Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Sofies gate 5 og 7

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 19.02.2013
  • Kategori: Forsøpling
  • Adresse: Sofies gate 5 og 7
  • Beskrivelse: Vedr. kommunale bygg i Sofies gate 5 og 7 Det er nå utrolig subbete og uryddig rundt de kommunale husene i Sofies gate 5 og 7. Husene bærer tydelig preg av forfall og rundt er det søplete, gjørmete og uryddig. Ved siden av Sofies gate 7 er det laget en parkeringsplass så nær huset at dette henger omtrent i friluft. Dette ser forferdelig stygt ut. Så vidt jeg vet var det regulert inn en gate her som disse husene ligger, men her har det visst nok skjedd en reguleringsendring. Som nabo / gjenboer kan jeg ikke se å ha fått noe nabovarsel om dette. Jfr. Pbl. && 12-10 og 12-14. Men reguleringsendringen er en egen sak. Det er bygget et fint tinghus som holder det ryddig og rent på sine arealer. Jeg synes derfor kommunen ikke bør være de som drar standarden i området betydelig ned. Jeg ber om at kommunen sørger for en opprydning i området Med vennlig hilsen Nils Wang
  • Svar: Hei! Vi beklager at vi ikke har kunnet svare før nå, men denne saken har ved en feil blitt liggende gjemt/låst på "Fiks nabolaget". Dersom dette fremdelses er et problem, må du ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling. Med vennlig hilsen Kongsvinger kommune
Se 20 siste saker eller alle