Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Løkkegt. 29

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 20.08.2013
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Løkkegt. 29
 • Beskrivelse: Skaden er meldt veioppsyn i kommunen før snøen kom, men det er ikke gjort noe enda. Hullet et ca 50 cm i diameter og 15 cm dypt.
  Løkkegt. 29
 • Svar: Hei! Vegen er befart, og vi finner ikke at hullet er alvorlig nok til at vi gjør noe med det nå. Reparasjon er bestilt, men det er foreløpig for kaldt til å utføre en permanent utbedring. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning.
Se 20 siste saker eller alle