Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Thomasine Lies v 1, 2211 Kongsvinger

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 07.10.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Thomasine Lies v 1, 2211 Kongsvinger
  • Beskrivelse: Stikkrenna og grøft under vegen der Thomasine Lies vei tar av fra Kongevegen tar ikke unna vann som bl.a. kommer ned fra skogen hvor Kongevegen blir til sti og turveg mot Lier. Det er i realiteten ikke noe grøft ved enden av stikkrenna. Den er altfor grunn, og igjennleiret av sand og masse som vannet har bragt med seg fra stien og gjennom stikkrenna. I tillegg er vegkrysset anlagt høyere enn tomta til Thomasine Lies v 1 og 3, slik at vann renner inn og gjennom denne tomta ved vårsmelting og ved mye regn sommer og høst. I vår stod vannet rundt denne tomannsboligen i en uke. Problemet er meldt pr. tlf i vår, og det skulle sendes noen for å se på tilfellet, og gis tilbakemelding,- men vi har ikke hørt noe fra dere. Plen på disse tomtene er merket, og vil bli ødelagt dersom dette fortsetter. Fint om det kunne lages skikkelig og dyp nok grøft til å ta unna vannet, event. andre tiltak som hjelper. Vedlegger bilde fra april 2011, og sender flere bilder på deres e-postadresse fra april og fra situasjonsbilde etter kraftig regn en hel dag i sommer.
  • Svar: oversendt til veg /anlegg.
Se 20 siste saker eller alle