Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Markensvegen ved Tråstad ungdomsskole

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.10.2012
  • Kategori: Annet
  • Adresse: Markensvegen ved Tråstad ungdomsskole
  • Beskrivelse: Ved anlegg av Strandpromenaden over Skansesletta og av friidrettsbanen på Tråstad ble det anlagt en provisorisk anleggvei over gangveien og parkerinsplassen nærmest Glomma ved Tråstad ungdomsskole. Grus ble fylt opp på elevenes gangvei og deler av plenen mellom gangvei og p.plass. Deler av p.plassen er av samme grunn nå umulig å bruke til sitt egentlige formål. Flere kantsteiner ble flyttet og ligger delvis strødd ut over plassen.Slik situasjonen er nå, er det også enkelt å ta seg inn på promenade med bil. Håper kommunen kan ta seg av dette slik at nevnte forhold ikke lenger blir til sjenase for brukerne av området.
  • Svar: Hei! Det er planer om å sette dette i stand. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning.
Se 20 siste saker eller alle