Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

2224 Austmarka

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 04.10.2016
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Gang og sykkelvei fra Vestbredden v/bru i nordenden av Vestbredden til Åbogenveien er i behov av skraping og kantslåing. Vegen er i meget dårlig befatning. Styret i Austmarka Vel
    2224 Austmarka
  • Svar: Hei! Takk for din henvendelse! Vi har et oppdrag på Holmenvegen, og tar dette samtidig når vi er på Austmarka. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle