Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Eventyrstien/Askeladdveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 15.08.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Eventyrstien/Askeladdveien
  • Beskrivelse: Hei, Viser til svar fra dere vedr. spørsmål jeg sendte inn tidligere. Er det bestemt noe tidspunkt for når dette arbeidet vil starte? ■Beskrivelse: Hei! Sendte inn en henvendelse i januar om vann som kom opp i veien i krysset Eventyrstien/Askeladdveien. Det ble satt opp noen sperrebukker der, og de står der fortsatt. Er det blitt avklart hva som skal gjøres her? Har også hørt snakk om at kommunen skal lage gangvei i Eventyrstien fra krysset Eventyrstien/Askeladdveien og opp til boligene i Eventyrstien. Er det bestemt når dette arbeidet skal settes igang? Er det også noen planer om utbedring av Eventyrstien og evt. Persvegen? Veiene er utrolig sporete, og det er daglig biler som subber borti under bilen pga. forhøyning midt i veien. ■Svar: Hei! Dette vil mest sansynlig bli utbedret samtidig som ny gang og sykkelveg blir etablert. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
  • Svar: Hei! Har ikke oversikt på når det settes i gang. Det er avhengig av andre faktorer også. Andreas Fuglum vil kunne gi mer utfyllende svar. Han treffes best på tlf. 48248535. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle