Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Rymoveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.10.2012
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Rymoveien
  • Beskrivelse: Da Rymovn. ble skrapet på ettersommeren, ble partiet mellom riksvegundergangen og Nuggursdveien avglømt. Det er vel på tide med en runde med skrapa nå! Det blir ikke bedre av at det er tømmerdrift etter vegen om dagen.
  • Svar: Hei! Vi planlegger en vedlikeholdsrunde før snøen kommer. Denne vegne vil bli befart, og dersom den er dårlig nok, vil den bli høvlet. Dersom skogsdrift har bidratt til at vegen har blitt dårligere, er det viktig at vi får vite hvem det er slik at de kan reparere vegen etter seg. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle