Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Hofoss, rv 205

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.12.2012
  • Kategori: Gatelys
  • Adresse: Hofoss, rv 205
  • Beskrivelse: Alle gatelys er nå mørke på Hofoss langs Rv. 205
  • Svar: Trær har vokst opp i og ført til kortslutting og oppbrent ledning i luftstrekket. Gatelyset kan ikke komme på igjen før berørte grunneiere har gitt tillatelse til felling av trær. Da kan felling foretas og ny kabel strekkes. Dette blir utbedret så snart alle tillatelser er i orden. Mvh Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle