Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Røgdenvegen 19

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 26.10.2017
 • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
 • Adresse: Røgdenvegen 19
 • Beskrivelse: Ønsker å flytte oppheving av 60 sone 200m lenger ned i vegen, grunnet ekstrem høy fart før 80 sone begynner. Har hatt 2 nesten ulykker på 2 uker hvor vi nesten har blitt kjørt i siden av biler som skal skyndte seg forbi når vi skal svinge inn vår innkjørsel. Vi har også mistet en katt pga høy fart i 60 sone. Virker som om folk kjører enda fortere her siden det har blitt gangveg. Bilister begynner å gi på rett oppe i svingen her, 500m før 80 sone begynner og ligger da fint i ca 100-120 forbi oss rett før 80 sone begynner. Vi har akkurat kjøpt det huset her, bodd her i en mnd, hadde aldri i min villeste fantasi trudd at det kjørtes så stygt her!
  Røgdenvegen 19
 • Svar: Hei! Dette er ikke kommunal veg. Du må derfor rette din henvendelse til statens vegvesen. Med vennlig hilsen teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle