Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Gaukåsvegen 11, Rasta I

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 08.05.2019
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Gaukåsvegen 11, Rasta I
 • Beskrivelse: Mye løsgrus som skaper støv i Gaukåsvegen. Ber om at vegen feies i år. I fjor ble vegen saltet for å dempe støvproblemet, men det skapte svært glatt veibane. Dette sammen med nokså uryddige parkerings-og trafikkforhold rundt bilforhandlerne skaper dette farlige situasjoner. For tohjulinger var/er det etter mitt syn uforsvarlig.
  Gaukåsvegen 11, Rasta I
 • Svar: Hei, Takk for din henvendelse. Vegen er blitt feid og saken anses som løst. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle