Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Friområdet, Vepsvegen, Roverud

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 18.10.2011
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: Friområdet, Vepsvegen, Roverud
  • Beskrivelse: Friområdet er gjengrodd med tett skog og mange re, gamle trær. Dette stenger for sola, på nordre del av Vepsvegen, store deler av året. Tak gror ned med mose, pga. barnåler og nedfall fra skogen. Nedløp fra takrenner tettes stadig av barnåler og rusk fra skogen. Flere gamle trær står så nært hus at de faller på hus, dersom de skulle blåse ned. Flere av oppsitterene krever derfoe at alle store trær hogges og at det ryddes i friområdet. Mvh. Per Åge Granvoll, Vepsvegen 21
  • Svar: Sjekket ut!
Se 20 siste saker eller alle