Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Gylterudvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 30.08.2012
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Gylterudvegen
  • Beskrivelse: Er det noen planer for kantklipping? Det vokser opp små busker på vegskulderen. Dette medfører veldig dårlig sikt gjennom svingene og skaper farliger situasjoner. Spesielt i forbindelse med skolebarn, sykkel ol.
  • Svar: Hei! Vi driver med kantslått, men er nå i en sluttfase. Vi skal befare en del veger, deriblant Gylterudvegen, og dersom vegetasjonen kan medføre en akutt fare for trafikksikkerheten vil det bli gjort noe med nå. Hvis ikke må det vente. Med vennlig hilsen teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle