Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

C. Larsmonsveg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 21.01.2013
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: C. Larsmonsveg
  • Beskrivelse: Er det mulig å kjøre en kantslått gjennom C.Larsmonsveg? Villnisset mot Vinger Hotell begynner å henge langt innover vegen og snevrer inn kjørebredden betraktelig. I tillegg er det mindre pent der nå.
  • Svar: Hei! Ved gjennomgang av systemet, ser vi at denne henvendelsen beklagelgvis ikke er besvart. Det er KKE som svarer på saker vedr. park/grønt, mens det er teknisk forvaltning som har med vegvedlikehold å gjøre. Vi beklager manglende informasjonsrutiner internt mellom KKE og teknisk forvaltning. Forhåpentligvis ble villnisset du beskriver slått i fjor høst. Ta gjerne kontakt med oss igjen dersom dette ikke ble slått, i så fall skal vi få dette slått i år. Benytt gjerne fiks nabolaget, men link saken til Veg/Vegvedlikehold. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle