om det ligger i noen fremtidige planer om Enbergvegen skal asfalteres? Ser frem til å høre fra dere. Mvh, Anders Kristiansen
 • 13.07.2015 Skriverveien, 2214 Kongsvinger
  Beskrivelse: Givas har utført gravearbeid på dette stedet. Det er lagt ny asfalt, men det er ikke gjordt godt nok,slik at det er skarpe/høye kanter i overgangene. Hastighet må være <15km/h for at det ikke skal smelle i bilen. Dette stedet bør asfalteres på nytt.
 • 23.06.2015 heggebærvn 2
  Beskrivelse: Hei-på veien der man passerer st.clarakirken fra Blåbærvegen og ned mot Svaleveien er det en sving og her skraper nesten alle biler oppi.Går det an å få jevnet ut litt der? Gjestene mine klager og jeg selv går tur med hunden og hører at selv med lav hastighet så skjer det- har skjedd meg også enda jeg holder veldig lav hastighet der.
 • 23.06.2015 Nedre Skogveg 29 og innover grusveg sørover mot sentrum.
  Beskrivelse: Veien fra krysset og inn mot enden av vei slutt sørover må vedlikeholdes. Det er store hull i veien. I tillegg må veien saltes, og sist men ikke minst vil vi at veien skal asfalteres. Det dras stadig sand ut på asfaltert vei, og her vi bor i Nedre Skogveg 29, støver det helt forferdelig. Vi vet at asfaltering tidligere har vært tema, men håper allikevel at dette kunne være beste løsning. Alle beboerne langs veien har samme problem. Så dette er noe som gjelde for alle.
 • 23.06.2015 Gråspurvveien
  Beskrivelse: Nå må det snart gjøres noe her - det er så mye hull og dumper i vegen at det er vanskelig framkommelig for alt annet enn tobeinte! Man kan nesten glemme å sykle, trille barnevogn eller i ytterste konsekvens - rullestol, på dekket som er nå.
 • 23.06.2015 bregnevegen
  Beskrivelse: Utbygger av Bregnevegen 1 har ennå ikke utbedret vegen etter graving for 2 år tilbake. Saken er meldt inn flere ganger.Midlertidig utbedringer har vært mangelfull hele tiden. Kun småtteri etter hver gang saken har vært meldt inn. Hullene etter at vinteren har sluppet taket er ikke vennlig mot understell og hjul. Merking / varsling av "skadestedet" er mangelfult merket. Begynner å bli en lang stund siden tilbakemelding om at utbygger hadde fått beskjed om å utbedre veien, men ingen ting har skjedd til tross for at de hadde god tid til dette før vinteren satte inn.
 • 23.06.2015 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Hei. Nå er det månelandskap i Stasjonsvegen. Etter mye regn er det blitt veldig mange og store hull. Masse og/eller høvling er veldig nødvendig nå!
 • 23.06.2015 Fasanvegen 3
  Beskrivelse: Det vises til tidligere melding om behov for grus og vegskraping sendt 310315!!!
 • 23.06.2015 Oberst Krebs gt.
  Beskrivelse: Gatelegemet er i ferd med å gå i oppløsning, graving i gata har ikke blitt fulgt opp med f. eks. asfaltering. Oberst Krebs var "helten fra Lier og Matrand" i 1814 og kommandant på festningen. Han fortjener et bedre minne!
 • 23.06.2015 Doblougbakken
  Beskrivelse: Oppstikkende gummi fra kumlokk, oppsto etter arbeid med kumlokket. Risiko for syklister o.l. Veien benyttes flittig av skolebarn.
 • 23.06.2015 Snarevegen
  Beskrivelse: Hei.Vi vil at dere salter snareveien på Granli snarest!Etter skraping må det saltes!!!.Hilsen Otto Kristiansen
 • 23.06.2015 Gamle Granliveg, 2210 Granli
  Beskrivelse: Det er mange hull i hele veien, men særlig et sted dannes to svært store vannhull ved regn. Vannet graver seg dypere ved hvert regnskyll, og det er nå så dypt at humpene slår opp under bilen.
 • 23.06.2015 Blåklokkevegen
  Beskrivelse: Gangvegen mellom Blåklokkevegen og Blomstervegen skulle vært fikset og sperret for biltrafikk. Den er dessuten dårlig opplyst.
 • 23.06.2015 Sissenersgate
  Beskrivelse: Sissenersgate er full av hull, homper og lauvkratt henger langt ut i veien. Ønskelig at dette utbedres. Takker!
 • 23.06.2015 Erik Werenskioldsveg 38
  Beskrivelse: Hei. Vedr veiprosjekt i Erik Werenskioldsveg. Vi bor i nr 38 og er en av de husene som er mest berørt når det kommer til bruk av midlertidig vei når prosjektet pågår. Har en bønn til dere i Givas: Vennligst send ut en melding til alle beboere at veien er åpnet igjen slik at vi ikke trenger å ha trafikken forbi her hos oss unødvendig. Det er nok mange som ikke har fått med seg at det er åpnet igjen og noen synes nok at det er veldig behagelig å bruke midlertidig vei uansett. Mest av alt kunne det vært ønskelig med en bom etterhvert når prosjektet er ferdig, da det ikke blir tatt hensyn til skilting her i nabolaget. På forhånd takk for hjelpen. Mvh Veronica Nesset
 • 23.06.2015 Åkrevegen
  Beskrivelse: Vegen er stedvis meget dårlig, og trenger en omgang med høvel. Subsidiært søkes det herved om Toyota Land Cruiser med Arctic Trucks ombygging for økt fremkommelighet. ;)
 • 07.06.2015 Konduktørvegen
  Beskrivelse: Vegen ble oppgravd grunnet vannlekasje, men ble ikke reasfaltert. Ny grusing eller asfaltering påkrevd. Utkjørsel fra midlertidig kjøreveg fra sidevegen til E16 trenger utbedring / asfaltering.
 • 07.06.2015 Humlevegen
  Beskrivelse: Meget hullete veg.
 • 07.06.2015 Monsrudvegen
  Beskrivelse: Monsrudvegen er meget lite fremkommelig noen plasser er hullene i veien så store og mange at man må stoppe helt for å finne en spor for å slippe skader på bil.Et problem som bare blir verre og verre.Helt fra Billingen til austmarka
 • 29.05.2015 Vingersjöveien
  Beskrivelse: Er lenge siden eg kjörte på en slik hölete og humpete veistump. Bor ikke der. Men besöker venner der innimellom. Og nå sist her i uka da var eg skikkelig redd at bilen skulle ödlegges. Veit ikke vem som har ansvar for den veien, men noen med en traktor og ei skrape blir sikker meget velkommen der. Tenker på di stakkars som kjörer der hver dag.
 • 29.05.2015 Tjernsbergsveg
  Beskrivelse: Veien må skrapes/høvles innen kort tid! Store og mange hull tett i tett, umulig å kjøre utenom!
 • 29.05.2015 Tjernsbergsveg
  Beskrivelse: Hele tjernsbergsveg er så hullete og fæl nå at bilene blir ødelagt ved å kjøre der.gjelder også den lille delen mellom tjernsbergsveg og masterudveien.
 • 29.05.2015 Tjernsbergs veg 266
  Beskrivelse: Vegen har sårt behov for et besøk av veghøvelen! Ekstremt mye hull og vaskebrett..
 • 29.05.2015 Rymovegen
  Beskrivelse: Ang.Rymovegen mellom jernbaneovergang og Myrerkrysset.Det er tilfellet at denne ble høvlet tidligere,men tømmerkjøringen har og skjer etter at den ble høvlet.
 • 29.05.2015 Nedre Skogveg
  Beskrivelse: Vi beoere i og rundt Nedre Skogveg 29 har et stort problem med kjøring i stor hastighet ned gangveien som går ned mot Vestre Solørvei. Det bor mange barnefamilier rundt her, og barna har nå blitt oppfordret av foreldrene om ikke å bruke gangvegen, fordi de kan bli påkjørt av biler i og på traseen.I tillegg er det mange voksene som nesten har blitt kjørt ned her også. Vi rundt her har prøvd å stoppe trafikken ved å legge ut store steiner, men dette hjelper ikke da steinene bare blir fjernet natterstid. Det hadde vært forferdelig synd for kommunen om det måtte gå så langt at noen skulle bli drept her fordi kommunen ikke kan sette opp en bom.
 • 22.05.2015 Innkjøring til Utsiktvegen 30-36
  Beskrivelse: Stikkrenne er helt tett. Vannet flommer over og graver der det ikke skal være graving.
 • 22.05.2015 Rymoveien, Brandval
  Beskrivelse: Rymovn. fra jernbaneovergangen og opp mot Myrerskola er ikke bra. Det drives tømmerdift der og maskinen kjører i vegen med belter og kjetting! Dette ser ikke bra ut!
 • 22.05.2015 Røhneløkka
  Beskrivelse: Tid for den årlige skrapingen av denne ekstremt hullete vegen. Fint å få gjort før sommerarrangementene i Øvrebyen starter opp for fullt.
 • 22.05.2015 Multevegen 1
  Beskrivelse: Ødelagt/løs asfalt. Veien trenger delvis nytt asfaltdekke, for å reparere skadene på veien
 • 22.05.2015 skyrudvegen
  Beskrivelse: skyrudvegen må høvles snarest.
 • 22.05.2015 Gylterudvegen
  Beskrivelse: Hull mitt i kjørebana. Ødelagt stikkrenne.
 • 22.05.2015 Snarevegen
  Beskrivelse: Jeg skrev for ei tid tilbake om Snarevegen som trengte noen gruslass før det blir skrapet. Flott å se at vi har fått noen lass på de dårligste stedene, MEN stedet jeg har avmerket på kartet er, og har vært et problemområde i mange år, med stadig tilbakevennende hull, noe som kan ha sammenheng med at det er litt dårlig grøfting, samtidig som det er en årviss velteplass for tømmer der. Håper derfor at et lass eller to der kan være mulig å få til, samtidig som et lignende problemområde er akkurat like før Snarevegen bøyer brått av nedover i Snarebakken. MVH Thorbjørn Henriksen
 • 10.05.2015 Heibergs gate
  Beskrivelse: Begynner å bli en del hull i veibanen etter vinteren. Her vil det være nødvendig med en veiskrape for å rette det opp. Håper på snarlig hjelp.
 • 10.05.2015 Skyrudveien, 2212 Kongsvinger
  Beskrivelse: Skyrudveien trenger vedlikehold. Den er full av hull og bilene blir ødelagt av å kjøre på den. Det haster!!
 • 10.05.2015 Skyrudvegen
  Beskrivelse: Hjelp. Nå er det hull i hull. Umulig å svinge unna hullene. Trenger ei skikkelig vegskrape.
 • 10.05.2015 Skyrudveien, 2212 Kongsvinger
  Beskrivelse: Skyrudveien trenger vedlikehold. Den er full av hull og bilene blir ødelagt av å kjøre på den. Det haster!!
 • 10.05.2015 Skyrudvegen
  Beskrivelse: Hjelp. Nå er det hull i hull. Umulig å svinge unna hullene. Trenger ei skikkelig vegskrape.
 • 10.05.2015 Skyrudvegen
  Beskrivelse: Hjelp. Nå er det hull i hull. Umulig å svinge unna hullene. Trenger ei skikkelig vegskrape.
 • 27.04.2015 Iduns veg 10/12
  Beskrivelse: I Iduns veg mellom nr. 10 og 12 har det etter hvert kommet en stor hevelse (hump) i vegbanen. Den er såpass høy at biler som kjører over den risikerer å slå ned på. Kulen er tydelig merket av at bilunderstell slår nedpå. Vi som er kjent, kjører utenom.
 • 27.04.2015 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Hei. Stasjonsvegen på Roverud er nå i en elendig forfatning med masse hull og dårlig dekke. Grus er mangelvare så det må vurderes oppgrusing i tillegg til høvling. Vegen har til stadighet blitt bredere, noe som også medfører at grøfter som skal lede vekk vann har blitt tettet igjen. Ved høvling må nå vegen få en profil som gjør at vannet renner vekk og ut mot kantene. Vi hører svært gjerne fra dere og vil vite hva slags planer som legges for å bringe vegen i en akseptabel forfatning.
 • 27.04.2015 Blomstervegen
  Beskrivelse: DET STØVER! Pga pågående arbeid med vann/avløp mangler vi asfalt i hele nedre del av Blomstervegen. Dette resulterer i et veldig problem med støv og en veldig hullete veg. Kan det saltes og ev skrapes for å bedre dette? Når vil arbeidet med vann/avløp bli sluttført og vegen asfaltert igjen?
 • 23.04.2015 Kongeveien
  Beskrivelse: Kongeveien Krysser Lerkeveien og opp mot Lierrasta - 10 cm frossen is/snø - høye spor og møtende biler må opp på fortauet. Fortauene må strøs.Denne veistubben glemmes ofte. Skolevei til mange barn.
 • 23.04.2015 Brattbakken
  Beskrivelse: Vegen må sopes, da det støver fælt!
 • 23.04.2015 Skinntrytesvingen 2
  Beskrivelse: Det har i de siste årene ikke blitt kjørt "sopemaskin" her oppe før 17. mai. Vi har ofte sopt vekk sand og stein for hånd, men det er en stor jobb opp hele Skinntrytesvingen. Jeg som bor midt i svingen får også mye støv inn. Håper dere kan legge denne ruten opp på prioriteringslista i år.
 • 23.04.2015 Langerudberget
  Beskrivelse: Hei, Er svært lei av all grus og sand som ligger på fortau og veger etter vinteren på Langerudberget I borettslagene er det fjernet for lenge siden. Regner med at kommunen har en plan for når dette skjer. Det virker som langerudberget står sist på denne listen hvert år
 • 23.04.2015 bekkefaret
  Beskrivelse: Støvete vei
 • 23.04.2015 Prinsens gate
  Beskrivelse: Veien må sopes, det går ikke an å ha dørene oppe da det støver så fælt av bilene som kjører.
 • 09.04.2015 Goggestredet
  Beskrivelse: Fortsatt fæle hull i goggestredet. Ble ikke gjort noe i fjor. Bør også feies så man kan være ute uten å bli nedstøvet.
 • 09.04.2015 Borghild Langaardsveg
  Beskrivelse: Veldig mye grus på veien. Andre gater er sopet, men ikke her.
 • 09.04.2015 Tuskinvegen
  Beskrivelse: Store hull i vegbane .Trenger og kjøre på grus og skrape når veg er tørket opp. Normalt vedlikehold etter vinteren.
 • 09.04.2015 Snarevegen
  Beskrivelse: Snarevegen har aldri - på de 38 årene jeg har bodd her - vært dårligere enn nå! Veien er full av djupe hull fra Lierdammen og rundt om Snare. Noen fra kommunen/Givas bør snarlig ta en inspeksjon og notere seg de steder som nå er verst, for så å kunne fylle på med noe grøvre masse der det trengs så snart det tørker opp, for deretter å få skrapet vegen skikkelig.
 • 09.04.2015 Kongeveien
  Beskrivelse: Finnes det ingen begrensinger på bruk og kjøring i denne veien. Nå står det parkert semitraller og lastebiler nesten helt ut i veien.I tillegg foregår det utstrakt enterepenør virksomhet hele døgnet ,noe som innebærer traktor med henger,gravemaskiner++++ferdsel i hele Kongeveien til alle døgnets tider.Støv å skitt blåser opp pgav dette og medfører mye ekstra ulemper for beboere.Veien er også dumpete og ser mer ut som et lappverk enn noe som navnet skulle indikere "Kongevei". Håper dere kan ta tak i dette og sørge for de begrensinger som bør være i en vei med bare privathus.
 • 09.04.2015 vikervegen
  Beskrivelse: Vikervegen har ikke akkurat glimret med supert vedlikehold de siste årene, men her er et problem som faktisk kan gjøres noe med. Skogsdrift i berget har medført flere nye "nedfarter" og en av disse fører til direkte avrenning på vikervegen. Dette igjen gir en uhyre klinete, våt og hullete vei, også utenom vårløsning. Jeg trodde grunneiere var pliktige til å rydde opp etter seg i så måte? Her trengs grøfting og antagelig også ytterligere drenering. Løypa mellom Viker og Nor er også i en heller elendig forfatning. Tidligere var denne gulmerket turløype, fin å både gå, sykle og ri/kjøre hest, nå er den redusert til tosporet hengemyr der skogsmaskiner har gått og er ikke fremkommelig. Er dette noe som kan tas tak i fra kommunens side?
 • 09.04.2015 sundvegen
  Beskrivelse: En del hull/slitasje på veien etter anleggstrafikk fra Nord-Tråstad 2014. Vi ber om at dette blir gjort noe med, dette gjelder Sundvegen og Ekornveien. Mvh Kjetil Lintorp (styreleder Sundvegen Borettslag)
 • 31.03.2015 Geitdansvegen
  Beskrivelse: Generelt dårlig vedlikehold av vei.
 • 31.03.2015 Jerpevegen
  Beskrivelse: Det er meldt om behov for vedlikehold av vegen - denne er asfaltert med masse "dumper" og kanter. Også tette drensrør i denne vegen.
 • 31.03.2015 fasanvegen
  Beskrivelse: Det trengs sårt et lite lag med grus på vegen og en runde med vegskrape!
 • 31.03.2015 Hvitveisbakken nederst i svingen
  Beskrivelse: Stort hull rundt kumlokk. Farlig for bl a syklister.
 • 31.03.2015 Snarevegen 214
  Beskrivelse: Dype hull i veien, fare for skader på bil. Grus må til , for tidlig å skrape.
 • 31.03.2015 Høibyvegen
  Beskrivelse: Alt for mye. Snø i veien etter siste snøfall
 • 16.03.2015 Austmarka
  Beskrivelse: Veien mellom Masterud og Magnor (202), spesielt rundt Austmarka, har i vinter fått hard medfart og er i dag i helt utrolig dårlig forfatning.
 • 12.03.2015 Tjernsbergsvei
  Beskrivelse: Stort hull i veibanen i forbindelse med/etter gravearbeid. Sperrebukk satt opp av oss for å unngå skader på biler. Krysset jarenvegen/ tjernsbergsvei.
 • 12.03.2015 lensmann jahnsensvei
  Beskrivelse: Vei må skrapes før det fryser på - ellers vil det bli ufremkommelig for både bilister og gående
 • 12.03.2015 Austmarkavegen 172
  Beskrivelse: Hull i veibanen.
 • 12.03.2015 Glommengata
  Beskrivelse: Gangveg siden av Glommengata mellom jernbanestasjonen og gamlebrua er full av snø og det samler seg derfor store mengder med vann her. Nå må dere først fjerne snøen og så bruke kost på traktor for å fjerne vannet. Skal en komme fram tørrskodd nå må en gå ut i vegen. Dette er ikke bra. Vi snakker om trafikksikkerhet, dette er tross alt en hovedgangveg i byen, da må¨en forvente større oppmerksomhet om vegvedlikehold.
 • 12.03.2015 Prinsensgate 30
  Beskrivelse: Vegen burde skrapes straks. Den er nesten umulig å kjøre på.
 • 02.03.2015 Prinsens gate
  Beskrivelse: Vegen er veldig sporete (vanskelig å komme ut av sporet når man møter biler), fullt av vann i svingen og mye slaps.
 • 02.03.2015 Tors veg
  Beskrivelse: Tors veg må skrapes snarest! Her er det snart helt uframkommelig for både gående og kjørende pga dype hjulspor.
 • 02.03.2015 Erik Werenskiolds veg
  Beskrivelse: Her må det skrapes, store hull som bilen slår nedi. Selv om man kjører sakte! Hvem er det vi skal sende regningen til hvis/når bilene blir ødelagt?
 • 02.03.2015 vollgata
  Beskrivelse: Det er artig med snøvær! men nå håper jeg at veiene i Øvrebyen blir brøytet før det fryser igjen. Det har nesten ikke blitt brøytet her denne vinteren etter at bommen på Skjæret er kommet opp og det begynner å bli vanskelig å kjøre, dype spor og hull i veien (noe bare verkstedene gleder seg over). Det er bare veien opp til festningen som har fått regelmessig brøyting, men det bor en del folk i de andre gatene også! Løkkegata, Nygata, storgata
 • 02.03.2015 Nedre Badstuvegen
  Beskrivelse: Vil minne om at Nedre Badstuveg er en skoleveg for mange barn, videre bor det mange eldre her. Veien er videre smal, vi kan nå ikke akseptere kun to stk. dype hjulspor og ingen snørydding av bløt snø lenger. Så forutsetter nå at det ryddes snø omgående, slik vi har betalt for. Ser videre behov for å gjennomføre en evaluering av vegvedlikeholdet etter vinteren.
 • 02.03.2015 Bæreiaveien /Svensrudhamna
  Beskrivelse: Her må det brytes snarest!! Mange biler kommer ikke opp.... Mvh audun
 • 01.03.2015 Kurastien 4
  Beskrivelse: Kurastien er håpløs og møte biler i. Veldig dype spor. går opp i understellet.
 • 01.03.2015 Stusslivegen 3
  Beskrivelse: Mange små snøfall har gitt så mye slaps i Stusslivegen at det er vanskelig å komme seg opp. Kan dere skrape? Så blir det ikke så ruglete og glatt hvis det fryser på.
 • 01.03.2015 Kurastien
  Beskrivelse: Dype spor i veien. Vanskelig og møte biler. Blir slengt ut av veien da vi svinger til hjemme våre.
 • 01.03.2015 Ole Bogersveg 26
  Beskrivelse: Skraping av Ole Bogersveg og Waldemar Carlsens vei. Bare sørpe og blir det kaldt blir det håpløst og kjøre her...
 • 25.02.2015 Anna Stangsveg 10
  Beskrivelse: Bakken opp her er speilblank. Fint om dere kan strø!
 • 23.02.2015 Nedre skogvei
  Beskrivelse: Ekstremt glatt i gangvei mellom nedre skogvei og riksvei 210. Hadde vært fint om noen hadde strødd. Mange har problemer med å gå der.
 • 23.02.2015 Oldervegen
  Beskrivelse: Må gruses nå!
 • 23.02.2015 Oldervegen glåmlia
  Beskrivelse: Grusing av speilblank veg. Oldervegen ,Glåmlia. Eldre folk som ikke kommer til post og søppel.
 • 23.02.2015 A.K.Blix veg 38
  Beskrivelse: Hei håper dere får strødd så man tar seg på skole og møte uten å brekke armer og bein i dag
 • 23.02.2015 A.K.Blix veg 38
  Beskrivelse: Hei håper dere er ute og strøer så vi tar oss fra A.K.Blix veg til stasjonen uten brekke både armer og bein på glatta er det ikke strødd så lar dere høre fra meg i løpet av dagen
 • 19.02.2015 Sidselrudstien 25
  Beskrivelse: Tett stikkledning. Vannet renner over veien og ned til nabohus.
 • 17.02.2015 Tiurvegen langerudberget
  Beskrivelse: Ser over alle saker som stort sett gjelder manglende brøyting/skraping. Den 10.2 er det meldet innn behov for dette på mange av vegene på Langerudberget. Alle er grønnmerket, men i virkeligheten har det jo ike skjedd noe her. Hva slags system er egnetlig dette? Er vel ike nok bare å svare noe, det må jo utføres også. Fortsatt dype hjulspor og prbomer å møte biler og ike minst bussen i Tiurvegen.
 • 17.02.2015 Nedre Badstuveg, Gamle Bæreiaveg og Jernbanegata.
  Beskrivelse: Det må strøs på fortauene og vegene.
 • 17.02.2015 Winsnes gate 4
  Beskrivelse: Det har vært meget dårlig vedlikehold på Winsnesgate i hele vinter. Tykt islag og dype hull. Rydding alt for sent. Pr. nå er det utrolig glatt hele veien til sykehuset. Sånn kan det ikke være da det bor mange gamle her.
 • 17.02.2015 Skjærevegen
  Beskrivelse: Det er fryktelig hølete og jævlig opp hele bakken her, kunne trengt skikkelig skraping og/eller strøing.. Det bor mange eldre oppi her som sier de ikke kan ut og gå eller tør å kjøre bilen sin opp og ned bakken pga fryktelig ujevn og glatt veibane.. Håper det blir fikset :)
 • 17.02.2015 Kabberudvegen
  Beskrivelse: Kassa med sand i bakken er snart tom. Kan dere fylle den opp igjen?
 • 17.02.2015 Kryss Bergvegen / Rv210
  Beskrivelse: Hei! Vedr skarp iskant mot Rv210 fra Bergvegen. Jeg registrerte sak på dette den 10/2, og dere sa dere skulle se på dette i løpet av dagen eller natta. Kanten har ennå ikke blitt fjernet. Denne er skadelig for biler og trafikkfarlig, da du må ta deg god tid for å kjøre over den (spesielt når du svinger fra Rv210, krysser motgående kjørefelt, og inn til Bergvegen). Biler kommer raskt fra svingen retning Glåmlia (veldig ofte godt over fartsgrensa på 50), slik at her kan det lett oppstå uheldige situasjoner. Håper dere kan få fikset dette fort.
 • 17.02.2015 mygglivnroverud
  Beskrivelse: Hele mygglivn frem til barnehagen burde skrapes. Den er skikkelig sporete og fæl.
 • 17.02.2015 Erling Maulandsveg, 2216 Roverud
  Beskrivelse: Erling Maulandsveg trenger sårt å bli skrapet. Den har dype spor og det har allerede vært bil av vegen der. Vær så snill å skrap før det skjer alvorlige ulykker. Det er fare for fotgjengere skal bli påkjørt når biler skal passere pga dype julspor.
 • 17.02.2015 askeladdveien
  Beskrivelse: Vegen trengs å måkes/høvles
 • 17.02.2015 Eventyrstien 21
  Beskrivelse: Trenger høvling av vei askekaddvegen. Min lille bil skraper nedi. Dere har skrapt til svingen og opp bakken mot bogeråsen men glemt veien videre rett frem der.
 • 10.02.2015 Åsumvegen 35
  Beskrivelse: Det trengs sårt til høvling bak rådhuset, på veien inn og parkeringsplassen. Her parkerer mange som skal til offentlige etater og det er helt umulig å ta seg frem med rullestol feks.
 • 10.02.2015 Øvre bastuvegen
  Beskrivelse: Til Teknisk Forvaltning, takk for rask utbedring/skraping av Øvre Bastuvegen
 • 10.02.2015 Erika Nissens veg
  Beskrivelse: Hei, Vil dere ta en kikk på Erika Nissens veg og se om ikke den kan skrapes. Vegen er fra før smal og nå er den i tillegg svært sporete noe som gjør den nesten umulig og møte andre trafikanter på. Siden dette er en veg der man også kan trenge litt fart for å komme seg opp er det ekstra trøblete nå som den er så sporete. På forhånd takk.
 • 10.02.2015 Tiurvegen /Orrevegen/Hyllebærvegen
  Beskrivelse: DET TRENGS SKRAPING!!! KUN TRE DYPE SPOR OPP ORREVEGN. VASKEBRETTFØLELSE OPP HYLLEBÆRVEGEN.
 • 10.02.2015 Tiurveien
  Beskrivelse: Sporete. Burte vært skrapet da det blir veldig trangt når en møter bussen.
 • 10.02.2015 øvre bastudvegen
  Beskrivelse: Hei, Snakket med Givas for en uke siden angående at Øvre Bastudvegen må skrapes. Fikk da beskjed om at det var ikke sikkert dette ble prioritert.Latterlig! Hva skal egentlig til for at en vei skal skrapes?
 • 10.02.2015 Bak Rådhuset
  Beskrivelse: Veg/parkering bak Rådhuset er så hullete og sporete, at jeg virkelig frykter dette resulterer i kraftige slitasje på bil. Vi må bruke den daglig. Så skrape som holdt på utenfor Rådhusteateret i går, og håpet denne hadde blitt tatt, men ikke noe var gjort på baksiden.
 • 10.02.2015 Kryss Bergvegen / Rv210
  Beskrivelse: Det har blitt en veldig skarp kant i utkjøring Bergvegen og langs Rv210, etter som Rv210 har blitt brøytet hyppig. Kanten er nå såpass høy og skarp at vi har skrapt nedi med bilen, og understellet på bilen har selvsagt lite godt av slikt. Håper dere kan få skrapt ned denne kanten veldig raskt.
 • 10.02.2015 Teatergata/Rådhuset
  Beskrivelse: Vegen må høvles/skrapes. Dype spor. Vanskelige kjøreforhold!
 • 10.02.2015 Øvre Badstuveg
  Beskrivelse: Nå er det på høy tid at denne vegen skrapes ned. Er med hjerte i halsen jeg ser at bilene er nødt for å bruke fortauet for å kunne møtes. Her ferdes det mange fotgjengere og barn.
 • 10.02.2015 Hele Kongsvinger by
  Beskrivelse: Når man ser alle sakene her om dype hjulspor så kan man jammen lure på om det er så lønnsomt å ikke brøyte før ved 7,5 cm! Dype spor er ikke det eneste problemet ved en slik praksis. All snø og is fører til problemer med vann og avløp i sentrumsgatene. Hvor mange biler som blir skadet vet man ingenting om. Det verste er likevel at fotgjengere, deriblant mange barn på skolevei, ferdes på disse vegene hvor biler ikke tar styring når de først har havnet i disse dype sporene. Dere får heller skru opp eiendomsskatten med en tier per bolig, så vi kan få trygge vinterveier.
 • 10.02.2015 Øvre bastuvegen
  Beskrivelse: Hvorfor blev bare Nedre Bastuveg skrapet og ikke den Øvre Bastuveg. Den er traffikkfarlig i den tilstand den er nå.Det bor folk der også. Mvh Håkan Eriksson. Ernst Engs veg
 • 10.02.2015 Holtvegen
  Beskrivelse: Må skrapes... Biler blir skadet. Bare hull i hele veien
 • 10.02.2015 askeladdvegen, smørbukkvegen
  Beskrivelse: Nå må vegen skrapes for is. Dype og håpløse hjulspor.
 • 10.02.2015 Øvre badstuvei
  Beskrivelse: Vegen trenger skraping. Nesten så man ikke kommer seg ut av sporene og inn stikkveiene.
 • 10.02.2015 Øvre Badstuvei
  Beskrivelse: Hei. Kan dere være så snille å skrape Øvre Badstuvei? Det er veldig sporete der og det er veldig vanskelig og komme ut av sporet. Det er kun 3 spor og da må vi bruke fortauet på vei nedover. Jeg er redd for at det skal skje noe, det er jo skoleveien for en del små barn. På forhånd takk. Vh. Siv Rymoen.
 • 10.02.2015 winsnesgate
  Beskrivelse: Hele Winsnesgate trenger skraping. Bilene risikerer skader.
 • 06.02.2015 Nedre skogveg glåmlia
  Beskrivelse: Trenger skraping. Dype spor i svingen mot hovedvei og speilblank is. Utkjørsel og problemer med stans før hovedvei. Detter ned i spor og kan ikke møte andre biler i svingen. Haster.
 • 06.02.2015 holtveien
  Beskrivelse: hei jeg lurer på om det er mulig å skrape veien opp til holtungdomskole. Det værste er nesten veien ned derfra. Der har jeg nesten ulykker hver dag, det er så sporete så bilen får sleng
 • 06.02.2015 Vangen/bogeråsen
  Beskrivelse: Vær så snill og skrap veien. Askeladdvegen og bukkene bruses veg er så fulle i dype spor at det er svært vanskelige kjøreforhold der. På forhånd tusen takk!
 • 06.02.2015 Erling Maulandsveg, Roverud
  Beskrivelse: Svært dype spor i isete veibane. Har vært avkjørsler og flere "nestenulykker" flere ganger denne uka. Veien er svært traffikert av både billister og gående, og pr. idag er ikke veien trygg for noen av disse. Ønskelig at de dype sporene blir skrapt ned til et minimum.
 • 05.02.2015 Alfs gate 7
  Beskrivelse: Fortauet langs Alfs gate er ikke brøytet etter de siste store snøfallene, og det har bygget seg opp en hel del snø/is etter at snøen i gata er blitt skjøvet inn på fortauet. Antar at det er kommunalt brøyteansvar også på fortauet, uten å være sikker på det. Ønsker tilbakemelding på ansvarsforholdet og ønsker selvfølgelig også at fortauet blir brøytet:)
 • 05.02.2015 Toresheimvegen
  Beskrivelse: Skrivervegen inn fra Vardåsvegen og opp mot Toresheimvegen bør skrapes. Den har veldig dype spor og farlige situasjoner kan lett oppstå.
 • 05.02.2015 Øvre badstuveg
  Beskrivelse: Veldig dype spor i vegen oppover her, kun tre spor så da man møtes må den ene bilen opp mot fortauet, dette kan skape farlige situasjoner da det går mange skolebarn her. Hadde vært supert om det ble utbedret og kanskje strødd litt :)
 • 05.02.2015 Lyngveien,Djupdalsfaret Kongleveien
  Beskrivelse: Hei. Det er så dype spor av snø i veien fra Vardåsbakken og inn til Lyngveien, Djupdalsfaret, Kongleveien. Vanskelig å komme opp. Trenger grundig skraping av veien her + grus. Snarest: Takk: Hlsen Jorunn Holme
 • 05.02.2015 Jørgen dales veg 8
  Beskrivelse: Hei. Lurer på hvorfor det er så elendig måking, skraping strøing av veien til Marikollen skole. Det er isete sporet og dårlig vedlikehold. ER det ingen av dere som har barn og tenker på at en slik vei venter på en tragisk ulykke ettersom gangstien ligger rett ved vei uten noen sikring. Det ferdes mange barn som ikke er trygge. Har selv sett utallige biler i grøfta mot gang sti. Det er bare et tids spørsmål før en slik hendelse gjør at bilen treffer gangveien og en gruppe barn. Det er heller ikke satt opp pinner slik at man lettere kan se veg skulder ved mye snø. Skammelig og helt utrolig at dette ikke er gjort noe med.
 • 04.02.2015 Skrivervegen/Toresheimvegen
  Beskrivelse: Skrivervegen og Toresheimvegen må høvles.Det blir brøytet for sjelden, snøen blir pakket til et tykt lag. Nå er det 3 dype spor som er glatte og vanskelig å ta seg ut av da man møter andre biler.
 • 04.02.2015 Dr.Gundahlsvei og Parkveien
  Beskrivelse: Er det noen som kan rydde for is og snø på disse veiene?Fjellgata og Rådhusgata er ikke noe bedre:( På forhånd takk :)
 • 04.02.2015 EidemsgatexBrugata
  Beskrivelse: Onsdags morgen var det dype spor pga is i Eidemsgate på begge sider av rundkjøring i Brugata. Delvis også nederst i Dr. Gundahls veg (Sjukehusbakken).
 • 04.02.2015 norvald strands veg
  Beskrivelse: Det har ikke blitt måkt etter de siste snøfallene forrige uke, veien er derfor full av frosne dumper og svuller. Trenger absolutt og umiddelbar skraping.
 • 02.02.2015 Skrivervegen
  Beskrivelse: Hei. Det er vanskelig fremkommelig med bil på skrivervegen i området ned mot Toresheimvegen. Mye løssnø opp på gammel is og veldig sporete. Ikke greit å ferdes som fotgjenger heller og her passerer en del skolebarn. Fint om dere kan ta tak i dette i løpet av kort tid - uansett om det har kommet 7,5 cm snø eller ikke.
 • 02.02.2015 Snarevegen
  Beskrivelse: I tre uker nå har vi som bor langs Snarevegen på Granli tålmodig ventet på vegskraping. Vegen har et tjukt islag i bånn, der det er mange hull og ujevnheter, og IKKE MINST tre dype hjulspor langs store deler av vegen. Disse er vanskelige å komme ut av når man møter noen. I helgene er det ganske mange som også kjører et stykke inn på Liermoen for å gå på ski, og det kan lett oppstå møte-ulykker. "Den moderne måten" å brøyte på, med en liten lett bil og en plog eller et skjær som ikke går ned mot veibunnen, hjelper lite og ingenting slik vi har det nå!
 • 02.02.2015 Gamle Bæreiavegen, nederst
  Beskrivelse: Veldig glatt, må strøs!
 • 28.01.2015 Persvegen
  Beskrivelse: Hvorfor blir Persvegen ikke strødd, samtidig som alle våre "naboveier" blir det. I dag 28.januar var det umulig å ta seg ut med fra Persvegen pga skøyteis. Dette finner vi oss ikke i. Dette skjer gang etter gang.
 • 28.01.2015 Strandveien 1 2212 KONGSVINGER
  Beskrivelse: Det er veldig glatt i Strandveien og Markensveien forbi Storhallen.
 • 28.01.2015 Trymsvei
  Beskrivelse: Hei! snørydding i Trymsvei er for dårlig. Man kommer seg nesten ikke ned og hvertfall ikke OPP. Det ligger en Kiwi-butikk og restaurant nederst og flere avstår fra å handle/besøke spisested pga ufremkommelighet. Det hjelper ikke at selve parkeringsplassen er godt ryddet.
 • 28.01.2015 Toresheimvegen/Skrivervegen
  Beskrivelse: Toresheimvegen/Skrivervegen har vært dårlig brøyet i vinter. Det har nå en stund ligget mye løssnø i veibanen. I betraktning av hvor mange skolebarn som ferdes der bør dere prioritere dette. Vegene utgjør en sikkerhetsrisiko for fotgjengere, i forhold til biltrafikken.
 • 28.01.2015 Tråstadvegn
  Beskrivelse: Tråstadvegen mellom Storgat og Solvegen/Ø. Schøyens veg. Snøryddingen på denne strekningen er under enhver kritikk. Det har snødd lang mer enn 7,5 cm, men veien og fortauet er ikke ryddet for snø. Det er heller ikke ryddet ifbm. flere store snøfall i vinter. Hvorfor? Hva vil bli gjort av: - De som har ansvaret for å utføre selve snøryddingen? - De som har ansvar for å organisere/gjøre avtaler om snørydding? - De som bestiller og setter minstekrav til snøryddingen?
 • 28.01.2015 Skrivervegen og Toresheimvegen og Kongelvegen
  Beskrivelse: Disse veien har vært utrolig dårlig brøytet i år. Har ikke blitt brøytet etter siste snøfall.
 • 28.01.2015 Krysset Jernbanegata/Utsiktsvegen
  Beskrivelse: Skummelt skummelt glatt i dette krysset når du skal over til sentrum syd. Kom i 5 km/t med helt nye dekk i dag og skeli allikevel tvers over. Tenk om noen kommer gående der!! Hadde vært supertakknemmelig for litt grus!
 • 28.01.2015 Winsnesgate
  Beskrivelse: Winsnesgate er til stadighet dårlig brøtytet og strødd og her bor det veldig mange gamle personer.
 • 20.01.2015 Røde Kors veien 4, Kongsvinger
  Beskrivelse: Det er en kum i forbindelse med veien, denne er nå over bakkenivået og det ser ut som veien rundt kummen har sklidd ut mot skråningen mot aldersboligene.
 • 20.01.2015 Storgata
  Beskrivelse: Fortauene i Storgata må strøs. Veldig glatt fra Rådhusteatret og til Epa
 • 18.01.2015 Tors veg
  Beskrivelse: Veien må skrapes snarest! Snart ikke mulig å komme fram med bil pga dype hjulspor og høy iskant i midten av veien.
 • 18.01.2015 Anna Stangsveg
  Beskrivelse: Det siste snøfallet og snøsmeltingen har gjort vegen til en akebakke uten ett gruskorn. Livsfarlig for gående og helt umulig å komme seg opp med bil. Det må strøs omgående!!
 • 18.01.2015 Georg Stangs gate
  Beskrivelse: Hvorfor blir ikke Georg Stangs gt. brøytet og strødd sammen med de andre gatene i Øvrebyen. Det siste snøfallet og snøsmeltingen har gjort gaten til en akebakke uten ett gruskorn. Livsfarlig for gående og heller ikke ufarlig for kjørende. Det må strøes omgående!
 • 18.01.2015 Eventyrstien
  Beskrivelse: Skikkelig glatt her oppe i Eventyrstien
 • 18.01.2015 Monsrudvegen
  Beskrivelse: Veien må strøes,i dag!!!
 • 18.01.2015 Kongeveien 136
  Beskrivelse: Har ikke de som rydder snø oppover Kongeveien svingbart skjær på veiskraper si. Hele innkjøringen var I dag fylt med snøklumper så store og tunge at det var problemer med å flytte disse.
 • 18.01.2015 Solvegen, Kongsvinger
  Beskrivelse: Veldig glatt i denne bakken. Hadde vært veldig fint med grus. Biler kommer nesten sidelengs nedover. Tråstadvegen trenger også grus
 • 18.01.2015 Solveien
  Beskrivelse: Tråstadvegen må det gjøres noe med NÅ, kjørte der nettopp med livet som innsats. Mye vann og snø på vei og fortau pga manglende/dårlig brøyting tidligere i vinter.
 • 18.01.2015 Tråstadvegen
  Beskrivelse: Tråstadvegen er nå like sporete og vanskelig framkommelig for biler og gående som den har vært etter forrige store snøfall 10-11/1-2015. Tråstadvegen er en av 2 veier inn til Tråstadområdet og med stor trafikk. Vintervedlikeholdet 2015 er hittil for dårlig. Hvis det er snørydding som er bestilt, har man ikke fått det man har betalt for. Snøfallet 15/1 var på godt over 7,5 cm. Det var i tillegg varslet mildvær og mer snø slik at resultatet vi nå ser burde være forutsigbart. Hva har de med ansvar for vinter-vedlikeholdet tenkt å gjøre for å bedre forholdene?
 • 15.01.2015 Bukkene Bruses veg
  Beskrivelse: Hvorfor blir ikke denne vegen brøytet ved snøfall. Det begynner å bli vanskelige kjøreforhold. Tenker spessielt på skolebuss og bybuss.
 • 14.01.2015 Tommelstadgt. Parkvegen. ++
  Beskrivelse: Brøytes alt for sent etter snøfall. Gjeder også Nedre bastuveg. Kurqasien.Sidelrudstien
 • 14.01.2015 Sofiesgate
  Beskrivelse: Etter at nedre del av Sofiesgate ble pusset opp sammen med Jernbanegata ble det anlagt nytt fortau fra Østbanenes Forbruksorening til Røde korsvegen. Dette nyanlagte fortau er frem til nå ikke brøytet, altså på tre vintrsesonger. Ved Rødekorsvegen blir det, enten fra brøyting nærliggende kryss eller fra parkeringsplass, dumpet snø. Ber om at fortauet blir brøytet og at det i fremtiden også vil bli brøytet.
 • 14.01.2015 Tråstadvegen
  Beskrivelse: Når blir Tråstadvegen måkt fri for snø? Det er nesten ikke mulig å mætes 2 biler, da det er så sporete at bilene riskikerere å gli i hverandre.
 • 08.01.2015 langerudberget
  Beskrivelse: Det er ikke måket snø etter siste snøfall i hele området. Nå er det snøslaps og dype renner og dersom det nå fryser på blir det "håpløse" forhold både for gående og kjørende. Til info: For borettslagene var det måkt allerede i går morges
 • 23.12.2014 Doblougbakken 6
  Beskrivelse: Hei! Jeg har meldt inn dårlig vegstandard i Doblougbakken tidligere. Det ser ut som om Doblougbakken er både kommunal og privat. Uansett er den delen av Doblougbakken som er kommunal av en helt elendig standard og jeg håper stadig på utbedring. Hvis man kunne skrape vegen, så hjelper det noe. Slik bakken er nå, blir bilene ødelagt på undersiden (selv om man kjører veldig forsiktig). Vi som bor i Doblougbakken håper å høre fra dere samt at dere kan gjøre noen utbedringer. Med vennlig hilsen
 • 23.12.2014 Bregnevegen
  Beskrivelse: Det er fortsatt ikke gjort noen utbedring etter at det faste dekket ble fjernet i forbindelse med gravearbeid sommeren 2013. Saken er fra kommunens side merket med GRØNT. Det vil si: "Saken er løst/avsluttet" iflg tegnforklaringen. Betyr dette at det ikke skal gjøres noen utbedring? Viser til tidligere innmeldinger som også hver gang har blitt "GRØNNMERKET" 8.12.2014 Bregnevegen Beskrivelse: Meldt flere ganger over flere år. Sist 17.10.2014. Det eneste som er gjort er at utbygger har rettet opp igjen markeringsmerke som var der. Ikke fylt opp e.l. Nå er det på tide at det blir lagt fast dekke snarest. Enten får utbygger få frist på noen dager eller så får kommunen gjøre det på utbyggers regning.
 • 11.12.2014 Eidemsgate
  Beskrivelse: Hei - viser til registrert sak 27.10.14 ad hull i Eidemsgate. Disse hullene har dessverre ikke blitt mindre. I tillegg venter vi nå med lengsel på at skilt med parkering forbudt skal bli montert.
 • 11.12.2014 chr.engsvei 15
  Beskrivelse: hei vi som bor øverst/midt i Chr.engsvei har ikke sett strøbilen på en hel uke. Dette er alvorlig da deter meget bratt hos oss. Vi skal på jobb og kom ikke ut en morgen. Vi ringet i går til vakttelefonen på 'givas og det var medgørlige og kom etter 20 min. De så også alvorligpå saken. Jeg ser at dette ikke skjer igjen. Det var heller ikke strødd i dag eller. Jeg regner med at kommunen ordner opp i dette og ikke inngår avtale med de private aktørene som ikke gjør jobben sin
 • 11.12.2014 Tajevegen rastavegen ildervegen
  Beskrivelse: Disse veger bør strøss nå Rastavegen,Tajevegen meget klatt selv for hunder.
 • 11.12.2014 Gylterudvegen 269
  Beskrivelse: Veie er speilblank. Skolebussen kommer ikke fram. Og det er for glatt å reise ut.
 • 11.12.2014 Prinsensgate
  Beskrivelse: Asfalten smuldrer i krysset Prinsensgate, Haraldsgate fra sluk og innover i veien. Bør gjøres noe med raskt. Tidligere meldt på mail.
 • 11.12.2014 Skyrudvegen
  Beskrivelse: Nå er vegen full av hull igjen og må utbedres før vinteren setter inn.
 • 11.12.2014 Oberst Krebs gate
  Beskrivelse: Denne veistubbencer nå totalt nedkjørt, delvis tom for asfalt, og fæle hull. Bare hell at bilen ikke er blitt ødelagt/fått rista løs deler slik det er å ferdes der nå. Når får vi ny asfalt?? Helt ille nå- haster!
 • 11.12.2014 Oberst Krebs Gate 1
  Beskrivelse: Dårlig vedlikeholdt vei, hvor asfalten er nesten borte. Fare for betydelig skader på bil, sykler O.L.
 • 11.12.2014 Gylterudvegen
  Beskrivelse: Vegen er veldig hullete. Må helt ned i gangfart flere steder, eller kjøre sikksakk mellom hull. Har fått ødelagt ett sett med felger på denne veien.
 • 11.12.2014 Heibergs gate
  Beskrivelse: Det er masse hull i veien i Heibergs gate. Håper dette kan utbedres?
 • 11.12.2014 Multeveien 1
  Beskrivelse: Ødelagt asfalt i Multeveien (spesielt ved innkjørselen til Multeveien 1).
 • 11.12.2014 Kabberudvegen
  Beskrivelse: Skraping! Det er dype hull som dekker hele veibanen.
 • 11.12.2014 Skyrudveien, 2212 Kongsvinger
  Beskrivelse: Skyrudveien trenger vedlikehold, er i dårlig befatning, veldig mye hull.
 • 11.12.2014 Krysset Lyngvegen/Konglevegen
  Beskrivelse: Store hull i asfalten
 • 11.12.2014 Kabberudvegen
  Beskrivelse: Trenger skraping av vegen (mange store hull) over en strekning på ca 200 meter med start vis a vis grustaket til Løvenskiold
 • 11.12.2014 Skrivervegen
  Beskrivelse: For en stund siden ble det gravd over Skrivervegen mellom avkjøringene til Langelandsfaret og Toresheimvegen. Det er lagt i ny asfalt i denne biten tvers over hele Skrivervegen, men den er så unøyaktig lagt at det er nesten håpløst å kjøre bil over. Spesielt når man kommer kjørende "nedover" mot Langelandsfaret er det så ujevnt at bilen hopper og kastes i alle retninger før man har kommet seg over. Det trengs imidlertid bare å fylles på et lite tynt lag asfalt for å jevne ut.
 • 11.12.2014 Nedre skogvei
  Beskrivelse: Utkjørselen Nedre skogvei i Glåmlia til Vestre Soverveiende er helt forferdelig. Krysset har store humper og dumper, beboerne er redd for å kjøre bil i redsel for å påføre skade på bilens understell. Nå må den ansvarlige i kommunen få gjort noe med problemet. Har klaget på utkjørselen før uten at det er foretatt noe med det.
 • 11.12.2014 Eidemsgate
  Beskrivelse: Det er så dype hull i gata nå, at akslingen på bilene treffer veien. Det hadde vært fint om hullene kunne tettes igjen like før det kommer frost - da vil veien være farbar gjennom vinteren. På forhånd takk for hjelpen
 • 11.12.2014 Kristinesgate 3 Kongsvinger
  Beskrivelse: Veien i Kristinesgate er HELT forferdelig! Den har STORE huller og MANGE huller HELE veien fra start til slutt. Nå når det regner fyller alle disse hullene seg med vann. Hvorfor er det så vanskelig å få grus på veien? Vi betaler da skatt både til fylket og kommunen så det er vel ikke det det står på? Når kommer dere og utfører dette arbeidet?
 • 11.12.2014 Kabberudvegen
  Beskrivelse: Det er nesten ufremkommlig grunnet store hull i bakken. Dette burde bli utredet før snøen kommer.
 • 08.12.2014 Bukkene Bruses veg/Langvænna
  Beskrivelse: Vann renner over Bukkene Bruses veg. Virker som en stikkrenne er tett eller ødelagt. Om vinteren fryser dette til is og det blir veldig glatt i denne svingen.
 • 08.12.2014 Bregnevegen
  Beskrivelse: Meldt flere ganger over flere år. Sist 17.10.2014. Det eneste som er gjort er at utbygger har rettet opp igjen markeringsmerke som var der. Ikke fylt opp e.l. Nå er det på tide at det blir lagt fast dekke snarest. Enten får utbygger få frist på noen dager eller så får kommunen gjøre det på utbyggers regning.
 • 08.12.2014 Skrivervegen
  Beskrivelse: Stort hull i asfalten! Flere steder i Skrivervegen
 • 07.12.2014 Solbærvegen
  Beskrivelse: Solbærvegen er svært glatt. Andre veier i området er gruset, men ikke Solbærvegen.
 • 07.12.2014 Rogenbærvegen/Hyllebærvegen/Nypevegen
  Beskrivelse: Mangler strøing her, Det er strødde bare deler av boligområdet som er strødd. Toppen av Rognebærvegen, med Hyllebærvegn og Nypevegen ! "Farlig å ferdes."
 • 07.12.2014 Tranebærvegen
  Beskrivelse: Hei, Det er superglatt her så det trenger strøing
 • 07.12.2014 Vardåsvegen
  Beskrivelse: Hull i asfalten kommer stadig tilbake
 • 07.12.2014 Tuskinvegen ( Fra Rv210 til Fv373)
  Beskrivelse: Tuskinvegen trenger grusing, er skjøytebane.
 • 07.12.2014 Blomstervegen 57
  Beskrivelse: Trenger sårt strøing av vei mellom Blomstervegen 57 og Bregnevegen 25/27. Har gitt beskjed til Givas, da de hadde tatt de andre veiene, men ikke denne. Kommunen la asfalt på den gamle grusveien i sommer, og det er fryktelig glatt her nå. Da bommen er låst, er dette eneste måte for oss å komme opp. Og beboere i Bregneveien har måtte parkert oppe, da de ikke kommer opp til Bregneveien.
 • 07.12.2014 Bregnevegen 25-27
  Beskrivelse: Speilblank is, nytt asfaltunderlag. Nøkkel-låst bom som gjør det umulig å ned bakken i stedet for opp. Her må det strøs fort.
 • 26.11.2014 Austmarkavegen 172
  Beskrivelse: Hull i asfalten.
 • 26.11.2014 Bruvegen.Brandval
  Beskrivelse: Brandval brua trenger ny asfalt og vedlike hold. Det er store hull, og dere har ikke klart og reparere de hullene riktig. det smeller og slår ille da man kjører over brua uansett om man har 40 km/h. Så er det mutter og bolter som har kommet opp i bruskjøten på bruens østside, de stikker ca 3-5 cm opp av brua.
 • 17.10.2014 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Venter på høvling av Stasjonsvegen. Ble sagt i juni at det skulle utføres periodisk vedlikehold. Dette må skje før det fryser på!
 • 17.10.2014 Blomsterveien 32
  Beskrivelse: Hei. Jeg bor i blomsterveien 32. Veien opp til huset går også til en fotballbane som er et fellesområde. Denne veien har blitt ganske dårlig i det siste. Hvem har ansvaret for å holde den i orden?
 • 17.10.2014 Kråkevegen
  Beskrivelse: Kråkevn. fra nr 50 til slutt trenger en oppgradering, asfalten er kjørt i stykker (av snøfreseren) og veien er nedkjørt, dype spor i hjulspora.
 • 17.10.2014 Heggebærvegen
  Beskrivelse: Hei, Markøren for hump i vegen er tydeligvis blitt påkjørt og er bøyd og peker rett ut i vegbanen Videre er det et stort behov for kantslått i hele Langerudberget inkludert Tiurvegen Kratt og ugress hneger utover i vegbanene
 • 17.10.2014 Tjernsbergsveg
  Beskrivelse: Hele tjernsbergsveg er nå så hullete og fæl at enn ødelegger bilen sin ved å kjøre der.
 • 17.10.2014 nuggersveien
  Beskrivelse: hvilken kron idiot er det som har bygd denna veien,er jo like ræva igjen etter 2år med nyere dekke
 • 17.10.2014 Tråstavegen
  Beskrivelse: Hull i veien i krysset storgata/tråstadvegen, såpass at det skader forstilling om man kommer litt skarpt i den svingen.
 • 17.10.2014 kråkevn
  Beskrivelse: Hele kråkevn har djupe spor, ved kryss med Gaukvn er det et større område med smuldret/manglende asfalt, inkl et relativt stort hull.
 • 17.10.2014 Glåmlia
  Beskrivelse: Avkjørselen fra Vestre Solørveg til Nedre Skogveg i Glåmlia er full av dumper hull. Håper kommunen tar en runde og ser på veien og får rettet opp dette. Hvem har ansvar for skader som kan oppstå på bilene. Vi betaler tross alt for vedlikeholdet av veien Hilsen Solveig Hofossbråten
 • 17.10.2014 Snarevegen
  Beskrivelse: Farlig hull i asfalten ved Lierdammen. Grusveien trenger å skrapes da det er mange hull og regnværsgrøfter i veien. MVH Åge Snare.
 • 17.10.2014 Liavegen
  Beskrivelse: Når skal dere gjøre noe med Liavegen? Vegen er i utrolig dårlig forfatning. Grøftekantene er høyere en selve vegen og tar ikke unna regnvann som kommer. Når det regner blir det store renner og spor nedover grusen. På høy tid å prioritere!!
 • 17.10.2014 Bregnevegen
  Beskrivelse: Meldt flere ganger. Utbygger bør snart få pålegg om å asfaltere der det ble gravet opp forrige sommer.
 • 17.10.2014 Fiolbakken
  Beskrivelse: Asfalten har sunket i vegbanen så mye at understellet skraper i. Bilen med normal høyde. Det kommer også opp en stor stein i svingen ved Fiolbakken 24.
 • 17.10.2014 Kongevegen/Lerkevegen
  Beskrivelse: Hull i vegen, krysset kongevegen/Lerkevegen
 • 17.10.2014 Kurudvegen 2 - 6
  Beskrivelse: Vil at dere tar en befaring nederst i Kurudvegen, Kongsvinger 2 - 6. Veldig dårlig vei - stor hull i asfalten som MÅ fikses.
 • 17.10.2014 kurudveien
  Beskrivelse: denne veien er full av hull. snart umulig å kjøre denne veien. fint om dere legger noe i disse hullene
 • 17.10.2014 Kristinesgate
  Beskrivelse: Det er enormt store huller i veien i hele Kristinesgate fra bingoen i Digerudveien til Sofiesgate. Hadde vært veldig fint om de som har ansvar for veien kan fylle hullene. Forstår at dere har mye å gjøre, da det er flere som har samme problemet.
 • 18.08.2014 Tuskinvegen
  Beskrivelse: Kantklipp bør utføres langs vegen.
 • 18.08.2014 Holtvegen
  Beskrivelse: Store hull utenfor Holtvegen 12. Må utbedres snart! Har blitt tatt opp tidligere uten at noe skjer.Det er virkelig ille nå.
 • 18.08.2014 konvallveien 1
  Beskrivelse: Etter vannlekkasje i Konvallvn i fjor høst, mangler det fortsatt asfalt. Snart kommer snøen så kom så fort dere kan.
 • 11.08.2014 Kongeveien 137, 2211 Kongsvinger
  Beskrivelse: Problemstilling nr 1: Kongeveien forbi her er 30 sone. Dette blir ikke respektert av mange, farten forbi her er veldig høy! Det er ingen fartsdempere på denne strekningen, så vidt jeg vet den eneste 30 sone hvor det ikke er slike? Nr 2: i samme område er det et kumøkk, som løfter seg og smeller og klamrer hver gang noen kjører over dette. Lyden er kraftig for oss som bor nærmest dette. Jeg vil be om at kommunen/ involverte myndigheter tar dette opp. Jeg ønsker hjertelig velkommen til en befaring av disse objektene.
 • 11.08.2014 Tjernsbergsveg og Jarenvegen
  Beskrivelse: Vegkantene må bli ryddet i krysset der man kjører av Jarenvegen og inn på Tjernsbergsveg, man har ikke mulighet å se om det kommer noe fra Jarenvegen, da det er høye brusker/kratt som hindrer utsikten. Samme er når man svinger fra Tjernbergsveg og skal på Jarenvegen på høyre side.
 • 11.08.2014 Goggestredet 32
  Beskrivelse: Dype hull i allerede lappede steder etter graving for mange år siden. Fare for skader på dekk og understell. Ser meg også grådig lei på all grisekjøring i forbindelse med alle som skal til Brandvol gartneri. Det bør så absolutt etableres fartsdumper. Ingen hensyn til barn, dyr eller voksne som ferdes på veien. Gartneriet får bruke sin egen avkjøring til RV 2!
 • 11.08.2014 snarevegen
  Beskrivelse: Det trengs sårt en runde med kantklipping langs snarevegen
 • 11.08.2014 Geitramsvegen
  Beskrivelse: Hei, har dere mulighet for å komme å salte litt i Geitramsvegen? Det er mye anleggstrafikk i området og det blir ekstra mye støv på fine varme sommerdager :-)
 • 06.08.2014 Kråkevegen/uglevegen
  Beskrivelse: Røret under gangstien opp til gaukvegen er tett. Det er også tett i krysset skjærevegen/kråkevegen, så vannet renner over vegen.
 • 16.07.2014 Granlivegen
  Beskrivelse: Stort hull, ca. 100cm i diamter, 20cm++ dypt, midt i veibanen. Ikke merket, ikke varslet.
 • 16.07.2014 Erling maulandsvei
  Beskrivelse: Stort dypt hull midt i veien ved Erling maulandsvei 23. Flere biler har pungtert pga hullet. Bør utbedres snarest.
 • 10.07.2014 Tiurveien
  Beskrivelse: Stort dypt hull i krysset Tiurveien/Kongeveien. Det er på høyre side hvis du kommer fra Langerudberget mot Kongeveien.
 • 10.07.2014 Bregneveien 34
  Beskrivelse: Problemer med overvannsrør som går tette. GIVAS har vært her flere ganger, og tilbakemeldingen i våres var at nytt rør skulle legges for å avlaste. Arbeidet skulle igangsettes innen en måned, dette var i april/mai. Har vært i kontakt med GIVAS i dag, ved Tom Kenneth Brattberg og Tore Stranberg. Håper på rask respon, og har store forventninger til at saken er løst før høsten setter inn! Ta kontakt om noe er uklart! mvh. Magnus Anderssen 95295804
 • 10.07.2014 Tjernsbergsveg
  Beskrivelse: Kan noen være så snill å skrape vegen vår, den er veldig hullete nå. er heller ikke vedlikeholdt etter Glåmdalsmarkedet. Pluss at det er kjørt ut masse fra travbanen med lastebiler hele våren.
 • 10.07.2014 Tråstad Ungdomskole
  Beskrivelse: Klagde på dette for 2 år siden øya har hvert ødelagt i 5-6 år men nå kan dere se hva som S......
 • 10.07.2014 Alfsgate/Storgata
  Beskrivelse: Hei. Ny kum i krysset Alfsgata/Storgata. All grus som skal ligge i gøfta over den kummen ligger i veien i krysset etter regn. Kan være farlig med tanke på syklister som kommer i full fart ned Storgata.
 • 10.07.2014 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Det er nå mange store hull i Stasjonsvegen på Roverud. Den trenger sårt litt lapping eller en runde med veghøvelen.
 • 10.07.2014 Hyllebærvegen
  Beskrivelse: Mye hull, veldig dårlig asfalt i Hyllebærvegen, fra orrevegen opp til Markjordbærvegen.
 • 10.07.2014 Schusslers veg
  Beskrivelse: Schlusslers veg fra Minilageret og opp i krysset til E16. Er et grus STØV problem der - vegen ble nyskrapet forrige uke. Er også en del store biler/maskiner som kjører der. DER BØR DET SALTES STRAKS! Håper på effektiv og rask saksgang. Dette haster virkelig!
 • 10.07.2014 Øvre Langelandsveg v Øvrebyen Park
  Beskrivelse: Det ligger tre kumlokk tett inntil hverandre i Øvre Langelands veg melloom hjørnet av Øvrebyen Park og firemannsboligene. Det ene er helt løst - det bråker noe infernalsk for hver bil som kjører over. Det er nok en gummidemper som er ødelagt/ mangler. Kan dere få gjort noe med det? Ser rett ned "elendigheta" der jeg sitter ute på balkongen i Oberst Krebs gate, rett bak Øvre Langelands veg. Den voldsomme skramlinga sjenerer veldig - sikkert også for alle i Øvrebyen Park. Mvh Kari Gjerstadberget
 • 10.07.2014 Løkkegata 31
  Beskrivelse: Hei. Vi støver ned i Løkkegata!! Det har pågått over lang tid. Etter en del masing ble det saltet, det har skjedd kun en gang. Når skal Rynningsgate og Løkkegata asfalteres og når skal store hull i veien tettes slik at det blir mer levelig å bo her ? Det har faktisk vært ille å bo her i vår/sommer pga alt støvet som fyker opp pga grus som ligger i veien. Vi har allergiplager og støvet i tillegg har gjort at det har vært en svært tung vår/sommer. Det er faktisk stor trafikk i Rynningsgate/Løkkegata. Vil også nevne at det mangler et skilt om at barn leker i krysset Løkkegata/Rynningsgata.Det er et farlig kryss og mange kjører alt for fort.
 • 12.05.2014 Heidrunsveg 6
  Beskrivelse: Vi har et stort hull, midt i vegen, i Heidruns vei. Hullet er nå så stort at man risikerer å få bilen ødelagt om man kjører nedi.
 • 12.05.2014 Røhneløkka
  Beskrivelse: Forferdelig mange hull. Fint om den hundre meter lange veien kunne blitt skrapet. Går til utfartssted, skytterhuset med mange selskapeligheter, snart Liv i Leiren, bolighus etc.
 • 12.05.2014 Brattbakken 2A
  Beskrivelse: Brattbakken må saltes nå vær så snill. Det har støvet veldig i 2 uker!!
 • 05.05.2014 Brattbakken 1
  Beskrivelse: Bratt akken trenger å saltes! Støver voldsomt!
 • 05.05.2014 Oterveien
  Beskrivelse: Stort hull i vegbanen - må fylles
 • 05.05.2014 Brattbakken 13, 2208 Kongsvinger
  Beskrivelse: Stort behov for salting av grusvegene i dette området.
 • 05.05.2014 Øyermoenvegen
  Beskrivelse: Veien mellom Lunderseter og Øyermoen er full av Asfalt som mangler på kantene, problemet er jo at hvis man møter biler og har lagt seg litt ut i veien, for å unngå å kjøre ut, er dette rett og slett skummelt. Håper dere kan lappe litt sammen på kantene der det mangler asfalt.
 • 23.04.2014 Skakkland
  Beskrivelse: Vegen ble lappet i denne svingen kun for noen uker siden. Nå er mesteparten av lappene borte, og hullene litt større enn de var. Det er også en halvmeter høydeforskjell på høyre og venstre hjulspor, med en topp midten. skraper godt under bilene hvis man ikke kan/tør ligge i feil felt gjennom den delvis blinde svingen.
 • 13.04.2014 homsjøveien 1419
  Beskrivelse: FV 377 Jammerdal ,Hokåsen,, grusvei..har dere solgt redskapen ? den veien trenger vedlikehold nå. er lei av å kjøpe dyre bildeler
 • 13.04.2014 røgdenveien 249
  Beskrivelse: På tide å fikse veien kanskje???
 • 13.04.2014 Roverudgata
  Beskrivelse: Beplantning (rognetrær) er kjørt ned av kjøretøy ved 4 tilfeller. Disse er ikke erstattet, og miljøgata mister sin helhet.
 • 13.04.2014 homsjøveien 1419
  Beskrivelse: FV 377 Jammerdal ,Hokåsen,, grusvei..har dere solgt redskapen ? den veien trenger vedlikehold nå. er lei av å kjøpe dyre bildeler
 • 05.04.2014 Solvegen 2-6
  Beskrivelse: Støvplage fra grusvei. Vennligst sørg for støvdemping med veisalt.
 • 05.04.2014 O.A.Hexumsvei
  Beskrivelse: 1.oktober 2013 sendte vi inn en forspørsel om fartsdumper i O.A.Hexumsvei. Løkka er godt besøkt og besøket er økende. Nå har vi planer om flere lekeapparater for barn mellom 1-4 år og lurer derfor på hvordan saken står i år?
 • 05.04.2014 vegene gjennon bysentrum fra øvrebyen til rasta.
  Beskrivelse: Er ikke tiden inne til å koste gatene. Det er temmelig støvete for vi som går til og fra arbeid.Trafikken blåser opp store støvskyer, særlig tungtransporten.
 • 05.04.2014 kabberudvegen
  Beskrivelse: grusvei har store huller. gjennomkjøring begynner å bli et problem.
 • 05.04.2014 Sidselrudstien 18-20
  Beskrivelse: Store hull i veien, trenger grus og asfalt.
 • 05.04.2014 cgr engs vei 6
  Beskrivelse: Kurudveien som er en av veiene vi velger å bruke for å komme hjem, er svært hullete og telekast. Dette er plagsomt og skadelig for våre biler. Det er også et stort iritasjons moment for hele nabolaget, vinterhalvåret er det også dårlig brøytet. dette fører til at mange setter seg fast eller sklir nedover. Vinteren 2013/2014 har vi i chr. engs vei 6 hatt bil(er) i hagen 3 ganger, postkassen har også blitt kjlrt ned andre året på rad, dette kommer ikke av dårlige sjafører men dårlig brøtet og strødde veien..
 • 05.04.2014 Alle veiene i Nedre Langeland Borettslag
  Beskrivelse: Når har dere tenkt å komme å tette alle hullene som er i disse veiene? Går snart ikke an å kjøre der. Har ringt snart i 2 år, men ikke noe skjer. Er det derfor dere skal privatisere veiene så dere slipper vedlikehold og snø måking.
 • 05.04.2014 Lerkeveien
  Beskrivelse: Hei Parkeringsplassen mellom barnehagen og Vennersberg skole er aldeles forferdelig. Biler blir ødelagt av alle dumpene der. Håper på snarlig løsning
 • 05.04.2014 Tors veg, 2214 Kongsvinger
  Beskrivelse: Tors veg har så dype spor nå, at bilen skraper nedi nesten uansett hvordan man kjører. I tillegg er det gjentagende dype hull flere steder. Her må det skje en utbedring, og ihvertfall før veien evt. privatiseres.
 • 14.03.2014 Holtvegen
  Beskrivelse: Kan dere ta en befaring på hull i asfalt og overvannskummer i Holtvegen. Ved Holtvegen 14 er det pr. i dag et hull på ca 20 cm dybde med en omkrets på ca 60 cm. Overvannskummer fra Holtvegen 18 til 36 bærer sterkt preg av teleproblematikk. Man ser tydelig at det er lavbrekk i asfalt rundt kummer og at kummene her hevet grunnet telehiv. Dette skaper svært dårlige kjøreforhold i Holtvegen. Etter utbedringen i krysset Holtvegen / Anna Qvams veg ble det bra i det i området. Håper det kan iverksettes liknende utbedring opp Holtvegen mot Holtjordet.
 • 12.03.2014 Skyrudvegen
  Beskrivelse: Vegen trenger skraping, mange dype hull som ødelegger bilene.må kjøres med veihøvel fordi hullene er så dype
 • 12.03.2014 Vingersjøvegen
  Beskrivelse: Ekstremt mange og store hull i vegen. Fra innkjøring fra Kongevegen til bakken ned mot kraftstasjon, og fra bunn av bakken bortover hele sletten. Ber om rask utbedring da det har vært slik lenge og blir bare verre.
 • 12.03.2014 Kongevegen 54, 2211 kongsvinger
  Beskrivelse: Nå er jeg drit lei av at det sjeldent brøytet ned vegen våres. Og når det først blir gjort, blir innkjørselen min blokkert av et lass med snø. I tillegg til det så blir vegen skrapet så mye så det blir en stor gruskant å forsere for å komme inn til meg. Og pga det har bilen min tatt nedi, og beskyttelsesplata til motorrommet som sitter under bilen har blitt ødelagt!! Hvem skal dekke regningen på det? Han som brøytet idag (fre 21 feb) sto og spant når han prøvde å rette opp i problemet. Dette går nok ikke an å fikse skikkelig før tælan er borte. Jeg forventer tiltak og tilbakemelding. Bildet viser hvor mye snø som blokkerer innkjørselen min!
 • 12.03.2014 Symrevegen
  Beskrivelse: Store høydeforskjeller i veibanen, 10-15 cm i hjulsporene. Man må kjøre med et hjul midt i veibanen og det andre i grøftekanten for ikke å skrape oppunder. Problemet er ikke dukket opp nylig, men vært i flere år. Blitt betraktelig verre siste år.
 • 12.03.2014 eventyrstien/askeladdveien krysset
  Beskrivelse: Her er det mange hull i veien, noen pga en vannlekkasje fra år 2012,som det fortsatt kommer vann ifra. Bileigere i eventyrstien får biler ødelagt av dårlig vei. Er lovet bedre vei, men etter 2vintre med en sving full av is er tålmodigheten på bristepunktet. Er ikke gøy å høre at man ikke får besøk, da besøket er redd veien ødelegger bilen
 • 12.03.2014 Snarevegen 216
  Beskrivelse: Hul, midt i vegen, ca 40cm bredt og 60-70cm dypt. Ser ut til at stikkrenna under vegen er ødelagt.
 • 21.02.2014 Dr. Gundalsvei
  Beskrivelse: Kjørte ned sykehusbakken i dag, hadde sikkert 20 km/t ned der da jeg vet at det er forferdelig glatt til tider. Bremset litt og bilen skled bare rett frem og jeg havnet i den sperringen som er satt opp nederst i bakken. Det ble ingen skader på sperringen men bilen minin fikk skader mange tusen kr.Rett etter meg kom det en annen bil som kjørte rett inn i sperringen foran meg. Fikk også vite av politiet at det var mange som hadde kræsjet denne dagen på samme sted. Jeg kom ned bakken ca 0803 og synes det er merkelig at det ikke er strødd på dette tidspunktet, da det veldig mye trafikk der i forbindelse med skole, barnehage, sykehus osv... Jeg måtte på versted med bilen min og når jeg kjørte opp "sykehusbakken" ca 0930 , var det plutselig strødd. Det må være billigere for kommunen og strø enn å skifte ut den sperringen som er satt opp, kan tenke meg at den ikke er så billig.
 • 19.02.2014 smørblomstbakken, kongsvinger
  Beskrivelse: blir lt for seint brøytet etter snøvær. kan gå opp til og over 1 døgn før den ansvarlige snørydden dukker opp. dette er for alt for dårlig
 • 19.02.2014 Tråstadveien
  Beskrivelse: 2 kjempe store hull i veien
 • 19.02.2014 Borghild Langaards veg
  Beskrivelse: Generelt sein og dårlig brøyting av vegen i vinter.
 • 19.02.2014 Ernst Engs veg
  Beskrivelse: Ernst Engs veg trenger å bli måkt/skrapt for snøslaps. Det er veldig sporete og det vil bli meget vanskelige kjøreforhold dersom det nå fryser på uten at det er måkt først.
 • 19.02.2014 Tors veg
  Beskrivelse: Dype spor i veien blir ekstra dype med slaps i tillegg. Når skal denne veien fikses? Og den må skrapes ofte nå med snø og slaps. Vennligst kom på befaring og se selv!
 • 19.02.2014 Øvre Badstuveg
  Beskrivelse: Øvre Badstuveg med tilhørende sideveger er for dårlig brøytet. Det trengs å skrape bort snøsørpe som, hvis det fryser på nå, vil gjøre veiene her uframkommelige med dype spor. Dette har vært et problem her hver vinter og etter en befaring rundt om kring i Kongsvinger i kveld, kan jeg trygt påstå at det ikke finnes verre veger akkurat nå! Gang- og sykkelstiene er derimot bare og fine!
 • 19.02.2014 Dr. Gjems vei
  Beskrivelse: Veldig mye snø i veien som er tint,blir stort problem hvis det fryser til.
 • 03.02.2014 Barkveien 10
  Beskrivelse: Det står en bil hensatt på grusveien nedafor gjesteparkeringen til Konglevegen Borettslag. De som kjøre den veien bruker plenen til borettslaget får å komme fra. Dette går utover plenen.
 • 03.02.2014 Lensm. Jahnsens veg 19
  Beskrivelse: Ikke brøytet denne sidevegen fra Lensmann Jahnsens veg (hovedveg). Denne sidevegen er en kommunal veg. Problemer med å komme fram.
 • 28.01.2014 Sidevegen 2
  Beskrivelse: Innkjørselen mot Mattilsynet fra Sidevegen: kraftig dump i overgangen fra nyreparert veg. Utvasket?
 • 28.01.2014 Øvre badstuveg
  Beskrivelse: altfor dårlig strøing opp denne vegen. Hver eneste dag sliter biler med å komme seg opp her.
 • 17.01.2014 rymovegen
  Beskrivelse: Når skal undergangen rymovegen/R2 utbedres? Sist det ble spurt var det satt utbedring 2013. Vel, det toget har vel gått, for å si det mildt. Vet det er Statens Veivesen som står ansvarlige her, men siden det er et problem som ligger på kommunens område bør det vel gå an å mase litt på dem? Det er blitt lovet utbedringer i mange år nå, ingenting har skjedd. Hvert år fylles undergangen opp med vann, og veien blir ubrukelig i våte perioder. Flere biler er blitt skadet i et ublidt møte med vannet (det ser ikke så dypt ut for ukjente). det er jo dere som får pepper'n for dette, og siden det er statens uvesen som har kludret det til; bør de ikke få en heller kort frist til å rydde opp i rotet de etterlater seg? Som brukere av veien er det grusomt frustrerende å måtte kjøre omvei. I tillegg er det jo en viss forsinkelsesfare for utrykningskjøretøy, spesielt om de følger gps, og må snu og kjøre en mils omvei for å passere en srekning på 50 meter.
 • 17.01.2014 Bukkene Brusesveg i Kongsvinger¨
  Beskrivelse: Hei! I svingen like over innkjøringen til Langvenna har det i flere år vært et oppkomme av vann som renner over veien og på vinterstid lager problematiske kjøreforhold. På dette stedet står det hver dag mange skolebarn som skal med bussen og det kan være med "livet som innsats" at det går bra. Dette forholdet har jeg og sikker mange flere med meg tilskrevet dere om uten at det pr. dato har blitt utført noen reprasjon av dette. Her kan det en dag skje en ulykke og jeg vil tro at det ikke vil være veldig behagelig å være ansvarlig for vedlikeholdet og bli stilt til ansvar for dette. Jeg vil på det mest innstendige be om at dere foretar en befaring og iverksetter tiltak for utbedring. På forhånd takk. God Jul. Erik Duelien
 • 17.01.2014 Bregnevegen/Blomstervegen
  Beskrivelse: Den lille veistubben mellom Bregnevegen og Blomstervegen går i oppløsning. Det vil si, dette gjelder nærmere bestemt den øverste delen av den ca 100 meter korte bakken. For en måneds tid siden ble nemlig nedre del av stubben grøftet, drenert og gruset. Det store tusenkronersspørsmålet er hvorfor dette ikke ble utført for de øverste 30 meterne, som i alle år har vært i en langt dårligere forfatning enn den nedre delen... Enorme dumper og hull, to velvoksne elveløp i grusen og synlige steiner fra underlagsmassen. Flott om noen har kapasitet til å ta turen 10 meter lenger opp i bakken.
 • 17.01.2014 Jarenvegen
  Beskrivelse: Jarenvegen fra E16 til Nesteby Gård er stadig i dårlig stand med tildels store hull. Vegstrekningen i Nestebybakken har ingen funksjonelle grøfter, slik at vann renner i vegen og skaper bekker i vegbanen. Det har vært slik i flerfoldige år - håper på utbedring nå.
 • 17.01.2014 Stærvegen, 2209 Kongsvinger
  Beskrivelse: 1. Stærevegen er i så dårlig forfatning nå så jeg kommer ikke frem med bilen min lenger. Hullete i begynnelsen av veien og resten av veien er blitt så sporete at bilen min "subber" nedi. Veien er altså veldig høy på midten. 2. Kråkevegen har jo fått gatelys nå, bra. Det er jo gatelys i Stærvegen å, men med de gamle lyspærene. Hadde det vært mulig å fått samme lyspærer i Stærvegen som i Kråkevegen? de lyser opp så mye bedre.
 • 17.01.2014 Torsveg 19
  Beskrivelse: Veldig dårlig vei spesiellt nå når det er masse snø i tillegg. Bilen skraper nedi da det er altfor høyt midt under bilen. Hvorfor brøyes det ikke her som de gjør på friggsvei??
 • 17.01.2014 Fv 175
  Beskrivelse: FV 175 fra Kurudsand til Sør-Odal grense er svært glatt. Mye tungtransport begge veger så her bør det gruses/saltes.
 • 13.01.2014 Eventyrstien/Persvegen, 2212
  Beskrivelse: Vegtilstanden i Eventyrstien og Persvegen så elendig at det minner om en dårlig traktorvei. I tillegg til at gatelysene ikke fungerer er det også stor risiko for å skade seg når man er ute og går pga mange hull. Dette må utbedres snarest før alvorlige skader skjer enten på biler, syklister eller gående.
 • 13.01.2014 Ivar Færders veg
  Beskrivelse: Hull og sammensynking i asfalt på venstre side ovenfra rett nedenfor Ivar Færders veg 6. Hullet skyldes at masse under asfalten ser ut til å være utgravet av vann. Kommer til å bli verre hvis det ikke utbedres raskt.
 • 13.01.2014 Kråkevegen
  Beskrivelse: Stort hull i Kråkevegen, i bakken opp mot Kråkevegen 50-57. Ga beskjed om dette i høst til kommunen. Det ble lovet at dette skulle ordnes, men er fortsatt ikke gjort noe med. Det er forøvrig noen småhull lenger oppe i vegen også.
 • 06.01.2014 Kongeveien 121
  Beskrivelse: Hull i veien.
 • 06.01.2014 Kongevegen 90
  Beskrivelse: Hull i veien.
 • 18.12.2013 Kabberudvegen
  Beskrivelse: Da veien ikke blir prioritert ved strøing om vinteren, kunne det være fint om strøkassen Deres som står i bakken opp Kabberudvegen, blir fylt opp med sand under vinterhalvåret. Dette gjør at vi kan hjelpe oss selv ved behov når strøbil uteblir. Ble lovet forrige vinter at denne skulle fylles opp, men dette ble ikke utført.
 • 18.12.2013 brødbølfossvegen 87 austmarka
  Beskrivelse: Hei ber pent at dere kommer og strør på vegen da dette er skoleveg og jeg ei datter som skal gå opp og ner vegen hver dag forcå ta bussen til og fra skole så kom ut og gjør noe fort
 • 18.12.2013 Vardåsvegen
  Beskrivelse: Det er ikke ryddet snø på fortauene i Vardåsvegen. Dette gjør det håpløst å komme frem med barnevogn! Dere må koordinere rydding av veg og fortau, rydd fortauet etter at vegen er ryddet!
 • 09.12.2013 Svenskehaugen Lia m omegn
  Beskrivelse: Kan dere strø i hele området, det er bratte bakker her og speilglatt! Farlig!
 • 09.12.2013 Tranebærvegen
  Beskrivelse: Ingen snømåking til nå og det ligger minst 20 cm i vegen
 • 09.12.2013 Nedre Badstuvei 14A-14B
  Beskrivelse: Mangler asfalt i utgravd område i veibanen. Skarpe kanter. Regner med at det blir en overraskelse for brøytebilen også da den tiden kommer. I samme området renner det vann ut i veien som danner issvuller, hva med en grøft til sluket som allerede er der?
 • 09.12.2013 hyllebærvegen Langerudberget
  Beskrivelse: hei-etter at mange boliger er oppført i Markjordbærvegen er det et stort problem på vinteren å kjøre opp Hyllebærvegen da de fra Markj.ikke stopper men bruker gjennomført høyreregelen og da blir det problemer med 2, 3 i kø oppover på glatt vei. Kan det bli strødd skikkelig i Hyllebærvegen i bakken?
 • 27.11.2013 Tyriveien og Øvre skogvei
  Beskrivelse: Når kommer det grus på veiskulder i Tyriveien og Øvre skogvei? Asfaltering av veiene i Glåmlia har etterlatt seg Ca 10-15 cm høye kanter, som ikke er etterfylt med grus. Har dere glemt å gjøre siste finishen? Veiene er blitt smalere etter asfaltering, det er nesten ikke mulig å møte bil eller buss. Håper dere tar tak i problemet
 • 27.11.2013 Glommengata
  Beskrivelse: Fartsdumper i Glommengata. Det er påstått at de nyetablerte fartsdumpene i Glommengata ikke er konstruert etter normen for slike. Dette ser ut til å være riktig, i og med at om man holder den tillatte maksimale hastighet, 30 km/t, så er det stor risiko for store skader på bilen/ bilens forstilling ved passering over dumpene. Dette er SPESIELLT gjeldende for den dump som er nærmest brua. Kan teknisk etat i kommunen bekrefte og garantere at det å kjøre i 30 km over disse dumpene ikke medfører skade på kjøretøy som følge av feil konstruerte fartsdumper?
 • 24.11.2013 Rådhusgt 7-9
  Beskrivelse: Dype huller i asfalt. Det er to hull i asfalt, ett i kryss Rådhusgt - Brugt ved Odal Sparebank og et ved inngangen til Kongssenteret. Biler slår nedi.
 • 24.11.2013 Rådhusgt 7-9
  Beskrivelse: Dype huller i asfalt. Det er to hull i asfalt, ett i kryss Rådhusgt - Brugt ved Odal Sparebank og et ved inngangen til Kongssenteret. Biler slår nedi.
 • 24.11.2013 FV 345 Granli
  Beskrivelse: Det er et stort hull i asfalten nederst i Liersvingen ved innkjøringen til Granli på Fv 345. I tillegg er det også tilsvarende hull i asfalten like ved planovergang på Gjermshus, FV 345
 • 18.11.2013 Doblougbakken
  Beskrivelse: Fra: Vibeke Engvold (vibekeengvold@hotmail.com) Sendt: 6. november 2013 08:55:49 Til: Fiks nabolaget mitt (fiksnabolaget@kongsvinger.kommune.no) Hei! Viser til tidligere mail (oktober 2012). Har dere sett på eiendomsforholdene i Doblougbakken? Vegen har blitt verre etter div. regnskyll i våres/sommer. Om noe kan gjøres, så setter vi stor pris på det. Dere nevner at kommunen antakelig eier vegen opp til nr. 3. Jeg vil tro at det i så fall er snakk om til midten av bakken, der det flater ut. Vegen har blitt asfaltert til midten en gang for leeenge siden nemlig, resten er grus. Alle monner drar - vegen er ganske ille slik den er nå. Hører gjerne fra dere! :-) Med vennlig hilsen Vibeke Engvold Doblougbakken 6.
 • 18.11.2013 Skyrudvegen
  Beskrivelse: Skyrudvegen ble rustet opp i fjor høst etter mange års manglende vedlikehold. Nå er vegen i ferd med å forfalle igjen pga. manglende vedlikehold. Før ble den i hvert fall skrapet vår og høst, men etter opprustningen har vi ikke sett noen vegskrape på et år. Det må være dårlig økonomi å ruste opp vegen for så å la den forfall igjen året etter.
 • 18.11.2013 Beverveien
  Beskrivelse: Bør skrapes før vinteren kommer, veldig dumpete (vaskebrett) spesielt nederst i veien.
 • 18.11.2013 Tjernsbergsveg
  Beskrivelse: Vegen trenger å bli skrapt, veldig mange natrulige fartsdumper.
 • 18.11.2013 Kongeveien 61
  Beskrivelse: Store hull på venstre side av veien. I tillegg begynner det å komme masse hull på midten og etter fartsdump. Dette er hvis man kommer fra Kongsvinger mot Opel.
 • 18.11.2013 Snarevegen
  Beskrivelse: Mange og dype hull i Snarevegen, trenger skraping snarest, gjerne også noen lass med grus.
 • 27.10.2013 Bevervegen
  Beskrivelse: Veldig dårlige kjøreforhold i Bevervegen, veien er meget hullete og dette er ubehagelig, skadelig for bilen, og KAN medføre farlige situasjoner da folk tar innersving når de skal opp til BHG for å unngå "vaskebrettet".
 • 27.10.2013 Bukåsveien
  Beskrivelse: Kommer snart ikke hjem med bil i Bukåsveien. Digre hull der den starter. bare noen få meter det dreier seg om. Fylle i hull først, så litt grus oppå der igjen.Hjelp!!!!
 • 27.10.2013 Rådhusgt 7-9
  Beskrivelse: Stort hull asfalt i krysset Rådhusgt - Brugt ved siden av kum. Gjelder også rådhusgt 14 utenfor inngang 4 til Kongssenteret. Dette hullet er fikset flere ganger før.
 • 24.10.2013 Gamle Granliveg
  Beskrivelse: Vegen har nok vært meldt inn mange ganger tidligere, enten må den bli jevnet ut med nytt dekke, eller så må den høvles og konverteres til grusveg slik at den heller kan skrapes to ganger i året.
 • 24.10.2013 Chr. Engsv
  Beskrivelse: Det har vært gravearbeid i veien nå i høst, der asfalt i halve veibanen ble fjernet. Ny asfalt er lagt på deler av strekningen, men de kan da umulig anse seg som ferdig med jobben??? Det mangler asfalt øverst i bakken (v/bommen) og på et område midt i nederste halvdel bl a
 • 24.10.2013 Lierkrysset - Granli
  Beskrivelse: Savner ny asfalt på Fv345 mellom Lierkrysset og Granli, som etter planen skulle legges i 2013. Ref. http://www.vegvesen.no/_attachment/464013/binary/762891?fast_title=Tabell+som+viser+dekkelegging+i+Hedmark+2013.pdf Bør ihvertfall få tett igjen alle nye hull som har oppstått etter at vegen ble høvlet i våres!
 • 14.10.2013 kryyset mell1oom Georga Stangs gate og Løkkegate, og kryseet ved Sisseners gate
  Beskrivelse: Etter mye lastebiltrafikk opp og ned Georg stangsgate i forbindelse med gravarbeid utført ved Røhneløkke, er nederste delen av veidekke på George Stangs gate temmelig oppkjørt.Asfaltdekke er ødelagt
 • 14.10.2013 Amundvegen
  Beskrivelse: Øvre del av Amundvegen i Digerudlia er en av byens bratteste grusveier. Den er i dårlig forfatning etter forsommerens regnskyll.Er det mulig å få til skraping før vinteren kommer? Mvh Magne Salberg
 • 07.10.2013 Bevervegen
  Beskrivelse: Vaskebrettveg
 • 07.10.2013 Bevervegen
  Beskrivelse: Vegen er hullete. Ser rett og slett ut som ett vaskebrett. Bilen blir ødelagt.
 • 07.10.2013 Bevervegen
  Beskrivelse: Veien er vaskebrett! Bilen blir ødelagt!
 • 07.10.2013 Bevervegen
  Beskrivelse: prøver igjen, denne vegen er forferdelig å kjøre på og vegstrekningen er 200meter, hva vil det koste å få den skrapet for egen regning?
 • 07.10.2013 Thomasine Lies v 1, 2211 Kongsvinger
  Beskrivelse: Stikkrenna og grøft under vegen der Thomasine Lies vei tar av fra Kongevegen tar ikke unna vann som bl.a. kommer ned fra skogen hvor Kongevegen blir til sti og turveg mot Lier. Det er i realiteten ikke noe grøft ved enden av stikkrenna. Den er altfor grunn, og igjennleiret av sand og masse som vannet har bragt med seg fra stien og gjennom stikkrenna. I tillegg er vegkrysset anlagt høyere enn tomta til Thomasine Lies v 1 og 3, slik at vann renner inn og gjennom denne tomta ved vårsmelting og ved mye regn sommer og høst. I vår stod vannet rundt denne tomannsboligen i en uke. Problemet er meldt pr. tlf i vår, og det skulle sendes noen for å se på tilfellet, og gis tilbakemelding,- men vi har ikke hørt noe fra dere. Plen på disse tomtene er merket, og vil bli ødelagt dersom dette fortsetter. Fint om det kunne lages skikkelig og dyp nok grøft til å ta unna vannet, event. andre tiltak som hjelper. Vedlegger bilde fra april 2011, og sender flere bilder på deres e-postadresse fra april og fra situasjonsbilde etter kraftig regn en hel dag i sommer.
 • 07.10.2013 Gamle Granliveg
  Beskrivelse: Det er to avløp/kummer på hver side av denne veistubben (merket på kartet)som er helt tette.
 • 04.10.2013 Speismarkvegen
  Beskrivelse: Hull i vegbanen (merket med sperrebukk)
 • 02.10.2013 Møllevegen, 2224 Austmarka
  Beskrivelse: Store mengder vann ligger i veien rett nedenfor kirka og skolen. Dette pleier å skje hver eneste vår.
 • 01.10.2013 Persvegen
  Beskrivelse: Hei! Etter regnet som kom på tirsdag har det blitt en enda større grøft en tidligere tvers over veien nederst i Persvegen, mot Eventyrstien. Det er vanskelig å komme forbi denne uten å kjøre nedi, og den skulle gjerne vært fyllt opp slik at man kan kjøre opp veien uten å være redd for å ødelegge bilen.
 • 01.10.2013 Bevervegen
  Beskrivelse: "vaskebrett" i vegen. Må skrapes :) Mye trafikk her, forstillingsknuser.
 • 01.10.2013 Bukåsveien
  Beskrivelse: Hei Dype hull i vegkryss mellom Bukåsveien og Nuggursvegen, for mange til at man klarer å unngå dem. Noen av dem er såpass dype at bilen slår oppunder hvis man er riktig uheldig.
 • 01.10.2013 Bæreiavegen 372
  Beskrivelse: Store hull i vegen ved badeplassen. 1 meter i diameter. Dype, med fare for skader på kjøretøy. Vanskelige å se da en kommer fra byen. Skaper en del trafikkfarlige situasjoner da folk må kjøre rundt de. Bør utbedres snarest!
 • 01.10.2013 Lerkevegen /Duevegen
  Beskrivelse: PArkeringsplassen ved Vennersberg barnehage/Vennersberg skole er svært hullete. Den trenger asfalt
 • 01.10.2013 KURUDVEGEN 1-6 kONGSVINGER
  Beskrivelse: Nederst i Kurudvegen 1-6 Store hull og dårlig veiskulder! Utrolig farlig for syklister og vegen ødelegger bilene. Vil at dere tar en befaring der!
 • 01.10.2013 O.A.Hexumsvei, Hexumløkka
  Beskrivelse: O.A.Hexumsvei MÅ FÅ FARTSDUMPER! Etter å ha bodd på Hexumløkka siden 1985 og oppdratt 3 barn, er vi nå blitt besteforeldre til 2 gutter. Vi har gjennom Hexumløkka vel og nå på forsommeren kontaktet jeg politiet ang. saken. Vi har oppjustert lekeplassen, pluss at fotballbanen er mye i bruk. Barna løper fort og bilene kjører fort. Dette er en dårlig kombinasjon. Nå prøver jeg denne siden for å forsøke å påvirke igjen. Det er lenge siden 1985.Håper det lar seg gjøre å legge noen dumper nå i høst. Skal ikke sammenligne veier, men flere veier har fått dumper i årenes løp og vi er ikke prioritert, enda her en populær og nyoppusset lekeplass!!På Velet`s REGNING!
 • 01.10.2013 Øvre Langelands veg 22 A
  Beskrivelse: Manglende fortau fra Rynnings gt. til x Øvre Langelands veg/Storgt., løse kumlokk og hull i gata. Mange, bl. a. skolebarn, er tvunget til delvis å bruke gata.
 • 01.10.2013 Bukkene Bruses veg/Bogeråsen
  Beskrivelse: Så kom det endelig en "diger"maskin og klippet veikantene i Bukkene Brusesveg, men hvorfor gjøre så lite med en så "diger" maskin det forstår jeg ikke. Det er klippet en bredde på ca. 1 m og småbusker henger fortsatt ut i veikanten mange steder. En utrolig dårlig utnyttelse av denne "digre" maskinen. Takk.
 • 01.10.2013 Tomtavegen
  Beskrivelse: Vegen er snart ikke kjørbar med bil. Må høvles og gruses, og vi venter fortsatt på opprustingen og grøfterensen som var annonsert o Glåmdalen i vår.
 • 01.10.2013 Smørblomstbakken
  Beskrivelse: Vegen trenger sårt en skrape !!!. Hadde også vært greit med et lag med grus
 • 01.10.2013 Kongeveien
  Beskrivelse: Hull på hull i Kongeveien mellom Ole Buholts veg og Nettbussgarasjen.
 • 27.08.2013 Fjellgtata
  Beskrivelse: I krysset Fjellgt. Tommelstadgt. ved Skatt Øst ligger det et sluk. Dette sluket må være tett da det ved mye nedbør blir liggende en vanndam over dette sluket i lang tid. Ikke til det renner bort, men til det fordamper og blir borte. Det er mulig dere vet om dette, men det er ihvertfall ikke blitt gjort noe. Kanskje en fordel nå mot høsten og vinteren. Takk
 • 21.08.2013 Øvre Langelandsvei
  Beskrivelse: Fortau mangler utenfor Øvrebyen Park, ser ikke noen grunn for at dette ikke nå kan ordnes da byggingen av parken er avsluttet! Det er til stor fare for skolebarn når de må ut i veien der det ikke er gangvei! Med venlig hilsen Tråstad Vel
 • 21.08.2013 Maurvegen 1
  Beskrivelse: Asfaltere Maurvegen.
 • 20.08.2013 solbærveien
  Beskrivelse: alt for dårlig snømåking og strøing i vinter,tar ikke alt han skal ta.ikke måket en gang forbi min innkjørsel og kutter flere steder i hele vinter.Dette må fikses til neste vinter,vi her i gaten betaler kommunale avgifter!!!!!!!!!
 • 20.08.2013 Sjøendledveien 2218 Lundersæter
  Beskrivelse: Veien er ennå ikke blitt feiet for grus og sand etter vinteren. Nå begynner det å støve litt.
 • 20.08.2013 Nedre Skogveg 1 - 3
  Beskrivelse: Det har tidligere vært gravd en kabelgate i Nedre Skogveg 1 - 3 i Glåmlia. Massen som ble lagt tilbake har ikke blitt riktig komprimert. Dette har resultert i et stort søkk i veien som gradvis blir større hvert år. Har man en bil som er noe lav under så kan bakparten på bilen lett slå ned i asfalten. Jeg har opplevet at tilhengerfestet slår ned i asfalten når jeg kjører over dette søkket i veien. Anbefaling: Grunnarbeidet må gjøres om igjen og komprimeres godt før ny asfalt legges.
 • 20.08.2013 Løkkegt. 29
  Beskrivelse: Skaden er meldt veioppsyn i kommunen før snøen kom, men det er ikke gjort noe enda. Hullet et ca 50 cm i diameter og 15 cm dypt.
 • 20.08.2013 Maurberget 2218 Lundersøæter
  Beskrivelse: Det trengs å saltes på vegen. Gjerne høvle først!!
 • 20.08.2013 Vollgata 21
  Beskrivelse: Oversvømmelse. Tett kom, vann renner ned til hus/grunnmur. Snart inn i huset! Må fikses omgående!
 • 20.08.2013 Rognebærvegen
  Beskrivelse: Mye grus i vegen. Bør fjernes.
 • 20.08.2013 Øvre Langelandsvei 20 og 22
  Beskrivelse: Fortauet på nordsiden av veien ble ødelagt av Rimfeldt Eiendom evt. deres underentreprenører under oppføring av boligkomplekset Øvrebyen Park for flere år siden. Fortaueet er speseiel dårlig og helsefarlig mht. evt. benbrudd for gående og syklende utenfor hus nr. 20. Det er kanskje en mulighet for at dette er utbyggers ansvar og ikke et offentlig ansvar, - det er iallefall et off. ansvar og se til at fortauet ikke er helsefarlig, - uansett hvem som må betale for arbeidet.
 • 15.08.2013 Løkkegata/Rynningsgate
  Beskrivelse: Nå har deler av Løkkegata og Rynningsgate vært stengt for gjennomkjøring siden onsdag 7. aug. Uten at det har vært observert en eneste spade, langt mindre anleggsmaskiner. Vi vet ikke hva som skal foregå der heller... Nå er det fredag 9. aug og det settes vel neppe i gang arbeider der før over helgen. Hvorfor er disse gatene stengt?
 • 15.08.2013 Eventyrstien/Askeladdveien
  Beskrivelse: Hei, Viser til svar fra dere vedr. spørsmål jeg sendte inn tidligere. Er det bestemt noe tidspunkt for når dette arbeidet vil starte? ■Beskrivelse: Hei! Sendte inn en henvendelse i januar om vann som kom opp i veien i krysset Eventyrstien/Askeladdveien. Det ble satt opp noen sperrebukker der, og de står der fortsatt. Er det blitt avklart hva som skal gjøres her? Har også hørt snakk om at kommunen skal lage gangvei i Eventyrstien fra krysset Eventyrstien/Askeladdveien og opp til boligene i Eventyrstien. Er det bestemt når dette arbeidet skal settes igang? Er det også noen planer om utbedring av Eventyrstien og evt. Persvegen? Veiene er utrolig sporete, og det er daglig biler som subber borti under bilen pga. forhøyning midt i veien. ■Svar: Hei! Dette vil mest sansynlig bli utbedret samtidig som ny gang og sykkelveg blir etablert. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
 • 15.08.2013 Anna Qvams veg
  Beskrivelse: Kumlokk som smeller døgnet rundt etter passering av kjøretøy i Anna Qvamsveg. I vinter ble samme lokk skjøvet av kummen etter snøbrøyting, etter dette begynte lokket å smelle som nevnt. Dette er meget plagsomt for alle beboere i området, samt det er mest eldre som bor der.(min gamle mor bor der) Det smeller også fra lokk i krysset Holtveien/Anna Qvamsveg. Takk!
 • 15.08.2013 Bygningsgutua
  Beskrivelse: Ønske om kantklipping i Bygningsgutua dvs fra kryss Sagaavegen til Møllevegen / gangveien til skolen slik at den er ryddet og klar til skolestart / bedre sikt og trafikksikkerhet i kryss Møllevegen
 • 14.08.2013 Tråstadvegen 23
  Beskrivelse: Purring !! Ble lovet etter befaring at fartsdump i oppkjøring til Tråstadvegen 23 skulle bli flyttet. Skader biler ved inn og utkjøring !!!!!!! Purret her flere ganger ???
 • 01.08.2013 Kongeveien
  Beskrivelse: I øvre del av Kongeveien mot Lierrasta ha kommunen for en tid tilbake skjært hull i asfalten på flere steder, noe som har medført at det nå er blitt hull med meget skarpe kanter flere steder. Dette medfører skader på bilene hvis man kjører ut i disse, og jeg tør ikke tenke på skadene hvis en syklist eller motorsyklist kjører ut i disse hullene. Har kommunen noen plan for når de skal rette opp igjen skadene de har gjort på veien ? Håper det skjer noe før noen skader seg.
 • 01.08.2013 Eventyrstien/Askeladdveien
  Beskrivelse: Hei! Sendte inn en henvendelse i januar om vann som kom opp i veien i krysset Eventyrstien/Askeladdveien. Det ble satt opp noen sperrebukker der, og de står der fortsatt. Er det blitt avklart hva som skal gjøres her? Har også hørt snakk om at kommunen skal lage gangvei i Eventyrstien fra krysset Eventyrstien/Askeladdveien og opp til boligene i Eventyrstien. Er det bestemt når dette arbeidet skal settes igang? Er det også noen planer om utbedring av Eventyrstien og evt. Persvegen? Veiene er utrolig sporete, og det er daglig biler som subber borti under bilen pga. forhøyning midt i veien.
 • 01.08.2013 Bukåsvegen
  Beskrivelse: Ønsker utbedret veg pga mange hull.
 • 01.08.2013 Glommengt.
  Beskrivelse: En ut/innkjørsel ved Coop. Det blir det kø av!
 • 01.08.2013 Brødbølfossvegen
  Beskrivelse: Store støvplager hos oss i svingen i Brødbølfossvegen, litt salting hadde gjort seg, men det haster!!!! kan ikke vente en uke eller to, da har det liksom ingen hensikt.
 • 01.08.2013 Rådhusgt 14
  Beskrivelse: Stort hull i asfalten like ved innkjøringen til P-plass for Kongssenteret. Farlig for biler
 • 01.08.2013 Maurberget Lundersæter
  Beskrivelse: Støver veldig mye av Grusveien i Maurberget + skulle vært vegskrape Salting og skrape trengs.
 • 01.08.2013 Bukåsvegen 4
  Beskrivelse: Dype hull i vegkrysset Bukåsvegen - Nuggursvegen samt i Gamlevegen der den møter Nuggursvegen. Spesielt farlig for syklister. Problemet har vært flere ganger tidligere, og kommer stadig igjen.
 • 01.08.2013 Holtveien
  Beskrivelse: Gjelder Veidekket i Holtveien mellom Glommengt. og Jernbanegt. Her har det vært problemer i minst 3 år uten at dere har gjort noe særlig forbedring. Er det ingen fra etaten som har ansvar for vedlikeholdet. 3 gruskorn i disse hullene hjelper lite. Når kan vi skattebetalere som må forholde oss til denn gatestumpen forvente at det blir gjort noe??
 • 01.08.2013 Bossemoen (Roverud)
  Beskrivelse: Naboene må hvert eneste år spleise på grus og fylle hullene i veien selv der man tar av Roverudgata og kjører inn til Bossemoen. Nå hadde det vært fint om kommunen kunne trå til å fikse alle hullene i denne veien på en ordentlig måte, slik at veien holder en stund. Det er mange år siden det ble gjort noe ordentlig grunnarbeid her.
 • 03.07.2013 Bergesidevegen 761
  Beskrivelse: VELDIG humpete asfalt. Biler kjører på feil side av vegen for å unngå det aller verste området. Livsfarlig!
 • 24.06.2013 Djupdalsfaret 3 og 5
  Beskrivelse: Ref tidligere sak, som jeg ser er markert som utført/avsluttet. Problemet er at situasjonen igjen er prekær. Det minste regn skyller bort massene og etterlater en dyp grøft på tvers av vår innkjøring, som er vanskelig å forsere uten å skade bilen. Her må det legges rør, fylles opp med tyngre masser eller asfalteres straks massene er fylt opp, slik jeg ser det. Det er visning i nr 5 på mandag, og megleren er bekymret for om folk i det hele tatt vil kjøre inn her.
 • 24.06.2013 Bæreiaveien
  Beskrivelse: Hull i asfalten i høyere kjørefelt...
 • 24.06.2013 Fasanveien
  Beskrivelse: Trenger å skrape + gruse Fasanveien. Dette har blitt meldt tidligere, men ingen ting skjedd.Borettslaget har selv bekostete grusing for 2 år siden, også prøvd å leie inn traktor som har skrapet. Dette blir ikke bra veien har også blitt for høy i forhold til kummen. I tillegg ble det kjørt snø i voldsom hastighet under siste snøfall med fresen nede.Den stakkars grusen vi hadde ble da liggende på tak,verandaer og i hagen. Dette er blitt klaget på direkte til GIVAS. Vi burde sendt regning på alt arbeid vi hadde med å rydde hager etterpå + småskader i vinduer.Det minste vi kan forvente er at dere ordner veien.
 • 24.06.2013 Tråstadvegen 23
  Beskrivelse: Her er det blitt anlagt en fartsdump midt i oppkjøring til enebolig i tråstadvegen 23. På vinterhalvåret skades bilene pga dette. Meldte inn dette for flere år siden, hadde befaring med Brenna i Kongsvinger kommune som fortalte at dette skulle ordnes men dessverre er ikke noe blitt gjort, har også sendt melding her 2-ganger tidligere men ingen ting har skjedd !!!
 • 24.06.2013 Vangenspissen 25/27
  Beskrivelse: Kumlokk stikker 15cm opp av veien. Det var en stygg ulykke med et barn på en sykkel for noen år siden, det ble da lagt på noe asfalt som var borte etter 14 dager. Kumlokket må senkes ned.
 • 17.06.2013 Holtvegen 23
  Beskrivelse: Det er svært mange hull i vegen, store renner i vegen etter vinteren. Det er helt håpløst å skulle kjøre bil der.
 • 17.06.2013 Holtvegen
  Beskrivelse: Kumlokk som er løst utenfor Holtvegen 20. Smeller i det hver gang noen kjører over. Vennligst kom å asfalter rundt lokket.
 • 04.06.2013 Djupdalsfaret 5
  Beskrivelse: Etter kabelgraving i fjor høst, er det fremdeles ikke asfaltert. Massen skylles bort i regnvær, og atkomsten til nr. 3 og 5 blir bortimot ufremkommelig. Vi har etterfylt med sand, men den skylles fort bort igjen. Nå er det igjen en stor grøft på tvers av veien.
 • 28.05.2013 Eventyrstien i Bogeråsen
  Beskrivelse: Det har i flere år vært mangelfult utført krattknusing langs veiene våre i bl.a Bogeråsen. Nå ser det også ut for at vi vil lide den samme skjebne når det gjelder rydding og fjerning av grus på våre veier og gangstier i Bogeråsen. Trolig er det også slik de aller fleste steder i Byen vår. Hvorfor det skal være slik ligger utenfor min fatteevne. Å få dette utført må da være meget enkelt og jeg tror heller ikke dette vil koste veldig mye. Det blir bare mye trivligere og penere.
 • 28.05.2013 Fiolbakken 24
  Beskrivelse: Utenfor Fiolbakken 24 (kommunal vei) i Lia borettslag er det i ferd med å dukke opp en stor stein gjennom asfalten
 • 28.05.2013 Blomsterveien innkjøring til Kløverbakken i Lia borettslag
  Beskrivelse: Det bør legges mer asfalt i innkjøringen til Kløverbakken fra Blomsterveien - Lia borettslag
 • 28.05.2013 Bæreiaveien innkjøring til garasjeanlegg i Lia borettslag vis a vis Lia barnehage
  Beskrivelse: Det bør legges mer asfalt i innkjøringen til midtre garasjeanlegg i Bæreiaveien - Lia borettslag
 • 28.05.2013 Nedre Badstuvegen 5
  Beskrivelse: Veien har svært gammel asfalt som derfor går lett i oppløsning. I tomtegrensen til Nedre Badstuvegen 5 er det nå et større åpent hull så må tettes med varm asfalt for at ikke mer av veien skal bli uten asfalt.
 • 28.05.2013 O.A. Hexumsveg
  Beskrivelse: Tett overvannskom etter regnskyll.
 • 28.05.2013 Bukkene Bruses veg
  Beskrivelse: Tidligere i vår ble Bukkene Bruses veg ryddet for grus og sand, men jeg forundres over hvorfor bare den ene siden ble "sopt" og ikke den andre. Dersom dette skyldes mekanisk feil på utstyr burde vel denne feilen være rettet nå slik at også den andre siden av Bukkene Bruses veg i Bogeråsen kan bli "sopt"
 • 28.05.2013 Høibyvegen ,2224 Austmarka
  Beskrivelse: Veien er utrolig humpete og med trafikkfarlige steinrøyser midt i veien. Hvor er kvalitetssikringen i arbeidet som skal gjøres på veiene. Nå må det bli kjørt på grov grus. Subbus er borte etter 3 dager med de regnvær som er for tida. Øystein Nygårdseter
 • 28.05.2013 Solvegen 1-25
  Beskrivelse: Kan du se å få satt igang med den forbanna asfalten? http://youtu.be/MlnO8v7fECI
 • 07.05.2013 Rådhuset 14
  Beskrivelse: Stort hull i vegen, må tettes snarest. Ødelegger snart biler.
 • 07.05.2013 Stasjonsvegen, Roverud
  Beskrivelse: Hei. Nå er det masse store hull og ujevnheter i Stasjonsvegen. Litt grus i de verste hullene hadde vært på sin plass i påvente av høvling
 • 07.05.2013 Sjøendledvegen, 2218 Lundersæter
  Beskrivelse: Hei Vi venter på at dere skal komme og sope opp grusen fra i vinter: På forhånd takk!
 • 07.05.2013 Tråstad Ungdomskole
  Beskrivelse: Skade i trafikkøy
 • 07.05.2013 brødbølfossvegen
  Beskrivelse: den trenger at dere kommer og fyller i huler og skraper vegen den er ikke gøy og kjøre med bil eller moped det rister og dumper så fært så mopeden blir ødelagt til slutt og biler også
 • 07.05.2013 Thorsrudvegen
  Beskrivelse: Mellom Thorsrudvegen 1 og Thorsrudvegen 2 så er det et ca 15cm dypt hull. Det hadde vært fint om dere kunne fyllt opp dette. Det er asfalt i vegen der. Hullet er der også når det ikke er telehiv...
 • 26.04.2013 Odalsveien
  Beskrivelse: Hei. Ved markert punkt (ca) er det et stort telehiv som har vært i flere år. Flere bileiere har fått skadet bilen pga dette. Får dere satt opp skilt ved telehivet og/eller langs Odalsveien da en større strekke fra markert punkt har dumper/høyder som gjør veien vanskelig fremkommelig.
 • 26.04.2013 tiurvegen
  Beskrivelse: PKT 1: Tiurvegen har etter passering Bokfinvegen en fartsgrense på 30 km. Det er mange barn i vårt borettslag som leker rundt garasjer etc som ligger ned mot veien og det hender ofte at barna også beveger seg ut i Tiurvegen. Her kjøres det generellt fort. Ikke bare biler men bussene holder ofte alt for stor fart. Hvordan går vi fram for å søke/spørre om det er mulig å plassere "fartsdumper" i Tiurvegen? Dette hadde forhåpentligvis hjulpet endel. Pkt 2: Fra garasjeanlegg i Tiurvegen og til Bokfinkvegen er det en gangvei. Denne er i så dårlig forfatning at det er direkte farlig å gå der etter mørkets frembrudd. Jeg har selv, to ganger, hjulpet eldre mennesker på bena ette at de har snublet i hull på gangveien. Dette bør rettes opp. Mvh Arne Paulsrud - Langerudberget Borettslag
 • 26.04.2013 Sykehusbakken (krysset Dr Gundals veg/W.Faye Hansens veg
  Beskrivelse: I forbindelse med gravearbeider,i Dr. Gundahl veg, har det i lengre tid vært meget store hull i vegbanen. De er såpass store at en lett kan miste kontrollen over bilen eller få skader på bilens understell. Det er helt utrolig at ingen tar nødv. grep for å få utbedret vegbanenen!!
 • 26.04.2013 Kristinegate 3, 2209 Kongsvinger
  Beskrivelse: Kristinesgate er full av kjempestore hull i veien!! Det er helt forferdelig å kjøre bil og sykle der.
 • 12.04.2013 Bygningsgutua 23 - 25
  Beskrivelse: Vedr drenerings/overvannskum i Bygningsgutua - avkjøring / kryss til Bygningsgutua 23 og 25: Stort hull i vegen - smeltevann renner i hullet og graver hullet større. Hull ifm røret som går ut fra kummen / trafikkfarlig.
 • 11.04.2013 Holtvegen mellom Glommeng. og Jernb.g.
  Beskrivelse: Nå er Holtvn. mellom Glommengata og Jernbanegat likke ille som sist jeg tok opp dette med store hull i veibanen. Når dere får slike meldinger og dere legger noen gruskorn i hullene, vil dere ikke sjekke opp dette senere uten at vi skattebetalere må bemerke det igjen.
 • 02.04.2013 Eidemsgate
  Beskrivelse: Fra Osloveien og opp mot sykehuset( Eidemsgt.) er det et nokså stort og dypt hull i hø. kjørebane. Farlig for biler å havne med hjulet opp dette hullet.
 • 02.04.2013 lerkeveien
  Beskrivelse: Her bør det kanskje gjøres noe???? Stort hull og skarpe kanter sånn har det vært nå i lengre tid.
 • 02.04.2013 eventyrstien
  Beskrivelse: strøgruskasse i enden av eventyrstien ved gjesteparkering er tom for grus
 • 02.04.2013 Toresheimveien/Langelandfaret
  Beskrivelse: Gangvegen mellom Toresheimveien og Langelandfaret er bare is. Folk går over vår eiendom pga. Farlig gangvegen. Det må strøs for å unngå beinbrudd og stygge fall.
 • 02.04.2013 Langerudberget
  Beskrivelse: Meldte fra om svært glatte veger i Langerudberget 15. mars Saken står som ikke behandlet og det er fortsatt ikke strødd! Det kan vel ikke være så vanskelig å få utført
 • 02.04.2013 langerudberget
  Beskrivelse: Svært glatt på nesten blank stålis på de kommunale vegene På vegene til borettslagene har det gjennomgående vært mye bedre grusing i vinter.
 • 02.04.2013 Skoleveien, Austmarka
  Beskrivelse: Skoleveien fra toppen av Hagbakken ned mot brua over Sagåa er bare is. Veien videre mot skolen i Sagåveien og Bygningsgutua er også meget glatt og trenger strøing.
 • 02.04.2013 Holtvegen
  Beskrivelse: Hei På grunn av dårlig brøyting i Holtvegen, ligger det nå et islag på ca 30 cm. Ved mildvær kjøres dette ned slik at det blir reale hjulspor og hull mot kummer. Når det på natten blir 10 - 15 minus fryser dette til, slik at det blir forferdelig dårlige kjøreforhold. Mye av trafikken blir på gangfelt da dette er mest kjørbart. Dette gjelder hele Holtvegen fra Tinghuset. Håper dere kan sende veghøvelen en tur når det er mildvær.
 • 02.04.2013 Oberst Krebsgt.
  Beskrivelse: Ekstremt glatt i deler av Øvrebyen, nærmest uframkommelig for gående, og svært vanskelig for kjørende. Vennligst strø flg. gater snarest: Oberst Krebsgt., Nygt. (hele lengden), Prestegårdsveien, deler av Storgt. over Øvre Langelandsvei samt Alfsgt.
 • 02.04.2013 Solvegen mot Tråstadvegen
  Beskrivelse: Veibanen opp bakken fra tråstadvegen er nå en eneste stor issvull. Den har svært dype hjulspor i isen. Det er svært vanskelig framkommelighet både for kjørende og gående.
 • 27.02.2013 Toresheimveien, Kongsvinger
  Beskrivelse: Ved Toresheimveien 10, er det vanndannelse i veien, mye is og dype hjulspor.
 • 27.02.2013 Fortau i Storgt.vis a vis gamle Pyramiden som er under ombygging.
  Beskrivelse: Fortauet er smalt og dårlig bøytet. Smeltevann renner over fortauet som skrår ut mot gata. Når smeltevannet fryser blir det en issvull som gjør at fotgjengere må bruke gata for å komme forbi. Det burde være på tide å åpne fortauet på østsiden. Det brukes nå bare som lagerplass for utbyggeren.
 • 22.02.2013 Gangveg Tråstad
  Beskrivelse: Gagveg til Tråstad ungdomsskole (egornvegen/sundvegen) blir ikke brøytet. Nå er deler av gangvegen fylt opp med snø
 • 21.02.2013 Holtvegen mellom Glommeng. og Jernb.g.
  Beskrivelse: Store hull i veibanen. Spesielt ett som er ca. 20-25 cm dypt. Dette har vi slitt med i et par år nå. Hvor lenge skal det være slik??? Dette er tatt opp tidligere, men bar midlertidig forbedret slik at et par dager senere er det like ille.
 • 20.02.2013 Bevervegen
  Beskrivelse: Hei Parkeringsplassen nedenfor barnehagen brøytes/strøes aldri. Det hadde vært fint om dere fikk det inn i rutinene. Det er mange som bruker kunnskapsklyngen her på Rasta som gjerne skulle brukt plassen.
 • 20.02.2013 Guldbækåsen
  Beskrivelse: Hei Snøbrøyting: 1) Stedet på kartet viser til en parkeringsplass som ikke har blitt brøytet for snø på to år. Sa fra om dette til GIVAS i fjor også, uten å få svar. 2) Han som brøyter snø legger igjen svært mye snø i oppkjørslene. Eksempelvis mandag 18. februar, var det ikke mulig å kjøre til fra eiendommene og huseiere må bruke svært mye tid til sammen for å måke vekk snøen. En jobb jeg vil tro ville tatt maksimalt 5 minutter ekstra.
 • 19.02.2013 Dr. Gundahls veg
  Beskrivelse: På tide å måke snø i sykehusbakken? Det kan se ut som om det er ukesvis siden sist. Daglig nestenulykker med biler som sklir ned/ikke kommer opp i de dype sporene.
 • 19.02.2013 Tranebærvegen
  Beskrivelse: tranebærvegen er en blindvei og det er laget til et område for enden av vegen der der biler kan snu. Imidlertid er både måking og strøing her mangelfull og kan opplagt forbedres. es. Som regel lages det bare en smal stripe når det måkes. Til vanlig prøver jeg å få det meste unna sjøl, men siden det er kommunal grunn er det jo ikke jeg som egentlig skal holde på her. I fjor ble området mellom de to garasjene planert ut og etterfylt med grus slik at det nå er enkelt å få ryddet snøen vekk fra snuområdet. snu
 • 19.02.2013 Høibyvegen ,2224 Austmarka
  Beskrivelse: Altfor smal veg på grunn av manglende snøbrøyting.
 • 14.02.2013 Vardåsvegen
  Beskrivelse: Vi kan ikke se at det er ryddet snø på fortauet i Vardåsvegen, hvorfor har dere da skrevet at det er ordnet?
 • 13.02.2013 Vardåsvegen
  Beskrivelse: Det er ikke ryddet snø på fortauene i Vardåsvegen. Dette gjør det håpløst å komme frem med barnevogn!
 • 06.02.2013 Orrevegen
  Beskrivelse: Det er fortsatt en stor mengde løssnø i vegen fra Tiurvegen og oppover Orrevegen på høyre side. Videre er det det tydeligvis mye is under for det er skikkelig "rullebrett" å kjøre på. Det ble gjort en god innsats i området i går, men ikke nok i nedre del av Orrevegen
 • 06.02.2013 Sideveier i Kongsvinger
  Beskrivelse: Hei. Er det tenkt å fylle på litt grus i hullene i Glommengata, og har kommunen tenkt å få ut noe veihøvler for å skrape bort issvuller som ødelegger bilder slik forholdene er nå? Litt provoserende å se fire brøytetraktorer etter hverandre på 0,5 cm nysnø, mens issvullene ødelegger biler i glommengata, Strandveien, krysset opp mot gamle Bæreiavei for å nevne noen!
 • 21.01.2013 Glommengata
  Beskrivelse: Stengt fortau ved bruenden. For å komme til sentrum (Fra Kurudsand), må man gå i veibanen grunnet stengt fortau. Går i og for seg greit hvis man går alene og kan gå på "stien" som er laget i snøen på fortauet, men med barnevogn, MÅ man gå ut i veibanen. Dette erfarte jeg en dag og det var med livet som innsats! Når åpnes fortauet?
 • 21.01.2013 Askeladdveien/Eventyrstien
  Beskrivelse: Hei! Det er nå et hull i veien i krysset Askeladdveien/Eventyrstien, der det trykker opp vann fra under veien. Det blir også veldig glatt der da vannet trykker opp og det er minusgrader. Det er blitt satt opp noen sperrebukker der, men lurer nå på hvor lenge de skal stå der, og hva som er tenkt skal gjøres med veien fremover?
 • 11.01.2013 Holtbergvegen 420
  Beskrivelse: Parkeringsplassen vis a vis Holt Kirkegård/ Puttara Fus Barnehage er livsfarlig glatt!!!
 • 11.01.2013 Ole Bogers veg/Waldemar Carlsens veg
  Beskrivelse: Gangvegen mellom Ole Bogers veg og Waldemar Carlsens veg blir ikke brøytet.
 • 11.01.2013 Tråstad Ungdomskole
  Beskrivelse: Er det mulig og holde gangveien mellom Ekornveien og parkeringa på Tråstad ungdomskole ryddet vinterstid, blir mye brukt av skoleelever og folk som bor i omerådet :-)
 • 11.01.2013 Tråstad Ungdomskole
  Beskrivelse: Er det mulig og holde gangveien mellom Ekornveien og parkeringa på Tråstad ungdomskole ryddet vinterstid, blir mye brukt av skoleelever og folk som bor i omerådet :-)

Se alle