Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

C. Larsmonsveg

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 21.01.2013
 • Kategori: Park/Grønt
 • Adresse: C. Larsmonsveg
 • Beskrivelse: Er det mulig å kjøre en kantslått gjennom C.Larsmonsveg? Villnisset mot Vinger Hotell begynner å henge langt innover vegen og snevrer inn kjørebredden betraktelig. I tillegg er det mindre pent der nå.
  C. Larsmonsveg
 • Svar: Hei! Ved gjennomgang av systemet, ser vi at denne henvendelsen beklagelgvis ikke er besvart. Det er KKE som svarer på saker vedr. park/grønt, mens det er teknisk forvaltning som har med vegvedlikehold å gjøre. Vi beklager manglende informasjonsrutiner internt mellom KKE og teknisk forvaltning. Forhåpentligvis ble villnisset du beskriver slått i fjor høst. Ta gjerne kontakt med oss igjen dersom dette ikke ble slått, i så fall skal vi få dette slått i år. Benytt gjerne fiks nabolaget, men link saken til Veg/Vegvedlikehold. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle