Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Gangveg Tråstad

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.02.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Gangveg Tråstad
  • Beskrivelse: Gagveg til Tråstad ungdomsskole (egornvegen/sundvegen) blir ikke brøytet. Nå er deler av gangvegen fylt opp med snø
  • Svar: Hei! Dette er ikke en offentlig gang- og sykkelveg, men en snarveg/sti som mange benytter. Stien er ikke opparbeidet, og vil ikke tåle kjøring med tyngre kjøretøy. Stien vil derfor bli brøytet. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle