Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Odalsveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 26.04.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Odalsveien
  • Beskrivelse: Hei. Ved markert punkt (ca) er det et stort telehiv som har vært i flere år. Flere bileiere har fått skadet bilen pga dette. Får dere satt opp skilt ved telehivet og/eller langs Odalsveien da en større strekke fra markert punkt har dumper/høyder som gjør veien vanskelig fremkommelig.
  • Svar: Hei! Jeg får dessverre ikke opp angjeldene sted. Dersom det er på den delen av Odalsvegen som går fra Fv 210 Vestre Solør veg, og til Gruegrensen (ved Geittjernet), er den delen Fylkesveg, og dermed statens vevesen sitt ansvar. Derfra og videre, er vegen felleseid mellom de berørte kommuner, og vedlikeholdes av Overåsvegen vegstyre, hvor Ole Neskvern er kontaktperson - tlf. 91556229. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning.
Se 20 siste saker eller alle