Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Brandvalvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 11.10.2012
  • Kategori: Annet
  • Adresse: Brandvalvegen
  • Beskrivelse: Kumlokk knust, antageligvis av kantklipper. Kummen står åpen.
  • Svar: Hei! Dette er fylkesveg. Du må derfor rette din henvendelse til Statens vegvesen. Prøv og melde i fra til Statens vegvesen ved: Brede Sillerud. Tlf.: 99527920 eller Statens vegvesen Region øst. tlf.: 02030 firmapost-ost@vegvesen.no Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle