Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Eventyrstien/Askeladdveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 01.08.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Eventyrstien/Askeladdveien
  • Beskrivelse: Hei! Sendte inn en henvendelse i januar om vann som kom opp i veien i krysset Eventyrstien/Askeladdveien. Det ble satt opp noen sperrebukker der, og de står der fortsatt. Er det blitt avklart hva som skal gjøres her? Har også hørt snakk om at kommunen skal lage gangvei i Eventyrstien fra krysset Eventyrstien/Askeladdveien og opp til boligene i Eventyrstien. Er det bestemt når dette arbeidet skal settes igang? Er det også noen planer om utbedring av Eventyrstien og evt. Persvegen? Veiene er utrolig sporete, og det er daglig biler som subber borti under bilen pga. forhøyning midt i veien.
  • Svar: Hei! Dette vil mest sansynlig bli utbedret samtidig som ny gang og sykkelveg blir etablert. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle