Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Rymovegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 26.10.2012
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Rymovegen
  • Beskrivelse: Hei! Ang.:Rymovegen Hvor lenge skal vi ha "dårlig nok" veg før vi ser en ordentlig veghøvel? ikke en traktorskrape som hopper over hullene!! Kanskje ikke så dumt å komme å se på denne vegen som ikke er dårlig nok? Skal det virkelig være slik at veghøvelen er å se to ganger i året? Må heller ikke glemme at vi har en undergang som står full av vann, så fort det kommer et regnskyll. Burde vel gå an å få til en løsning slik at folk kommer seg på hovedvegen når den er stengt?
  • Svar: Hei! Dersom forholdene ikke medfører en akutt trafikkfare, kan det risikere å måtte vente. Med de ressursene vi har til rådighet, kan vi dessverre ikke bare sende veghøvelen vilkårlig rundt. For å få best utnyttelse, må dette planlegges/samkjøres, og tas samtidig med andre veger i området. Det tildeles for lite penger til vegvedlikhold, noe som blant annet medfører at vi kan høvle vegene så ofte som vi vil. Undergangen fylles med vann fordi dreneringen som skal lede vannet vekk er ødelagt. Dette har sammenhang med brua og hovedvegen, og er således statens vegvesen sitt ansvar. Vi har brakt i erfaring at dette skal utbedres i 2013. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle