Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Sykehusbakken (krysset Dr Gundals veg/W.Faye Hansens veg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 26.04.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Sykehusbakken (krysset Dr Gundals veg/W.Faye Hansens veg
  • Beskrivelse: I forbindelse med gravearbeider,i Dr. Gundahl veg, har det i lengre tid vært meget store hull i vegbanen. De er såpass store at en lett kan miste kontrollen over bilen eller få skader på bilens understell. Det er helt utrolig at ingen tar nødv. grep for å få utbedret vegbanenen!!
  • Svar: Hei! Dette har blitt reparert flere ganger, men mengden trafikk, og nedbør bidrar til at forholdene fort blir dårlige igjen. Når vi er sikker på at telen er ute av bakken, og at den gravde grøfta får satt seg, vil det bli reasfaltert. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning.
Se 20 siste saker eller alle