Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Klonteig

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 30.07.2012
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: Klonteig
  • Beskrivelse: Sameiet på Klonteig har på eget initiativ hogget mesteparten av busker i skråningen fra Klonteig ned mot Jernbanegata, som i løpet av flere år vokste fullstendig igjen. Vi kontaktet kommunen om å kjøre det bort, og det ble gjort for et par uker siden. Vi har imidlertid behov for å få tatt ned flere store trær i skråningen, som tilhører Kongsvinger kommune, da vi ikke har utstyr og mulighet til å få gjort dette. Vi forsto at det var kapasitetsproblemer pga. ferieavvikling i juni, så vi håper det er mulig å få hjelp til dette nå. Ta kontakt med undertegnede for mer informasjon, telefon 908 94 880 eller på mail.
  • Svar: Sjekket ut! ___________________________________ Det er fortsatt feieavvikling på grøntavdelingen. Erik Kirkemo tar kontakt når han er tilbake neste uke.
Se 20 siste saker eller alle