Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Beverlia, 2210 Granli

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 19.10.2012
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Beverlia, 2210 Granli
  • Beskrivelse: Mangler henvisningsskilt til Beverlia nede ved Granlivegen, samt veiskilt inn til boligfeltet. I tillegg hadde det vært fint om Sjølivegen kunne skrapes og hull tettes før telen og snøen kommer, da vil det være lettere med snøbrøytingen til vinteren.
  • Svar: Hei! Vi er usikre på hva du mener med henvisningsskilt. Dersom det menes skilt hvor det står "Beverlia", er ikke dette noe kommunen besørger. Vi er også usikre på hva som menes med vegskilt til boligfeltet, men er det samme som ovenfor, er heller ikke dette noe kommunen besørger. Gatenavnskilt på kommunale veger, er derimot vårt ansvar. Gi oss en tilbakemelding på om det mangler gatenavnskilt i en eller begge ender av Sjølivegen. Vi befarte Sjølivegen for et par uker siden, og det var da ikke nødvendig å høvle vegen. Våre økonomiske resurser er svært begrenset, noe som medfører at veger ikke blir høvlet/skrapt dersom det bare er ubehagelig å kjøre på vegen. Vi skal befarer vegen, og vurdere om vegen skal høvles. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle