Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Doblougbakken - Heibergsgate

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 04.10.2012
  • Kategori: Annet
  • Adresse: Doblougbakken - Heibergsgate
  • Beskrivelse: Gangvegen mellom Heibergs gate og Doblougbakken er i ferd med å gro igjen av vegetasjon fra begge sider. Vegetasjonen må ryddes vekk før snøen kommer, ellers blir det tilnærmet ufremkommelig.
  • Svar: Hei! Denne gangforbindelsen har dessverre ikke vært prioriert av kommune. Vi er litt usikre på hvorfor, men i følge kartgrunnlaget er deler av denne gangvegen privat. Vi skal sjekke ut forholdene nærmere, men kan ikke love at gangvegen vil bli vedlikeholdt i år. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle