Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Vardåsvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 04.10.2012
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: Vardåsvegen
  • Beskrivelse: Det er et tre der som er delvis knekt. Kan se ut som om det faller ned i vegbanen ved neste vindkule. Og generelt: Hele Skriverskogen gror igjen. Dere har flere svar her av typen "skal se på dette" (fra våren 2011). Er det gjort og hva er ev. deres avgjørelse?
  • Svar: Hei! Vardåsvegen er fylkesveg, og dermed statens vegvesens ansvar. Din henvendelse må derfor rettes dit. Når det gjelder generell gjengroing på kommunens eiendommer, kan det tas kontakt med Kongsvinger kommune ved eiendomsenheten. Ta kontakt med erik Kirkemo på tlf. 47604127. Vegetasjon på private eiendommer må gårdeier selv ta ansvar for. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle