Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Chr.engs veg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 04.10.2012
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Chr.engs veg
  • Beskrivelse: Stor gjennom gangs trafikk i Chr.eng veg. Det er skiltet gjennomkjøring forbudt ,men det blir ikke respektert i det hele tatt. Stor trafikk spesielt ved skolestart /skoleslutt,dette er også skoleveien for mange barn. Det er også stor trafikk i Blomsterveien,er skiltet 30 sone som blir lite respektert, her er det nesten- ulykker hver dag.
  • Svar: Hei! kommunen er klar over dette problemet, men det er vanskelig for oss å gjøre mere uten at det blir svært store kostnader ut av det. Dersom trafikantene ikke overholder den til en hver tid gjeldene offentlig skilting, er dette en sak for politiet. Ta kontakt med politiet for gjennomføring av fartskontroll og kontroll av gjennomkjøringsforbudet. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle