Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Bygningsgutua 23 - 25

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 12.04.2013
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Bygningsgutua 23 - 25
 • Beskrivelse: Vedr drenerings/overvannskum i Bygningsgutua - avkjøring / kryss til Bygningsgutua 23 og 25: Stort hull i vegen - smeltevann renner i hullet og graver hullet større. Hull ifm røret som går ut fra kummen / trafikkfarlig.
  Bygningsgutua 23 - 25
 • Svar: Hei! Givas er satt på saken! Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle