Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Bæreivegen, 163A

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 24.04.2019
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Bæreivegen, 163A
 • Beskrivelse: Bæreiavegen er nylig gruset, og vi regnet derfor med snarlig asfaltering, ikke minst fordi det ble lagt et ekstra lag grus i høst. Nå har vi hørt at det ikke er planer om asfaltering før i august. Dette kan umulig stemme?! Vi støver ned! Det er så mye støv fra veien at det er umulig å bruke verandaen. I sommerhalvåret er det stor trafikk langs veien, og vi ber derfor om at noe blir gjort så snart som mulig.
  Bæreivegen, 163A
 • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Grunnet lite nedbør og tørre veger har ikke vegbanen fuktighet nok til at salting har noen hensikt. Vi vurderer vær og føre fortløpende og iverksetter tiltak da vi ser det er hensiktsmessig. Hva gjelder informasjon om asfaltering kan jeg ikke se at din informasjon er korrekt. Asfalt i Kongsvinger kommune blir kontrahert i disse dager, og her er det stilt krav om asfaltering av Bæreiavegen før 15.06. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle