Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Nedre Skogveg

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 28.11.2012
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Nedre Skogveg
 • Beskrivelse: Hei! Jeg minner om tjenesteerklæringen for veg. Forholdene i Nedre Skogveg, grusveg-delen, er under enhver kritikk. Vegstrekningen er et eneste stort hull. Sesongen for sommervedlikehold er i ferd med å løpe ut. Det er behov for å tilføre masser fordi det er ikke mer å kjøre vegskrape i, renske opp i grøfter, få åpnet et par stikkrenner og sørge for at overvannskummer tar unna skikkelig. http://www.kongsvinger.kommune.no/no/Enheter/Teknisk-forvaltning/Enhetens-artikler/Tjenesteerklaring-veg-og-parkering/
  Nedre Skogveg
 • Svar: Hei! Tjenesteerklæringen sier noe om akutt fare for trafikksikkerheten, og med ressursene som er avsatt til vegvedlikehold, har vi i høst dessverre kommet dit. Vi beklager forholdene, men vi har ikke mulighet til å vedlikeholde vegene så godt som vi ønsker. Med flere teleløsninger i høst/vinter, fikk vi ressurs og kapasitetsproblemer, derfor måtte mange veger vente lenge for tiltak ble satt i verk. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle