Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Friområde nedenfor Barkvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.06.2013
  • Kategori: Forsøpling
  • Adresse: Friområde nedenfor Barkvegen
  • Beskrivelse: Området blir benyttet som avfallsplass for hageavfall og etterhvert også annet avfall. Folk kommer kjørende med avfall blant annet fra eneboliger på Langeland. I det seinere har det blitt stadig stadig større mengder. Dette er et turområde for mange. Går det an å få ryddet opp og satt opp et skilt?
  • Svar: Hei! Kommunen har inngått en avtale med borettslaget i Toreheimvegen om leie av dette området. En del av avtalen innebærer å sette området i stand. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle