Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Norvald Strandsveg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 19.02.2013
  • Kategori: Forsøpling
  • Adresse: Norvald Strandsveg
  • Beskrivelse: Langs hele Norvald Strandsveg er det et stort problem med avfall. I dikene på begge sider av veien, mest ned mot Glomma, ligger det plast, papir, glass,metall mm. Alt dette ble meget synlig da snøen forsvant i våres og enda tydeliger nå når det meste av vegatasjonen er i ferd med å bli hugget ned. Vi har et rikt dyreliv her nede på Siva og dette er et stor og tiltagende problem. Folk dumper søpper her, kaster ut av bilvinduene og sist, men ikke minst, utfordringen med all tungtransport. Det hender at østeuropeiske trailere blir stående her nede i 3-4 døgn i påvente av varer. Her finnes ingen sanitæranlegg for disse og følgene blir deretter. Omtrent rett utenfor Shütz (usikker på skrivemåte)er det en søppeldunk, den har vært full og utømt i alle fall i de to siste årene. Hvem har ansvar? Denne forsøplingen sender en del dårlige signaler og oppfordrer i verste fall folk til å kaste mer, det er jo ikke så nøye... Ift søppel, så har jeg et forslag: Tydelige skilter bør settes opp langs hele veien for å synliggjøre at forsøpling ikke godtas! Ved begynnelsen av veien kan man opprette to filer, en til innkjøring og en til utkjøring, denne strekka bør ikke være mer enn 5-10 meter,dvs slik den har fungert iom utgraving de siste ukene. Ved innkjøring på området kan det settes opp et stativ i lastebil-vindu-høyde, med poser til bruk for avfall og med god instruksjon på ulike språk eller tegninger. Når man forlater området etter hvert, i den andre filen, kan det ta settes opp dunker hvor man kan kvitte seg med avfallet. Det må være opp til kommunen å avgjøre henting, kostnader, oppfølging. Personlig mener jeg at de som driver industri her nede har et ansvar og bør bøtelegges når de ikke tar tak i problemet.
  • Svar: Hei! Av tekniske grunner har din sak blitt liggende ubesvart. Hver enkelt er ansvarlig for forsøpling, men søppel langs kommunale veger, ender som regel opp med å være kommunens ansvar. Hvorfor det er verre langs denne vegen enn andre veger er usikkert. Vi ønsker tilbakemelding fra deg kommende vår, om forholden fortsatt er slik du beskriver. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle