Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Parkveien/Eidemsgate

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 11.10.2012
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Parkveien/Eidemsgate
  • Beskrivelse: Er det mulig å få et trygt sted å krysse veien her (fra sykehuset mot politihuset) for oss gående? Ikke alle som bruker blinklys i dette krysset....
  • Svar: Hei! Er usikker på hva du mener, men kommunen har ingen oppfatning av at det er spesielt utrygt eller mer utrygt å gå eller krysse vegen langs denne vegstrekningen enn andre steder. Dersom det er på gunn av manglende oppmerkede gangfelt, er det misforståelse å tro at gangfelt bedrer trafikksikkerheten, tvert i mot. Undersøkelser viser at ulykkesrisikoen øker i og i nærheten av gangfelt. Gangfelt medfører vikeplikt for kjørende, men det hjelper lite dersom billisten ikke overholder vikeplikten. I et sammenstøt mellom bil og myk trafikant, taper alltid den myke trafikanten, selv om denne hadde retten på sin side. Uten gangfelt, stopper de gående opp, og går ikke over vegen før det er klart. Noe som oppfattes som tryggere. En uoppmerksom sjåfør, blir nødvendigvis ikke mer oppmerksom fordi det er striper i vegen. Både norsk og svensk forskning viser at sebraen kan være et farlig dyr. På en vei med fartsgrense på 50 kilometer i timen og ingen spesielle tiltak for å redusere farten i forbindelse med gangfeltet, er faren for å bli påkjørt større i sebrastripene enn om gangfeltet ikke var der. Det er derfor feil å tro at gangfelt er et trafikksikkerhetstiltak. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle