Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Utsiktsvegen 19

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 22.01.2018
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Utsiktsvegen 19
 • Beskrivelse: Som beboer i Utsiktsvegen registrerer jeg at denne vegen er i overkant godt brøytet og saltet hele vinteren gjennom. Derimot er det problematisk for tiden å kjøre trygt inn til Utsiktsvegen via Gml. Bæreiaveg og Jerbanegata. Begge disse tiførselsvegene er svært glatte og trafikkfarlige i begge retninger. I tillegg er Jernbangata her snevret inn med brøytekanter slik at man blir tvunget til å benytte fortauet ved forbikjøring. Jeg vet at fylket har ansvaret for Utsiktsvegen, hvorfor ikke også de to veibitene som fører fra Glommengata til Utsiktsvegen? Håper noen raskt kan ta tak i dette!
  Utsiktsvegen 19
 • Svar: Hei! Det er fylkesveg helt ned (inkl. Glommengata), noe som betyr at fylket ved vegvesenet har ansvaret for brøytingen på strekningen du beskriver. Med vennlig hilsen teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle