Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Blåklokkevegen, 2208 Kongsvinger

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 26.10.2012
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Blåklokkevegen, 2208 Kongsvinger
  • Beskrivelse: Hei, Det pågår et prosjekt med å sette opp gatelys i blåklokkevegen, hvilket er etterlengtet spesielt med tanke på alle skoleelever som bruker veien. Imidlertid ser det nå ut til at vegarbeidet avsluttes med 10-15 gjenstående hull i veien og ikke minst oppgravde innkjørseler som slett ikke er "forlatt" i den stand de var før arbeidet ble påbegynt. Det anses også forunderlig at kommunen ikke samtidig iverksetter offentlig kloakknettet på de gjenstående 3-4 hus, og at ikke den manglende 150-meters veisnutten asfalteres når alle maskiner likevel er i sving i ene enden av veien??
  • Svar: Hei! Det gjenstår asfaltering i kryss/området Høgspentvegen-Symrevegen-Blåklokkevegen. Dette skal gjøres en av de første dagene. Kabelgrøft for gatelyskabel er ikke sluttført, og det gjenstår litt arbeider he, blant annet endelig oppussing. Kryssende avkjørsel skal pusses opp i fm. dette. Stålmaster skal monteres så snart kabelgrøft er ferdig. Sanering av VA-nettet i Blåklokkevegen er en del av større saneringsjobb Givas skal gjennomføre i Lia om noen år. Vi har avventet å gjøre noe i Blåklokkevegen inntil VA-arbeidene skulle starte, men det har gått en del år nå, slik at da vi skulle oppgradere selve krysset Utsiktvegen x Høyspentvegen valgte vi å ta veibelysningen videre inn Blåklokkevegen. Belysningen vil ikke komme i konflikt med fremtidig va-arbeider i vegen. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle