Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Brattfossvegen/Nordstuvegen rv. 205

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.12.2012
  • Kategori: Gatelys
  • Adresse: Brattfossvegen/Nordstuvegen rv. 205
  • Beskrivelse: Gatelys fra krysset Brfattfossvegen/Nordstuvegen langs rv 205 og retning Kongsvinger virker ikke.
  • Svar: Trær har vokst opp i og ført til kortslutting og oppbrent ledning i luftstrekket. Gatelyset kan ikke komme på igjen før berørte grunneiere har gitt tillatelse til felling av trær. Da kan felling foretas og ny kabel strekkes. Dette blir utbedret så snart alle tillatelser er i orden. Mvh Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle