Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Holtvegen mellom Glommeng. og Jernb.g.

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 21.02.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Holtvegen mellom Glommeng. og Jernb.g.
  • Beskrivelse: Store hull i veibanen. Spesielt ett som er ca. 20-25 cm dypt. Dette har vi slitt med i et par år nå. Hvor lenge skal det være slik??? Dette er tatt opp tidligere, men bar midlertidig forbedret slik at et par dager senere er det like ille.
  • Svar: Hei! Hullet er lappet, men dessverre må vi leve med slike forhold til anleggsarbeidene i området er ferdigstilt. Det byr på utfordringer, men vi skal prøve å lappe hullet så godt det lar seg gjøre. Hullet blir størst og dypest under dårlige værfohold, og det er også da det er mest vanskelig å få masse til å feste seg. Men som sakt, når anleggarbeidene tar slutt, vil vegen bli som ny. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle