Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bukkene Bruses veg/Bogeråsen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 07.05.2013
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Bukkene Bruses veg/Bogeråsen
  • Beskrivelse: Når du kjører Bukkene Bruses veg opp til Bogeråsen blir du litt før krysset til Langvenna varslet om at du kjører inn i et område merket med 30km sone. Med all sansylighet gjelder dette helt frem til snuplassen, men jeg er ikke sikker for det står ikke noe om at sonen er opphevet. Starter du på tur tilbake er det ingen varsel om at det er 30km fartsbegrensning, men det står opphevet på samme sted etter krysset til Langvenna. Det jeg lurer på er hva som gjelder for det er nesten ingen som senker farten til 30 km når de kjører oppover og tilbake er det jo ikke noe skilt så da kjører alle ihvertfall i 50 km og kanskje også mere. Selv skolebusser og Bybussen kjører i mer enn 30km. Det er heller aldrig blitt registrert at det er avholdt noen kontroll, for hadde det vært gjort, hadde nesten alle som kjører denne veien mistet "lappen". Det bør ryddes opp i dette for slik skal det vel ikke være.
  • Svar: Hei! Denne skiltingen helt vanlig, og helt riktig etter skiltforskriften. Passerer man et soneskilt, i dette tilfelle 30 km/t sone, gjelder denne farsgrensen alle veger og tilstøtende veger inne i sonen. Det er svært vanlig at slike soner oppheves på samme sted som den innføres. Det er politiets oppgave å foreta fartskontroller, og dersom det oppleves som et stort problem at fartsgrensen ikke overholdes, anbefaler vi å kontakte politiet for å be dem holde kontroll. Det kan være fordelaktig om en slik henvendelse kommer på vegne av beboerne via velforeningen eller borettslagene. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle