Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Øvre Langelandsvei, Kongsvinger

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 20.02.2013
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Øvre Langelandsvei, Kongsvinger
  • Beskrivelse: Det går en kommunal gangvei fra Galgebakken og østover. Den munner ut i Øvre Langelandsvei rett nedenfor Rynnings gate. Her burde det ha vært et fotgjengerfelt. Skoleelever fra Langeland skole og andre fotgjengere må her krysse Ø. Langelands vei fordi det ikke er fortau på den siden av veien der gangveien fra Galgebakken opphører.
  • Svar: Hei! Vil først si at Øvre Langelandsveg er fylkesveg, og dermed er dette statens vegvesen sitt ansvar. Har forståelse for dine synspunkter, men vi er ikke sikre på om vi støtter et fotgjengerfelt over vegen på dette stedet. I så fall må det bli opphøyd fotgjengerfelt med ekstra belysning. Stedet er uoversiktlig, i tillegg et trearmet kryss, slik at det kommer biler fra mange hold, og ved å anlegge striper og skilt som fotgjengerfelt, får bilene vikeplikt for de gående. I seg selv vel og bra, men ikke på uoversiktlige overganger. Det vil kunne medføre at folk (særlig barn), får en falsk trygghet på at bilene stopper. Stopper de ikke, vet vi hvem som taper duellen, selv om det er bilførerens feil. Derfor er det noen steder like greit at det ikke er oppmerket fotgjengerfelt. Da må den som går over vegen overholde vikeplikten, og statistikken viser da at man ser seg bedre for enn med striper. Sebrastriper/fotgjengerfelt, må ikke misforstås som et trafikksikkerhetstiltak, for det er det ikke. De fleste påkjørsler av myke trafikanter skjer i eller like ved oppmerkede fotgjengerfelt. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle