Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Gaukåsvegen 11, Rasta I

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 08.05.2019
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Gaukåsvegen 11, Rasta I
  • Beskrivelse: Mye løsgrus som skaper støv i Gaukåsvegen. Ber om at vegen feies i år. I fjor ble vegen saltet for å dempe støvproblemet, men det skapte svært glatt veibane. Dette sammen med nokså uryddige parkerings-og trafikkforhold rundt bilforhandlerne skaper dette farlige situasjoner. For tohjulinger var/er det etter mitt syn uforsvarlig.
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse. Vegen er blitt feid og saken anses som løst. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle